Mobning og sexchikane på arbejdspladsen

Mobning & sexchikane

Guide til at komme sexchikane på arbejdspladsen til livs

Som en hjælp til at forebygge og afhjælpe mobning, sexisme og seksuel chikane, kan du her hente din gratis guide til hvordan I kan komme igang!

Bemærkninger med seksuelle undertoner og voksenmobning er desværre dagligdag for mange på arbejdspladsen og går hårdt ud over trivslen og stressniveauet. I værste fald betyder det en langvarig sygemelding eller en depression, der godt kan koste dyrt og ofte op til ½ million kr.

Forskellen på sexisme og kærlige kommentarer om tøj og udseende på en arbejdsplads er bestemt en hårfin balance. Derfor er det virksomhedens og ledelsen at arbejde med kulturen og tonen på arbejdpladsen.

HK har gennem årene fulgt udviklingen i en omfattande undersøgelse, hvor de har anvendt mig som specialist og kommenteret på undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at hver 3. person på arbejdspladsen  oplever chikane og krænkende handlinger. Tallene er desværre ca. de samme som da undersøgelserne startede.

Vores grænser er meget forskellige, og derfor er det afgørende, at man taler om problemet på arbejdspladsen, og at ledelsen går forrest.

Mobning, sexisme og seksuel chikane kan gå fra at være grove drillerier, til social eksklusion og over til fysiske overgreb og sjofle bemærkninger. Konsekvenserne for den enkelte er ganske alvorlige erfare jeg fra min psykologiske praksis.

Følgevirkninger er både følelsen af utryghed, overskridelse af grænser, tristhed og stressymptomer samt manglende arbejdslyst og nedsat arbejdsevne. Hertil ses ofte også fysiske symptomer såsom hovedpine, kvalme, nervøsitet og i nogle tilfælde søvnløshed.

I min rolle som certificeret rådgiver af Arbejdstilsynet og i arbejdet med virksomhederne ser jeg på tæt hånd, hvad det gør ved de mennesker der bliver udsat og offer for sexisme og chikane.

Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 60 71 02 75

Trivsels-Telefonen – En anonym hotline for medarbejderne

Med Trivsels-Telefonen her får medarbejderne mulighed for at give udtryk for det der trykker dem. Det kan være alt fra kollegiale relationer, arbejdspres til sexisme, mobning og seksuel chikane.

Som arbejdsgiver får I et billede af evt. problemer på arbejdspladsen og et godt grundlag for at håndtere dem bedst muligt, også på et strategiske plan.

Ring gerne direkte til mig på telefon 60 71 02 75 og få mere at vide om hvordan Trivsels-Telefonen kan fungere hos jer. Eller skriv til mig på: info@copenpsyk.dk

Klik og læs mere om Trivsels-Telefonen her.

Kom sexisme, chikane & mobning til livs med Trivsels-Stafetten

Trivsels-Stafetten er en uhøjtidelig måde at få italesat vanskelige emner. En procesdag med Trivsels-Stafetten giver et godt fundament for at kunne udforme og implementere en trivsels- og mobbepolitik der virker.

Ring gerne for at få en snak om hvordan I kan komme i gang med at ændre kulturen og tonen på jeres arbejdplads – på den måde er I samtidig med til at øge trivslen og få sat disse emner på dagsordenen. Ring direkte til mig for at høre mere på telefon 60 71 02 75. Eller skriv til mig på: info@copenpsyk.dk

Klik og læs mere om Trivsels-Stafetten her