Den Motiverende Samtale for sygeplejersker

Den Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI), er en metode til at hjælpe dine patienter med, at finde og forstærke deres egen motivation for positiv forandring. Som sygeplejerske kan du ofte møde patienter, som på trods af alvorlige risici, ikke kan finde den nødvendige motivation til at ændre livsstil og deres sygdomshistorik. Det kan for eksempel være patienter med alvorlige lungeproblemer, der ikke føler, at de kan eller vil holde op med at ryge. Det kan være dine patienter skal tage deres medicin, men ikke kan finde hverken motivationen eller se nødvendigheden af dette.

Hjælp til selvhjælp

Ofte vil patienter nære et ønske om forandring, men de har svært ved at se vejen eller handle og ved måske ikke hvor de skal starte – om det handler om at holde op med at ryge, at være bedre til at spise, at blive bedre til at tage deres medicin eller andre udfordringen – du kander dine patienter bedst og hvilke modstande du støder på.

Med MI-metoden får du en spørgeramme og teknikker til at understøtte dine patienter med at være selvhjulpne og hjælpe sig selv – at finde den nødvendige indre motivation i patienten selv og styrke den, sådan at han eller hun føler sig bedre rustet til at handle. Du får blandt andet også en værktøjskasse som sygeplejerske, i jeres team eller enhed til at forfølge patenternes eget ønske om forandring.

Den Motiverende Samtale hjælper os sygeplejersker med at:

 • Styrke patientens egen motivation
 • Hjælpe patienten til at håndtere sine bekymringer bedre
 • Håndtere indvendinger og modstand fra patienterne på en konstruktiv måde
 • Takle den svære samtale bedre

Hvorfor bruge Den Motiverende Samtale som sygeplejerske?

MI er en evidensbaseret metode, der har vist stærke videnskabeligt resultater, når den anvendes af en kompetent udøver.

Den er anbefalet af sundhedsstyrelsen og socialtilsynet, og anvendes i vid udstrækning i sundhedsfagligt regi. Den Motiverende Samtale er fremragende værktøj til Den Motiverende Samtale, som det er med pårørende, patienten eller klienten selv. Metoden er oprindeligt udviklet af Stephen Miller og den har stærke rødder i den personcentrerede tilgang udviklet af Carl Rogers. MI-teknikkerne vægter særligt empati, nærvær og forståelse som afgørende faktorer i samarbejdet med patienten.

Den Motiverende Samtale og MI er:

 • Anbefalet af sundhedsstyrelsen og socialtilsynet
 • En evidensbaseret, kraftfuld metode til at skabe forandring
 • Et redskab til at hjælpe patienter med at hjælpe sig selv

Med Den Motiverende Samtale får du redskaber til styrke patientens vilje til forandring

Patienter, der skal lægge deres liv om, føler sig ofte trukket i flere retninger. På den ene side kan lungepatienten godt se, at hvis han/hun skal have det bedre, må hun kvitte cigaretterne. På den anden side har cigaretterne måske været en stabil følgesvend igennem mange år, og det kan være svært at forestille sig et liv uden. Som mennesker er vi ofte fanget i ambivalens, når vi søger mod forandring – at vi både vil i den rigtigt valg og gode valg, men også det modsatte. Med MI får du/I i jeres sygeplejerske team eller afdeling teknikker til at knække koden til de paradokser og modsatrettet hed patenterne kan stå med. Dette gælder også de svære pårørendesamtaler som også kan være fyldt med modstridende spørgsmål og bekymringer. Jeres team eller afdeling får en anerkendende og effektiv metode, til at hjælpe både patienter og pårørende til at styrke troen, håbet og finde vejen til positiv forandring.

Med Den Motiverende Samtale får dit faglige team blandt andet værktøjer til at:

 • Hjælpe patienter til at blive klogere på sine egen problemer og handle på dem
 • Hjælpe patienten til selv at finde frem til sine løsningsmodeller
 • Skabe en støtte forståelse af, hvad der holder patienten fat i negative mønstre
 • Støtte både pårørende og patienter i svære følelser og få øje på konstruktive valg

Hvilke patienter kan få gavn og glæde af Den Motiverende Samtale?

