DISC profil analyse

Få hjælp til større selvindsigt og forståelse af dine medarbejdere

HVAD ER DISC PROFIL?

DISC-profil giver dig en dybere forståelse af dig selv og andres adfærd og handlinger. Gennem DISC-profil og personlighedsanalyse hjælper jeg jer med at få en bedre kommunikation på arbejdspladsen, som derved giver bedre trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vil du høre mere, så ring gerne direkte til mig nu på 60 71 02 75 eller send en mail på info@copenpsyk.dk

HVORNÅR SKAL DU/I BRUGE DISC-Profil?

DISC-analyse og DISC-profil er relevant for alle, som ønsker at forstå sig selv og sine kollegaer bedre.

DISC-profil kan blandt andet bruges til:

 • Udvikling af teams: Forbedrer jeres samarbejde og kommunikation
 • Personlig og faglig udvikling: Selvudvikling og lederskabsudvikling
 • Strategisk udvikling: Hvor vil du gerne hen, og hvordan kommer du derhen?
 • Rekruttering: Vælg den rette medarbejder eller leder til jobbet
 • DISC-profil og Teambuilding: Skaber korpsånd og sammenhængskræft
 • DISC-analyse: løfte jeres social kapital til et højre niveau
 • Krise- og forandringstider: Skaber tryghed, er motiverende og stabiliserende i en usikker tid

Det får du ud af DISC profilanalyse

DISC profilanalyse er et redskab til at optimere samarbejde og kommunikation. Vi bruger DISC modellen til at forbedre vores kommunikation med hinanden. Ikke mindst til at optimere og trimme vores samarbejdsevne, for på den måde at øge vores produktivitet og performance.

Den er nemlig stærk, når det gælder om at styrke vores kommunikation. Sammenhængskræft og korpsånd har nemlig stor indflydelse på, hvordan vi yder vores bedste og udfører vores arbejdsopgaver. Det går DISC-profil ind og måler på og kan fortælle os noget om.

HVAD KAN DU SE?

DISC-profil går ind og se på den måde vi agerer på, interagerer og rummer og forstår hinanden på. Her kan du/I også spotte hvilken type medarbejdere I har med at gøre. Er han/hun for eksempel aggressiv i sin fremtoning, tilbagelænet eller supermand i at skabe sociale bånd til sine kollegaer.

Formålet med en DISC-profil eller DISC-profilanalyse er også at skabe overblik og frembringe nye erkendelser. Vi bruger DISC profilanalyse til at forstå os selv og hinanden. Den åbner op for en snak om ansvar, motivation for den enkelte og herigennem styrker forståelsen for en selv og kollegaerne i teamet. Den forebygger altså misforståelser og øger respekten indbyrdes på arbejdspladsen.

DISC profil kursus

Hvordan foregår et forløb med en DISC-profil og personlighedstest?

Vi starter med at tage en uforpligtende snak om hvilken DISC profilanalyse i ønsker, da der er flere niveauer i forhold til målet og alt efter jeres/teamets behov. Ud fra vores dialog kan jeg give jer en relevant anbefaling til et videre forløb.

Jeg sørger selvfølgelig her for at skabe et fortroligt og anonymt rum til den enkeltperson jeg arbejder med eller hvis det er hele jeres teamet eller afdelingen.

DISC-PROFIL STEP-BY-STEP

Når vi er blevet enige om målsætningen og indhold, så får den enkelte medarbejder et login og udfylder analysen, som tager ca. 20 minutter. Hertil får medarbejderen en STEP-BY-STEP-guide. DISC profilanalysen er inklusiv 1½ times personlig feedback og sparring, og til samtalen udleverer jeg en fysisk rapport af den enkelte medarbejders DISC profil, som jeres medarbejder får med hjem.

Til samtalen vil der være et stærkt fokus på dialog vedrørende udfordringer i afdelingen, afklaring heraf, samt den individuelle medarbejders andel eller udviklingspunkter.

DISC-PROFIL I KRISE-, KONFIKT- OG FREDSTID

I kan bruge DISC analyse som et godt værktøj til en fælles temadag. Teambuilding og DISC-profil går super godt hånd-i hånd – også der hvor der er fokus på at lære hinanden bedre at kende men også der hvor vi eventuelt skal finjustere udfordringer i teamet. Til dette formål benytter jeg et DISC profilanalyse brætspil, som en del af teambuilding eller temadagen.

Mange bruger også DISC-profil til at motivere og opretholde teamspirit og arbejdsglæde på. Her få medarbejderen ikke kun en sjov og hyggelig dag men, får også personlig læring og udvikling med sig, som kan bruges helt konkret i hverdagen hos jer.

