Den Motiverende Samtale for kostvejledere og diætister

Den Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som metoden hedder på engelsk, er en samtaleteknik, du kan bruge som sundhedsspecialist. Det er en super metode til at skabe motivation og resultater hos dine/jeres klienter og patienter. Det er en perfekt metode, som understøtter livstilsændring. Metoden har vist sig særligt effektiv i forhold til ændring af livsstil og forskellige forme for livsstilssygdomme og ændring af usunde og dårlige vaner. Når du har lært metoden som også anbefalet af både Socialtilsynet og Sundhedsstyrelsen, er du super godt rustet til at håndtere modstand og modvilje hos dine patienter og klienter.

Den Motiverende Samtale er:

 • En metode og samtaleteknik til at skabe forandring
 • En metode, der tager udgangspunkt i klientens egne ønsker og behov
 • En måde du hurtigt skaber tillid og tryghed med hos klienten
 • En velunderbygget og evidensbaseret metode, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen og Socialtilsynet

Hvorfor gøre brug af Den Motiverende Samtale som kostvejleder og diætist ?

Som sundhedskonsulent, sundhedsspecialist, diætist eller kostvejleder, støder du ofte på borger eller patienter, som har et ønske om at forandre sig, men har så svært ved at motivere sig selv og være vedholden. Selvom personer har et stort ønske om eksempelvis at tabe sig eller at optimere sin træning eller ønsker bedre kostvaner, er det ikke altid paratheden til at handle følger med. Med Den Motiverende Samtale kan du på en nænsom og omsorgsfuld måde hjælpe personen til at fastholde motivationen og opnå deres mål. Du og dit behandlerteam lærer med denne metode at:

 • Hjælpe jeres borger/klienter at forstå sine udfordringer bedre
 • Hjælpe dem til at blive klar over, hvad han eller hun ønsker sig
 • Hjælpe borger/klienten med at overvinde sin egen modstand og gamle mønstre og vaner

Hvilke typer af klienter får stor glæde af Den Motiverende Samtale?

Den Motiverende Samtale og MI metoden kan være til gavn for mange forskellige typer af klienter. Det kan både være klienter, som af sundhedsmæssige årsager er nødt til at lave en livstilsændring. Det kan også være klienter, som har lyst til at skifte levevis og tage sine vaneændringer seriøst. Alle klienter og patienter, som kunne få gavn af en styrket motivation. Det kan også være klienter og patienter som af forskellig årsager har svært ved tage JA-hatten på og ældre patienter som har meget svært ved at vælge det sunde valg – her er denne professionel samtaleteknik som Den Motiverende Samtale særlig velegnet.

Få redskaber som kostvejleder og diætist til at tage den svære samtaler med dine klienter:

Mange personer som ønsker at skifte livsstil, føler at forandring er svær. Som mennesker har vi gennem livet opbygget særlige vaner og rutiner, der på den ene eller anden måde hjælper os i vores hverdag. Disse vaner og rutiner kan være svære at sige farvel til, fordi de er med til at skabe tryghed og sammenhæng for os i hverdagen, som du sikkert allerede ved.

Hvis en klient ønsker at tabe sig ved at lægge sin kost om, er dette ønske ofte i konflikt med de vaner og rutiner, som klienten har opbygget gennem et langt liv. Dine eller jeres borgere/klienter vil derfor ofte føle sig fanget mellem to stole – mellem ønsket om et sundere liv, og ønsket om den tryghed og velkendthed, som kendetegner hans eller hendes nuværende livsstil. Med Den Motiverende Samtale lærer du og dit behandlerteam hvordan man på en anerkendende måde hjælper borgeren eller klienten med at erkende sin egen situation og forstå sine egen dilemmaer. Med Den Motiverende Samtale lærer du, med andre ord, at hjælpe dem til at forstå sin egen ambivalens og modstand og vende den svære samtale til en konstruktiv og mere åben dialog. Det bliver både en mere behagelig og ligeværdig samtale både for dig og de personer du arbejder med.

