DISC profilanalyse

Få indsigt i dig selv og dine medarbejdere

DISC personlighedstest giver dig en dybere forståelse for dig selv og andres adfærd og handlinger. Gennem DISC personprofilanalyse hjælper jeg jer med at få en bedre kommunikation på arbejdspladsen, som derved giver bedre trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvem er det relevant for?

DISC profilanalyse er relevant for alle, som ønsker at forstå sig selv og sine kollegaer bedre. Den kan blandt andet bruges til:

 • Udvikling af teams: Forbedrer samarbejde og kommunikation
 • Personlig udvikling: Selvudvikling
 • Strategisk udvikling: Hvor vil du gerne hen, og hvordan kommer du derhen?
 • Rekruttering: Vælg den rette kandidat

Det får du ud af DISC profilanalyse

DISC profilanalyse er et redskab til at optimere samarbejde og kommunikation. Vi bruger DISC modellen til at forbedre vores kommunikation med hinanden. Ikke mindst til at optimere og trimme vores samarbejdsevne, for på den måde at øge vores produktivitet og performance. Den er nemlig stærk, når det gælder at styrke vores kommunikation. Kommunikation har stor indflydelse på, om vi yder vores bedste og udfører vores opgaver på den rigtige måde.

Formålet med en DISC profilanalyse er at skabe overblik og frembringe nye erkendelser. Vi bruger DISC profilanalyse til at forstå os selv og hinanden. Den åbner op for en snak om ansvar, motivation for den enkelte og herigennem styrker forståelsen for en selv og hinanden. Den forebygger altså misforståelser og øger respekten indbyrdes på arbejdspladsen.

Hvordan foregår et forløb med en DISC personlighedstest?

Vi starter med at tage en uforpligtende dialog om hvilken DISC profilanalyse, vi anvender, da der er flere niveauer i forhold til målet, alt efter jeres/teamets behov. Ud fra vores dialog kan jeg give jer en relevant anbefaling til et videre forløb. Jeg sørger selvfølgelig for et fortroligt og anonymt rum til en enkeltperson, hele teamet eller afdelingen.

Når vi er blevet enige om målsætningen og indhold, så får den enkelte medarbejder et login og udfylder analysen, som tager ca. 20 minutter. Hertil får medarbejderen en guide. DISC profilanalysen er inklusiv 1½ times personlig feedback og sparring, og til samtalen udleverer jeg en fysisk rapport af den enkelte medarbejders DISC profilanalyse, som medarbejderen får med hjem. Til samtalen vil der være et stærkt fokus på dialog vedrørende udfordringer i afdelingen, afklaring heraf, samt den individuelle medarbejders andel heri.

I kan også bruge DISC profilanalyse som et godt værktøj til en fælles temadag, hvor der er fokus på at lære hinanden endnu bedre at kende og finjustere eventuelle udfordringer i teamet. Til dette formål benytter jeg også et DISC profilanalyse brætspil, som en del af temadagen.

Hvad sker der efter du har taget DISC profilanalysen?

DISC profilanalysen er et ledelses- og/eller medarbejderudviklingsværktøj til at forbedre kommunikationen og øge motivationen med. Ved hjælp af DISC profilanalyse bliver den enkelte medarbejder tunet ind på styrker, ressourcer og udviklingspunkter i forhold til at samarbejde og styrke tilliden. Gennem DISC profilanalyse retter vi opmærksomheden på det individuelle fokus og ansvar i forhold til at fintune teamet, skrue op for samarbejdet, skabe teamånd og opbløde eventuelle konflikter.

Hvorfor vælge CopenPsyk til DISC profilanalyse?

Jeg har 6 års erfaring med at arbejde med metoden og er certificeret træner heri. Den støtter op omkring de processer, jeg arbejder med, nemlig bedre trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Kommunikerer vi ikke godt sammen, så er der hverken trivsel eller et godt psykisk arbejdsmiljø. Med DISC profilanalyse lærer vi os selv og andre at kende. Dette er startskuddet til bedre trivsel. DISC profilanalyse er utrolig nemt at gå til, og det kræver ingen forudsætninger at tage den.

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan du kan bruge DISC profilanalyse eller nysgerrig på at høre mere, så ring til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Hvad betyder DISC?

DISC profilanalyse

D-I-S-C står for fire adfærdstræk, som alle mennesker besidder i større eller mindre grad:

 • D står for dominans
 • I står for indflydelse
 • S står for stabilitet
 • C står for kompetent

Ingen personprofiler er gode eller dårlige. Man komplementerer hinanden, og vi har lidt af dem alle, og så er der nogen, vi ikke har. Det er der, vi kan bevæge os hen imod for at blive endnu bedre i at samarbejde på arbejdspladsen.

Hvad er baggrunden for DISC profilanalyse?

DISC profilanalyse er udviklet af psykolog William Moulton Marston i 1920’erne. Han studerede personlighedstræk, adfærds- og reaktionsmønstre på tusindvis af mennesker. På baggrund af dette udviklede han metoden til at beskrive de fire adfærdstræk D-I-S-C. På baggrund af Marstons teori udviklede psykolog Thomas Hendrickson selve DISC testen i 1950’erne. I forhold til andre tests, er DISC profilanalyse baseret på et meget validt grundlag og en af de mest testede.

Udbytte ved DISC profilanalyse

 • Du øger arbejdsglæden
 • Du får øje på dine blinde pletter
 • Du skruer op for motivationen
 • Du forstår din egen og andres kommunikation bedre
 • Du sætter fokus på samarbejde i din afdeling eller dit team

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe dig:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger de personer, der har brugt CopenPsyk til DISC profilanalyse?

Hør Morten Windløv, pilot, fortælle om hvad DISC profilanalysen har givet ham og kollegaerne.

“Med DISC profilanalysen som redskab gør det mig mere opmærksom som leder. Både på min egen kommunikation, men også i forhold til mine medarbejdere, kunderelationer og samarbejdspartnere. Jeg anvender DISC strategisk i mit lederskab, men også som løftestang til at forstå mig selv og andre på. DISC analysen er fantastisk til at optimere samarbejdet, og er et rigtig godt udviklingsværktøj til at få øje på ‘de blinde pletter’.”

”DISC analysen er et fremragende værktøj som ledelsesværktøj.”

”DISC analysen er et godt strategisk redskab til at øge motivationen hos sine medarbejdere.”

”Via DISC modellen er vi blevet inspireret og klogere på os selv.”

”Vi er blevet bedre til at kommunikere og forstå hinandens adfærd og reaktionsmønstre.”

”Lene har lavet DISC-profilanalyser og feedback herpå, individuelt, til hver enkelt medarbejder, som har fungeret som løftestang i forhold til medarbejders egen udvikling og forståelse af sig selv, sine styrker og udviklingspotentialer. Derudover er analyserne også anvendt til team-udvikling i fællesskab, for at få større forståelse for hinandens reaktionsmønstre og kommunikationsformer.”