Samarbejdsbetingelser

Normal pris for 1 time privatkonsultation er 945 kr.
Medlemmer af Forbrugsforeningen optjener 10 % bonus.

Priser for erhvervskonsultation 1.400 kr. pr. time.

Andre ydelser og opgaver for erhverv efter aftale.

Afbud til konsultation skal ske senest 24 timer før den aftalte session. Afbud under 24 timer faktureres som først aftalt.

Aflysning af skræddersyede kurser og workshops skal ske skriftligt senest 14 dage inden den planlagte afholdelse. Ved aflysning under 14 dage faktureres 75 % af det først aftalte honorar.