Alle patienter, som på den ene eller anden måde kæmper med motivation i forsøget på at ændre livsstil eller takle sin sygdom, kan få gavn af at tale med en person, der har lært MI. Herunder, eksempelvis:

 • Patienter, der skal i kemoterapi
 • Patienter med spiseforstyrrelser
 • Patienter med vægtproblemer
 • Patienter med diabetes
 • Patienter, der skal tage medicin dagligt
 • Patienter med livsstilssygdomme
 • Patienter der er i den 3 alder

HUSK endvidere at alle pårørendesamtaler, uden undtagelse, har stor gavn af at blive mødt med MI-metode og Den Motiverende Samtale

Lær at håndtere patientens manglende tro på forandring med Den Motiverende Samtale

Ofte kan man som sygeplejerske møde udsagn som:

 • ”Jeg ved godt, at jeg skal holde op med at ryge, men jeg er jo så gammel nu”
 • ”Det er for svært at holde op, så det nytter ikke at forsøge”
 • ”Jeg ville ønske, at jeg kunne ændre mig og min livsstil, men det kan jeg ikke”

I Den Motiverende Samtale kalder man den slags udsagn for status quo udsagn, og de er blandt andet udtryk for psykologiske barriere mod forandring, som patienten eller klienten har opstillet for sig selv. Gennem træning i MI lærer du hvordan du omsorgsfuldt kan arbejde med disse barrierer, sådan at patienten begynder at tro mere på, at forandring er mulig. Du får med andre ord konkrete værktøjer og spørgeteknikker til, at håndtere indvendinger mod at skabe positiv forandring. Og som en bonus skaber denne samtaleteknik også en form for ro – du slipper for som sygeplejerske at trække på fiksergenet og på den måde er den også med til at understøtte jeres trivsel, såledels I ikke tager problemer med hjem fra jobbet.

Bliv bedre til at samtale med dine patienter med Den Motiverende Samtale

Patienter, som skal ændre livsstil eller forholde sig til sygdom og andre udfordringer, er ofte plagede af mange bekymringer. Det kan både være bekymringer om selve sygdommen, men også bekymringer om hvordan og om de kan håndtere den. Med MI kan jeres afdeling eller team få samtaleteknikker til hvordan I samtaler bedre med jeres patienter om deres bekymringer på en produktiv måde. Bekymringerne og frygten for forandring kan nogle gange godt spænde ben. Men med MI kan disse faktisk blive et springbræt til at nedbryde angsten og frygten og åbne op for både tryghed og ro til at tænke og handle mere konstruktivt på disse bekymringer. Med den motiverende samtale kan I:

 • Hjælpe patienten til at forstå sine bekymringer bedre
 • Hjælpe patienten med at finde frem til indre styrker og ressourcer
 • Åbne døren på klem til at skabe tro på at kunne handle

Få helt konkrete dialog-redskaber til at styrke patientens egen motivation

Med Den Motiverende Samtale lærer du og dit sygeplejersketeam at lytte efter, hvornår patienten er på vej mod at se sig selv som forandringsparat. I bliver trænet i at lytte efter såkaldte forandringsudsagn. Forandringsudsagn er udsagn, som patienten kommer med, som udtrykker skjulte tegn på forandring er mulig.

Du lærer hvordan du kan styrke patientens motivation ved brug af eksempelvis spejling og ved at stille spørgsmål, som underbygger og stabiliserer patientens tro på forandring.  Med nænsom og omsorgsfuld vejledning kan du herefter hjælpe patienten til at planlægge og håndtere de konkrete skridt mod forandring.

Med Den Motiverende Samtale, bliver du som sygeplejerske i stand til at:

 • Blive bedre til at lægge mærke til, og underbygge, patientens eget ønske om forandring
 • Bruge konkrete værktøjer til effektivt at hjælpe patienten til selv at ændre sit liv
 • Være en stærk dialogpartner, der støtter til positiv forandring hos patienten

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale for misbrugsbehandlere, eller nysgerrig på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Køb din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”