Eksempelvis DISC-profil i en krisetid eller forandrings, som Corona, er så oplagt for at skabe sammenhængskræft og nærhed og styrke fællesskabet

Hvad sker der efter du har taget DISC profilanalysen?

DISC profilanalysen er et ledelses- og/eller medarbejderudviklingsværktøj til at forbedre kommunikationen og øge motivationen med. Ved hjælp af DISC profilanalyse bliver den enkelte medarbejder tunet ind på styrker, ressourcer og udviklingspunkter i forhold til at samarbejde og styrke tilliden. Gennem DISC profilanalyse retter vi opmærksomheden på det individuelle fokus og ansvar i forhold til at fintune teamet, skrue op for samarbejdet, skabe teamånd og opbløde eventuelle konflikter.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg hedder Lene og er stifter af CopenPsyk – Jeg har haft psykologisk praksis i +10 år og har 6 års erfaring som certificeret DISC-træner og DISC-konsulent.

DISC-profil og DISC-analysen støtter op omkring de processer, jeg arbejder med, nemlig kommunikation, motivation, bedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Kommunikerer vi ikke godt sammen, så er der hverken trivsel eller et godt psykisk arbejdsmiljø og omvendt.

Med DISC profilanalyse lærer vi os selv og andre at kende. Dette er startskuddet til god trivsel både i krise, og forandringstider. DISC profilanalyse er utrolig nemt at gå til, og det kræver ingen forudsætninger fra medarbejderen at tage den.

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til hvordan du kan bruge DISC profilanalyse og nysgerrig på at høre mere, så ring gerne direkte til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Hvad betyder DISC?

DISC profil

D-I-S-C står for fire adfærdstræk, som alle mennesker besidder i større eller mindre grad:

 • D står for dominans
 • I står for indflydelse
 • S står for stabilitet
 • C står for kompetent

Ingen personprofiler er gode eller dårlige. Man komplementerer hinanden, og vi har lidt af dem alle, og så er der nogen, vi ikke har. Det er der, vi kan bevæge os hen imod for at blive endnu bedre i at samarbejde på arbejdspladsen.

Hvad er baggrunden for DISC profilanalyse?

DISC profilanalyse er udviklet af psykolog William Moulton Marston i 1920’erne. Han studerede personlighedstræk, adfærds- og reaktionsmønstre på tusindvis af mennesker. På baggrund af dette udviklede han metoden til at beskrive de fire adfærdstræk D-I-S-C. På baggrund af Marstons teori udviklede psykolog Thomas Hendrickson selve DISC testen i 1950’erne. I forhold til andre tests, er DISC profilanalyse baseret på et meget validt grundlag og en af de mest testede.

Læs gerne mere på Wkipedia her

Udbytte ved DISC profilanalyse

 • Du øger arbejdsglæden
 • Du får øje på dine blinde pletter
 • Du skruer op for motivationen
 • Du forstår din egen og andres kommunikation bedre
 • Du sætter fokus på samarbejde i din afdeling eller dit team

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe dig:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger de personer, der har brugt CopenPsyk til DISC profilanalyse?

Hør Morten Windløv, pilot, fortælle om hvad DISC profilanalysen har givet ham og kollegaerne.

“Med DISC profilanalysen som redskab gør det mig mere opmærksom som leder. Både på min egen kommunikation, men også i forhold til mine medarbejdere, kunderelationer og samarbejdspartnere. Jeg anvender DISC strategisk i mit lederskab, men også som løftestang til at forstå mig selv og andre på. DISC analysen er fantastisk til at optimere samarbejdet, og er et rigtig godt udviklingsværktøj til at få øje på ‘de blinde pletter’.”

”DISC analysen er et fremragende værktøj som ledelsesværktøj.”

”DISC analysen er et godt strategisk redskab til at øge motivationen hos sine medarbejdere.”

”Via DISC modellen er vi blevet inspireret og klogere på os selv.”

”Vi er blevet bedre til at kommunikere og forstå hinandens adfærd og reaktionsmønstre.”

”Lene har lavet DISC-profilanalyser og feedback herpå, individuelt, til hver enkelt medarbejder, som har fungeret som løftestang i forhold til medarbejders egen udvikling og forståelse af sig selv, sine styrker og udviklingspotentialer. Derudover er analyserne også anvendt til team-udvikling i fællesskab, for at få større forståelse for hinandens reaktionsmønstre og kommunikationsformer.”