Den motiverende samtale for psykologer

Den Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI), er en samtalemetode, der kan anvendes til at styrke motivation og troen på forandring hos klienter. Det er en evidensbaseret metode, der oprindeligt er udviklet til behandling af alkoholpatienter af psykologerne Miller og Rollnick. Metoden har afsæt i den personcentrerede terapi, og lægger stor vægt på empati og anerkendelse af klienten. Erfaringen er, at den er fremragende i andre metodiske sammenhænge. Den Motiverende Samtale hjælper dig med som psykolog og behandler at:

 • Hurtigt skabe tillid, tryghed og rapport med klienten
 • Blive skarpere til at lytte aktivt
 • Håndtere modstand og nedbryde barrierer på en konstruktiv måde
 • Underbygge klientens egen motivation for forandring

Hvorfor bruge Den Motiverende Samtale som behandler og psykolog?

Som psykolog eller behandler vil du ofte støde på klienter, som har svært ved at ændre livsstil. Det kan være, at de plages af dårlige vaner eller har svært ved at gøre noget aktivt for at forandre sig og deres livssituation. Måske har de prøvet mange forskellige ting før de kommer til dig, og har mistet modet og troen på, at deres situation kan blive bedre for dem. Den Motiverende Samtale hjælper dig med at undersøge hvad der holder klienten fra at ændre sig og sit liv på en nænsom, empatisk og omsorgsfuld måde. Det er en fremragende metode, som hjælper til at underbygge konstruktive overbevisninger. Den Motiverende Samtale har opnået bred anerkendelse i mange forskellige kontekster, og er ligeledes anbefalet af Sundhedsstyrelsen og Socialtilsynet.

Den Motiverende Samtale er:

 • En metode til at skabe positiv forandring i klienters liv
 • Anbefalet af Socialtilsynet og Sundhedsstyrelsen
 • En evidensbaseret metode, som kan anvendes i sammenhæng med andre metoder
 • Baseret på empati og forståelse gennem aktiv lytning

Lær at håndtere ambivalens på en konstruktiv måde som behandler og psykolog

Mange klienter, som nærer et ønske om at ændre livsstil og slås med markante problemstillinger, vil være plagede af ambivalens. De vil, med andre ord, være splittede mellem den situation, de ønsker sig, og de vaner og rutiner som de i mange år har været slaver af. Det kan være en klient lider af ensomhed, men ikke kan motivere sig til at gå ud og møde nye mennesker. Det kan også være en klient, som føler sig fanget i et dysfunktionelt ægteskab, men ikke kan få sig selv til at give slip og begære skilsmisse.

Med den Motiverende Samtale for psykologer lærer du at håndtere ambivalente følelser på en konstruktiv måde i din behandling og din psykologiske praksis. Ved at tage udgangspunkt i klientens egne ønsker gennem forståelse og empati, giver MI et trygt og sikkert fundament for klienten at udforske sine egne tanker, bekymringer og ønsker på en måde, der peger mod forandring. Den Motiverende Samtale hjælper dig med, som psykolog og behandler:

 • At hjælpe klienten til at forstå sit problem bedre
 • At hjælpe klienten med at finde ud af, hvad han eller hun ønsker
 • At hjælpe klienten til at identificere hvad der skal til for at ændre på sin situation

Hvilke typer af klienter kan få gavn af Den Motiverende Samtale?

Mange klienter kan have gavn af en empatisk og personcentreret tilgang. Den Motiverende Samtale kan med fordel bruges i kombination med andre tilgange, som for eksempel kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi eller familieterapi.

Lær at håndtere svær modstand mod forandring

Klienter vil ofte have gjort sig nogle idéer om, hvad der er muligt og ikke muligt for dem at udrette. Når disse idéer er til hinder for forandring, kommer de ofte til udtryk i opgivende og negative udsagn, som for eksempel

 • ”Jeg kan ikke finde ud af noget”
 • ”Det nytter ikke noget”
 • ”Jeg er, som jeg er”

Den Motiverende Samtale for psykologer hjælper dig med at håndtere klienters modstand på en konstruktiv måde, der arbejder med modstanden og peger mod forandring. Du lærer at stille spørgsmål, der hjælper klienten med at reflektere på en produktiv og mere konstruktiv måde over egne muligheder. Du lærer også at fremkalde tvivl, og at hjælpe klienten til at finde de indre ressourcer, der skal til for at lave de rette interventioner. Endvidere får du en samtaleteknik, der som ingen anden kan gå ind og understøtte autonomien og skabe ejerskab.

Arbejd omsorgsfuldt og tillidsskabende med klientens bekymringer

Klienter, der står overfor væsentlige beslutninger i deres liv, er ofte ramt af mange bekymringer. Mens den ønskede situation – eksempelvis at møde nye mennesker eller at lade sig skille – virker tiltalende, er den samtidig fremmed og usikker. Denne usikkerhed vækker helt naturligt bekymringer. Med Den Motiverende Samtale lærer du, hvordan du kan bruge klientens bekymringer konstruktivt til at underbygge tillid og kontakt. Når klienten åbner op for at bekymre sig, er det samtidig et besyv om, at han eller hun er begyndt at reflektere over forandring. Ved at blive mødt med forståelse, empati og nærvær, bliver klienten i stand til at udforske sine bekymringer – og dermed at forandre sig – i et sikkert rum.

Med Den Motiverende Samtale for psykologer lærer du at:

 • Hjælpe klienten til at forstå sine bekymringer bedre
 • Bruge bekymringerne konstruktivt til at pege mod forandring
 • Arbejde med modstanden på en nænsom måde
 • Bane vejen for positive tankemønstre
 • Tænde gnisten og gløden hos klienten til at se nye veje

Lyt efter tanker om forandring og gør dem stærkere

Når klienten begynder at overveje at gøre noget andet end de plejer, kommer det ofte til udtryk i forandringsudsagn. Forandringsudsagn er når klienten taler om forandring på en måde, der afslører at han eller hun forstår den som en reel mulighed. Det kan eksempelvis være

 • ”Måske kan jeg faktisk godt møde nye mennesker”
 • ”Jeg kan godt overleve en skilsmisse”
 • ”Måske behøver jeg ikke være deprimeret”

Med Den Motiverende Samtale får du konkrete redskaber til at forstærke klientens tanker om positiv forandring. Du lærer gennem spejling og bestemte måder at stille spørgsmål på, at underbygge klientens egen motivation. Dette gør det muligt at lave en konkret plan for hvordan forandring skal finde sted.

Med Den Motiverende Samtale hjælper du klienten til at hjælpe sig selv på vej mod et bedre liv. Du bliver blandt andet bedre til at:

 • Lægge mærke til særlige udsagn, der afslører at forandring er mulig
 • Bruge konkrete værktøjer, der forstærker klientens tro på forandring
 • Være en stærk dialogpartner på rejsen mod et andet og bedre liv for klienten

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale for psykologer eller nysgerrig på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Få din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”