METAKOGNITIV TERAPI

 – FÅ HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

Psykisk mistrivsel, livsudfordringer, eller en krise, er noget vi alle kan komme ud for i livet. Det kommer ofte ikke fra den ene dag til den anden.  En livskrise opstår når mange gentagne belastninger opstår og vi ikke får dem bearbejdet i tide. For eksempel bærer rundt på sin stress, depression og angst helt alene igennem mange år. Metakognitiv terapi er ofte en effektiv metode til at komme på rette køl igen.

Takkekort

HVAD ER UDBYTTET VED METAKOGNITIV TERAPI I KØBENHAVN?

 • Optrevle stress, angst eller depression
 • Forstå de 3 niveauer på mistrivsel og hvordan du takler dine tanker 
 • Få værktøjer til at håndtere din krise eller psykiske mistrivsel
 • Få mere ro og balance ind i dit liv
 • Få mere overskud og bedre trivsel
 • Du får ro i maven og bedre søvnmønster
 • Øget livskvalitet og mere glæde ind i dit liv

Ring eller skriv meget gerne direkte til mig hvis du har spørgsmål til Metakognitiv Terapi:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

I et Metakognitiv behandlingsforløb får du sat tema og navn på, og min erfaring er, at man efter sådan et forløb får mærkbare resultater og oplever en bedre livskvalitet og får styr på sine tanker. Det handler på en måde om at få taget kontrollen tilbage over sine tankeprocesser og tankestrukturer.

HVORFOR FÅR MAN EN KRISE ELLER MISTRIVES PSYKISK?   

Forskning viser at vi mennesker har omkring 50-100 projekter eller aktiviteter kørende ad gangen. Og derudover antages det at vi har omkring 70.000 tanker om dagen. Det kræver meget af os!  Uanset om du er privatperson, leder eller medarbejder som rammes af mistrivsel, en krise eller en svær situation, kan det være svært at søge hjælp.

Men mine +15 års erfaring viser at jo tidligere du tager fat om problemet eller din situation, jo lettere er det at komme op på hesten igen – læs her hvad andre har fået ud af et forløb. Vores work-life-balance er konstant truet og under pres. Op imod hver fjerde har i dag symptomer på stress. Vi får sjældent koblet fra og det kan sætte sig som alvorlig stress i kroppen.

Stresshåndtering, depression- og angst-terapi | CopenPsyk

HVAD SKER DER NÅR STRESS IKKE TAGES ALVORLIGT?

Hvis stress ikke bliver taget alvorligt, fører stress desværre til andre typer af kriser såsom depression eller forskellige typer af angst, dårligt selvværd, mindreværd og manglende appetit på livet m.m. Det er du ikke tjent med. Du har fortjent et godt og lykkeligt liv på alle planer og det kan du opnå langt hen ad vejen gennem et Metakognitivt forløb og Metakognitiv terapi i København.

HVORFOR VIRKER METAKOGNITIV TERAPI OG BEHANDLING RIGTIG GODT?

Metakognitiv terapi og behandling er både en forsknings- og evidensbaseret metode som har vist blændende resultater. Her skal du forvente en korttidsbehandling hvor du bliver klogere på dig selv og dine tankeprocesser. Metakognitiv Terapi er også en meget effektiv behandling og griber positivt ind på mange niveauer af dit liv.

Alle kognitive behandlingstilgange fokuserer på de underliggende mekanismer i belastning og håndtering af svære følelser og interpersonelle problemer du slås med. Formålet er at spotte de tanker og følelser der stå i vejen for konstruktive mål og håndtere skam, skyld og selvkritik. Her arbejder vi med at erstatte dette med konkrete redskaber, unikke værdier og potentialer. Vi arbejder på at mindske mental smerte og lidelser og så at sige kultivere sindet. Metakognitiv terapi er den bedste ’medicin’, når det gælder om at reducere psykiske belastninger, håndtere ens ulykkelighed eller står i en dårlig og vanskelig livssituation. Og den er super god til at skabe hurtige resultater så du kan finde fodfæstet igen!

Du kan også læse mere om kognitiv terapi på Wikipedia her.

HVORDAN ARBEJDER VI I TERAPIEN?

Vi arbejder neo-kognitivt som betyder at vi arbejder med tankemønster, dine følelser og adfærdsmæssige forhold. Her arbejder vi også på dine ”triggers” og det man på fagsprog kalder CAS (Cognitive Attentional Syndrome). Vi arbejder med dine kognitive strategier og dine specifikke tankeprocesser. Vi opløser så at sige din psykiske mistrivsel således at du får et lettere sind og kommer til at anskue dit liv og livsførelse på et Metakognitivt plan. 