Med den Motiverende Samtale lærer du:

 • At hjælpe dine borger/klienter med at forstå sine egne udfordringer og modstand bedre
 • At motivere klienten og skabe en sund refleksion om sine egne tanker og ønsker
 • At være en omsorgsfuld guide, der kan hjælpe dine borger/klienten med at nå sine mål

Lær som diætist og kostvejleder at håndtere modstand på en konstruktiv måde

Borger og klienter, som måske har prøvet at lægge deres liv om flere gange, kan have svært ved at tro på, at forandring overhoved er mulig. De har så at sige mistet tilliden til sig selv – måske kan de finde på at sige:

 • ”Jeg vil rigtig gerne, men det er for svært for mig lige nu”
 • ”Jeg kommer aldrig til at tabe mig og det har jeg prøvet før”
 • ”Jeg vil rigtig gerne men, ved at det ikke kan lykkes for mig”

Med Den Motiverende Samtale lærer du som professionel behandler, hvordan du kan hjælpe dine klienter og borger til at finde fornyet tro på forandring. Du lærer også hvordan du kan stille de rigtig spørgsmål, der kan hjælpe personen du arbejder med at sætte spørgsmålstegn ved sine egne begrænsende overbevisninger. Det betyder også at du som behandler og sundhedsfagligt personale lykkes bedre med dine svære samtaler og din behandling hermed også lykkes herved lykkes bedre.

Bliv bedre som diætist og kostvejleder at håndtere bekymringer

Rutiner og vaner kan ofte være modsætningsfyldt. Når klienter begynder at overveje at lægge sin livsstil om og sin kost eller andre udfordringer, afføder det helt naturligt en masse bekymringer og frygt. Med Den Motiverende Samtale lærer du hvordan du kan bruge klientens bekymringer konstruktivt, til at stadfæste gode og vedvarende beslutninger. Når dine klienter begynder at åbne op overfor sine bekymringer, er det samtidig et tilsagn om, at han eller hun tænker, at det er muligt at forandre sig. Med Den Motiverende Samtale lærer du hvordan du skaber et trygt og tillidsfuldt rum, hvor personen kan udforske sine bekymringer og genfinde indre ressourcer, der jo underbygger troen på forandring.

Med Den Motiverende Samtale lærer du som behandler:

 • At håndtere bekymringer på en nænsom og omsorgsfuld måde
 • At bruge klientens bekymringer på en konstruktiv måde og skabe fokus
 • At hjælpe klienten med at finde sine egne indre ressourcer, der styrker troen og håbet på forandring

Få gode samtaleteknikker, der kan bruges med det samme i dine behandlinger

Med Den Motiverende Samtale bliver du bedre i stand til at skabe fornyet tro og håb hos dine klienter, som smitter positivt af og booster klientens tiltro til dig som behandler. Her underbygger du også relation og tilliden til dine/jeres patienter.

Du lærer at stille de rigtig spørgsmål, der fremkalder forandringsudsagn. Du vil med andre ord hjælpe klienten med at få positive tanker og styrke evnen til at se, at forandring er mulig. Med Den Motiverende Samtale lærer du som kostvejleder og behandler helt konkret, hvordan du understøtter og underbygger klientens tro på forandring ved at styrke klientens forandringsudsagn. Du bliver i stand til at benytte forskellige teknikker som spejling og skaleringsspørgsmål. Derudover bliver du bedre til at stille de rigtig spørgsmål, der hjælper klienten videre, på rejsen mod at nå sine forandringsmål.

Det får I ud af samtalemetoden

Et kursus i Den Motiverende Samtale giver jer viden og værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere dem, I arbejder med. I lærer også, hvordan I kommer bag om modstand og dilemmaer, som kan skygge for den enkeltes udvikling og forandring. Det er en spændende samtaleteknik, hvor I bliver klogere på de mennesker, I arbejder med. Jeg tilbyder skræddersyede kurser i Den Motiverende Samtale til netop jeres institution eller organisation. I lærer bedst metoden gennem undervisning og træning. Det er et seriøst redskab, som I skaber livsstilsændringer og når nye erkendelser med.

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale eller nysgerrige på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Få din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”