Den Motiverende Samtale for læger 

Lægekonsultation

Hvordan kan man som læge få gavn af Den Motiverende Samtale?

Den Motiverende Samtale, også kaldet Motivational interviewing (MI), er en metode til at skabe gode forandringsskabende patient- og klientsamtale på. Træning i MI og Den Motiverende Samtale giver dig konkrete redskaber til at:

 • Hjælpe dine patienter til at håndtere sit problem bedre
 • Styrke dine patientens egen motivation
 • Skabe en tillidsfuld og effektfuld samtale med dine patienter
 • Håndtere bekymringer og indvendinger på en konstruktiv måde

Den motiverende samtale tilbyder en teoretisk ramme og konkrete redskaber til at hjælpe patienten til at hjælpe sig selv, til at skabe positive og vedvarende ændringer i sit liv. Den Motiverende Samtale og MI-træning bruges i vid udstrækning i socialt og sundhedsfagligt arbejde. Metoden er oprindeligt udviklet til at reducere og afhjælpe alkoholmisbrug. Den Motiverende Samtale og MI er både anbefalet af sundhedsstyrelsen og socialtilsynet – Desuden findes der grundig evidens for metodens positive effekt.

Hvorfor bruge Den Motiverende Samtale?

Som læge kan man ofte stå i situationer hvor patienten, trods af lægeligt råd og anbefalinger, har svært ved at motivere sig selv til at håndtere sit problem og sin sygdom eller kan have svært ved at ændre livstil. Eksempelvis kan man som læge sidde med en patient med diabetes, som nok forstår alvoren af sin sygdom, men som har svært ved at være konsekvent i den livsstilsændring der nødvendige, for at opnå et bedre helbred.

Som læge kan man føle sig både afmægtig og frustreret i sådanne situationer, når en patient umiddelbart ikke tage sin egen situation alvorligt nok til at følge de lægelige anvisninger. Det kan Den Motiverende Samtale hjælpe dig med som læge – at få mere gennemslagskræft på en anerkende måde og skabe større selvindsigt samt forståelse af nødvendigheden og vigtigheden i, for patienten, at handle anderledes.

MI og Den Motiverende Samtale er et redskab til at hjælpe patienter til at hjælpe sig selv. Det er træning i empatisk lytning og du får simple, men meget effektfulde greb, der omsorgsfuldt sender ansvaret tilbage til din klient eller patient.

Mange patienter og klienter har oplevelsen af ikke at føle sig mødt eller forstået, når de kommer til hospitalet eller lægen, med et problem. Dette kan gøre det svært at etablere den tillidsfulde relation, som er nødvendig for at patienten føler sig tryg og sikker i lægens hænder. MI giver nogle konkrete redskaber til at skabe tillid, tryghed og gensidig forståelse.

Den motiverende samtale og MI er:

 • En evidensbaseret, kraftfuld metode til at skabe forandring
 • Et redskab til at hjælpe patienter med at hjælpe sig selv
 • Anbefalet af sundhedsstyrelsen og socialtilsynet
 • Tryghed for patienten og skaber gensidig forståelse og ejerskab

Med Den Motiverende Samtale skaber du som læge positiv og vedvarende forandring

Den motiverende samtale hjælper læger verden over med at understøtte patientens egen motivation til forandring. Med MI som samtaleredskab bliver det tydeligt for patienten:

 • Hvordan han/hun forstår sit problem
 • Hvad patienten selv ønsker at gøre ved sit problem
 • Hvad der holder ham eller hende tilbage fra at gøre handle anderledes på sin situation

Patienter, der skal foretage livstilsændringer, er ofte fanget mellem to stole. På den ene side har de gennem styrkelse af vaner i et måske langt liv opbygget en bestemt livsstil, som kan være svær at sige farvel til. På den anden side ved de, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ikke de ændrer livsstil. Eksempelvis kan det, at starte med at tage medicin dagligt for en lidelse føles som et stort indgreb i en dagligdagen. For mange patienter findes der et ønske om at foretage de nødvendige ændringer, men ambivalensen kan gøre, at de føler sig paralyserede i forsøget på at føre dem ud i livet. MI er et redskab, der gør lægen i stand til at styrke ønsket om forandring, der allerede findes hos patienten.

