Mobning og sexchikane på arbejdspladsen

Mobning & sexchikane

Kom chikane & mobning til livs gennem en procesdag med Trivsels-Stafetten, og implementér en trivsels- og mobbepolitik der virker

Bemærkninger med seksuelle undertoner og voksenmobning er desværre dagligdag for mange på arbejdspladsen og går hårdt ud over trivslen og stressniveauet. I værste fald betyder det en langvarig sygemelding eller en depression, der godt kan koste dyrt og ofte op til ½ million kr.

Omsorgsfulde og kærlige kommentarer om tøj og udseende på en arbejdsplads er bestemt en hårfin balance. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2004 viser, at ca. 3 procent af danske kvinder havde været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen, inden for de sidste 12 måneder. Ny undersøgelse fra HK viser, at hver 3. person på arbejdspladsen i 2014 oplever chikane.

Vores grænser er meget forskellige, og derfor er det afgørende, at man taler om problemet på arbejdspladsen, og at ledelsen går forrest.

Mobning og chikane kan gå fra at være grove drillerier, til social eksklusion og over til fysiske overgreb og sjofle bemærkninger. Konsekvenserne herved er alvorlige, og følgevirkninger er følelsen af utryghed, overskridelse af grænser, tristhed og stresssymptomer samt manglende arbejdslyst og nedsat arbejdsevne. Hertil ses ofte også fysiske symptomer såsom hovedpine, kvalme, nervøsitet og i nogle tilfælde søvnløshed.

Læs mere om Trivsels-Stafetten her

Ring gerne for at få en snak om hvordan I kan komme i gang med at øge trivslen og få sat disse emner på dagsordenen på telefon 60 71 02 75.