Hvordan får du gavn af Den Motiverende Samtale for lærere?

Den Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI), er en metode til at skabe forandring gennem samtale. At få træning i MI hjælper dig med at:

 • Motivere elever til at tage ansvar for egen læring
 • Hjælpe elever til at finde indre ressourcer
 • Skabe en tillidsfuld og effektiv relation
 • Håndtere modstand på en konstruktiv måde

Metoden tilbyder en række værktøjer, der kan anvendes konkret i arbejdet som lærer. Det er en samtalemåde, som oprindeligt er udviklet til alkoholpatienter, men anvendes i dag på en lang række felter. Den Motiverende Samtale er anbefalet af både Socialtilsynet og Sundhedsstyrelsen.

Hvorfor bruge Den Motiverende Samtale som undervisningsredskab?

Som lærer kan du ofte møde elever, som ikke føler sig motiverede til at tage imod undervisningen. Dette på trods af, at de faktisk inderst inde måske har lyst til at lære. At begynde at lave lektier eller at deltage i timerne kræver en forandring, som kan være svær. Som lærer kan du opleve frustration, når du ikke kan brænde igennem til elever, som har brug for at gøre en ekstra indsats for at nå sine læringsmål.

Den Motiverende Samtale er et redskab til at hjælpe elever at hjælpe sig selv. Det er træning i, på en omsorgsfuld og empatisk måde, at hjælpe eleven til at finde den nødvendige motivation, der skal til, for at forandre sig. Det er en måde at tale på, der tager udgangspunkt i elevens egne tanker og motivation, og som hjælper med at underbygge tanker om positiv forandring.

Den Motiverende Samtale er:

 • En effektiv metode til at skabe forandring
 • Et redskab til at hjælpe elever med at hjælpe sig selv
 • Et værktøj til at fremkalde ressourcer og potentialer hos eleverne
 • En samtaleteknik, der styrker elevens tro på egne evner

Motivationssamtalen giver dig som underviser konkrete redskaber til at skabe forandring

Dine elever eller studerende er ofte fangede mellem to stole. På den ene side er der masser af ting, som stjæler opmærksomhed fra undervisningen og lektierne, som det føles vigtigt for dem at tage sig af. Det kan være sociale medier, familiemæssige udfordringer, eller de mange underholdningstilbud, som er tilgængelige. På den anden side ved de, at det er en god idé at følge med og klare sig godt. Der kan også være elever og studerende, der er så udfordrede af undervisningen, at de helt taber motivationen for at følge med. Den Motiverende Samtale hjælper dig som lærer og underviser med, på en nænsom og omsorgsfuld måde, at hjælpe eleven til at se udfordringerne og dilemmaerne i et andet lys – hvorfor han eller hun, eksempelvis, føler sig så splittet. Eleven kan altså få et nyt blik på de ting, der kan være svære at håndtere på grund af hans eller hendes livssituation.

Den Motiverende Samtale for lærere hjælper dig med at:

 • Gøre eleven klogere på sig selv og sine udfordringer
 • Hjælpe eleven til at blive klar over, hvad han eller hun ønsker
 • Hjælpe eleven til at blive klogere på, hvad der skaber forandring
 • Hjælpe eleven genskabe troen på sig selv og styrken til at træffe de rette beslutninger

Hvilke elever og studerende kan få gavn af den Motiverende Samtale?

Som udgangspunkt kan alle få gavn af at tale med en kompetent lærer, der er udøver Den Motiverende Samtale. Herunder

 • Elever, der har motivationsproblemer
 • Elever, der er særligt udsatte
 • Elever med indlæringsvanskeligheder
 • Elever med sociale problemer

Lær at håndtere modstand på en nænsom og omsorgsfuld måde

Ofte kan man som lærer og underviser støde på elever, som ikke tror, at de kan lære noget – og derfor, rimeligt nok, ikke har motivationen til at deltage aktivt i undervisningen. De kan sige ting som for eksempel,

 • ”Det lærer jeg aldrig”
 • ”Jeg kan ikke finde ud af matematik”
 • ”Jeg læser for dårligt, så det giver ikke mening at lave lektier”

Denne måde at tale på udtrykker nogle negative overbevisninger, som eleven har tilegnet sig. De kan være resultater af dårlige oplevelser i skolen og mange års vanskeligheder. Det vanskelige er, at de blokerer for forandring. Hvis eleven skal finde fornyet tro på sine evner, er det nødvendigt at finde troen på, at forandring er mulig. Med den motiverende samtale hjælper du eleven til at komme videre, at tvivle på sine egne uhensigtsmæssige tankemønstre og at finde indre ressourcer frem.

Hjælp eleven med at håndtere sine bekymringer bedre

Elever og studerende, som står overfor forskellige forandringer, kan opleve mange bekymringer. Hvis han eller hun starter med at prioritere sin tid anderledes, hvad går han eller hun så glip af? Hvad siger de andre elever, hvis han eller hun starter på at deltage i timerne?  Med Den Motiverende Samtale lærer du hvordan du:

 • Kan hjælpe eleven til at forstå sine bekymringer bedre
 • Kan bruge bekymringerne konstruktivt til at pege mod forandring
 • Kan hjælpe eleven med at tage bedre beslutninger for at fremme læring
 • Kan hjælpe eleven med at reflektere over sin egen livssituation
 • Kan hjælpe eleven med at nedbryde negative tankemønstre
 • Kan løfte elevens selvtillid

Når eleven deler sine bekymringer er det en oplagt mulighed for at vise anerkendelse og skabe tillid, og på denne måde få en stærkere relation. Med Den Motiverende Samtale lærer du hvordan du kan samtale med eleven om bekymringer på en måde, der samtidig åbner for indre ressourcer og lysten til forandring.

 Lær helt enkle samtaleteknikker, der kan bruges med det samme

Med Den Motiverende Samtale lærer du at lytte efter, og håndtere den modstand eleven eller den studerende slås med. Du lærer også, hvordan du kan styrke troen på forandring ved at spejle hvad han eller hun siger, og hvordan du kan stille gode spørgsmål, der fremkalder forandringsudsagn. Forandringsudsagn er ting, eleven siger, der peger på, at han eller hun tror på forandring. Det kan være ting som,

 • ”Jeg tror godt, jeg kan deltage mere i timerne”
 • ”Måske kan jeg godt lære matematik”
 • ”Jeg vil gerne blive bedre til at lave lektier”

Med Den Motiverende Samtale lærer du at knække koden på modstandssnak og få eleven eller den studerende til at lykkes. Du lærer altså hvordan du kan hjælpe eleven til at hjælpe sig selv til at få en bedre oplevelse med at gå i skole. Det er et sæt konkrete redskaber, der kan anvendes med det samme.

Med Den Motiverende Samtale, bliver du som lærer bedre til at:

 • Lægge mærke til, og underbygge, elevens eget ønske om forandring
 • Bruge konkrete værktøjer til effektivt at hjælpe eleven til at nå sine mål
 • Være en empatisk og omsorgsfuld støtte, der underbygger positiv forandring hos eleven

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale for lærere eller nysgerrig på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Få din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”