Hvilke patienter kan have gavn af den motiverende samtale?

Alle patienter, som på den ene eller anden vis kæmper med motivation i forsøget på at ændre livsstil, kan få gavn af Den Motiverende Samtale. Herunder eksempelvis:

 • Patienter, der skal i kemoterapi
 • Patienter med spiseforstyrrelser
 • Patienter med vægtproblemer
 • Patienter med diabetes
 • Patienter, der skal tage medicin dagligt
 • Ældre patienter der har svært vi at bryde vaner og ændre livsstil

Derudover er Den Motiverende Samtale fremragende når vi tale med pårørende som jo ofte er urolige. Her er metoden unik til at imødekomme følelser og bekymringer. Du som læge vil med sikkerhed opleve, med MI og Den Motiverende Samtale, mere sikkerhed i dine samtalen og have gode kort på hånden til at takle svære og komplekse samtaler.

Hvordan kan du styrke positiv forandring med Den motiverende samtale?

Som læge kan man ofte støde på patienter, som giver udtryk for ikke at ville foretage de nødvendige livstilsændringer. Eksempelvis kan en patient der er i fare for at forværre sit helbred drastisk, hvis ikke han eller hun holder op med at ryge, give udtryk for, at det er helt umuligt og urealistisk at holde op med at ryge. I MI kalder man den slags udsagn for status quo udtryk. Patienten kan sige ting som:

 • ”Jeg kommer aldrig til at holde op med at ryge”
 • ”Det er for svært at holde op”
 • ”Jeg har altid røget og det er for sent at holde op”

Med MI får du som læge redskaber til at håndtere den modstand på en nænsom og omsorgsfuld måde, så du kan hjælpe patienten til at hjælpe sig selv, uden at skrue bissen på. Når du træner og anvender denne metoden korrekt, vil patienten føle sig mødt og styrket i troen på, at forandring er mulig.

Håndter patientens bekymringer med Den Motiverende Samtale

Patienter kan have mange bekymringer, når de kommer hos dig som lægen. Det kan være bekymringer om sygdomsforløbet, om eventuelle bivirkninger ved medicin, men også om de psykologiske og sociale følger ved at stoppe med at ryge eller alkohol. Som læge kan du med MI hjælpe patienten til at:

 • Forstå sine egne bekymringer bedre
 • Finde de indre personlige ressourcer
 • Opdage de oplagte fordele selv og tage ansvar

Med MI og Den Motiverende Samtale får du som læge redskaber til, at bruge patientens/klientens bekymringerne aktivt til, at skabe tryghed og tillid i samtalen. Du ved som læge alt om nødvendigheden af, at aktivere og styrke patientens egen motivation for at få en forandring til at lykkes, med er ikke altid lige i en travl hverdag som læge. Med metoden her lære du som læge spørgeteknikker og begreber som fanger patientens små tegn og støtter patienten til, de små skridt til at takle deres sygdom og livsstil bedre.

Få konkrete værktøjer med Den Motiverende Samtale

I Den Motiverende Samtale lytter man efter såkaldte forandringsudsagn, som patienten kommer med. Med andre ord, drejer det sig MI om at lytte efter måder, som patienten tilkendegiver, at han eller hun er klar til at skabe positive ændringer i sit liv. Det kan for eksempel være,

 • ”Jeg er så træt af at skulle ryge så mange cigaretter…men jeg har jo forsøgt før at stoppe uden held.”
 • ”Jeg får det så dårligt dagen efter jeg har drukket…men det dur ikke at stoppe”

Med træning i MI, kan du som læge understøtte og udvikle patientens ønske om forandring. Du får træning i værktøjer som spejling og i at stille spørgsmål, som fremkalder forandringsudsagn. Som omsorgsfuld læge kan du så hjælpe patienten bedre til at finde yderligere tro på egen mulighed for at ændre sin livsstil.

Med Den Motiverende Samtale bliver du som læge i stand til at:

 • Lytte efter og forstærke patientens eget ønske om forandring
 • Bruge konkrete værktøjer til effektivt at hjælpe patienten til at hjælpe sig selv
 • Understøtte vedvarende positiv forandring hos patienten

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale for misbrugsbehandlere, eller nysgerrig på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Køb din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”