Derfor gør vi meget ud af at arbejde med dette, så du hurtigt kan komme tilbage på benene igen og på rette spor. Jeg hjælper dig til at se på dig selv på nye måder og opdage nye veje til at forstå livet og det der er svært. Psykisk mistrivsel er noget af det værste og det er der ingen mennesker der er tjent med, så jo hurtigere du kommer i gang med Metakognitiv terapi i København, jo lettere er det også at komme det du slås med til livs.

Business coaching

HVILKEN PSYKOLOG ELLER PSYKOTERAPEUT SKAL MAN VÆLGE?

Det er helt op til dig, men et rigtig godt sted at starte er at finde ud af, om du har kemi med den psykolog eller terapeut du vælger. Mærke efter i maven, om du føler dig i trygge hænder. 

Du kan også spørge ind til behandlererfaring, til de emner og problemstillinger psykologen eller terapeuten arbejder med og du kan forhøre dig om referencer.

Min erfaring er at det er supervigtigt at du føler dig godt tilpas og mærker efter om du oplever at have en god relation med den behandler eller psykolog du vælger. Så hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forhold til dit valg af Metakognitiv terapi i København, så er du meget velkommen til at ringe og spørge mere ind til det 😊

Book din tid til metakognitiv terapi i København her.

HVORDAN KAN MAN SPOTTE OM MAN HAR EN KRISE ELLER MISTRIVES PSYKISK?

Signalerne kan være mange alt efter hvor du befinder dig i livet. De første tegn kan være manglende lyst til det ene eller det andet. Det kan også være at du har svært ved at håndtere eller overskue dine gøremål. En krise og mistrivsel opstår når ydre og indre krav overstiger de resurser du har til rådighed og hvordan du tænker om dette. Det kan også gå ud over din nattesøvn og du kan føle stor uro i kroppen. Stress f.eks., er en form for krisetilstand hvor mange forskellige belastninger har hobet sig op og den type af stress kan du læse mere om her.

Her arbejder vi med dine kognitive forståelser og styresystemer. Vi arbejder så at sige bag om problemet og dine metakognitioner. Det vil sige dine overbevisninger om hvordan dine tanker og følelser og andre kognitive processer fungerer. Altså også evnen til at justere, regulere eller ændre din egen kognition.

HVORFOR DU SKAL TAGE STRESS I OPLØBET

Mange ved, at stress kan medføre blodpropper og hjerteproblemer. Men langtfra alle ved, at stress hyppigt fører til psykiske følgesygdomme såsom depression og angst. Det er ikke rigtigt noget vi taler om når livet gør ondt, ligesom hvis vi har knækket en tand eller brækket en arm. Der er det lidt lettere for os at snakke om og gøre noget ved det ret hurtigt. Psykisk mistrivsel er ikke noget man kan se og derfor kan det også være svært at spotte og sætte ord på. Men kroppe lyver aldrig, så når du ’tør’ at lytte rigtig godt efter, så skal den nok fortælle dig hvordan du har det! Så jo før du kommer i gang med dit terapi forløb jo bedre og jo mindre skader og knubs i livet vil du opleve!

Pradokser i ledelse

HVILKE SYMPTOMER SKAL MAN KIGGE EFTER NÅR JEG MISTRIVES OG IKKE HAR DET GODT PSYKISK?

Der er 3 forhold der er vigtige hvis du skal finde ud af om du er i psykisk mistrivsel. Her skal du være opmærksom på at mærke efter på både det fysiske, psykiske og adfærdsmæssige niveau.

DE FYSISKE FORHOLD

Kigger vi først på det fysiske niveau kan det handle om hjertebanken, indre uro, hovedpine, svedeture og indre uro – Du kan måske opleve ticks ved øjet eller svimmelhed, eller fordøjelsesproblemer, kvalme, manglende spise- eller sexlyst.

DE PSYKISKE FORHOLD

På det psykiske plan kan det være at du oplever tristhed eller søvnforstyrrelser og urolige netter. Det kan være du har let til tårer eller har manglende livslyst eller energi. Det kan også være du er blevet mere glemsom og oplever at din koncentrationsevne halter. Det kan opleves som manglende lyst til at tage initiativer eller være social. Eller at du oplever at du er fyldt op med sorg, skyld- eller skamfølelse.

Det kan også være at du bare ikke magter tingene og det hele bare kan være lige meget. Måske er du der hvor du er frustreret eller vred og ved ikke dit levende råd for hvordan du kommer videre. I sådanne sammenhænge er den Metakognitive tilgang og Metakognitive metode ganske genial og effektfuld, er min erfaring. Og det gode ved metoden er, at vi også har forskningsmæssigt belæg for at metoden virker, hvilket jo er den bedste sikkerhed du kan få, når du skal vælge en psykoterapeut, psykolog eller behandler.

DE ADFÆRDSMÆSSIGE FORHOLD

Ser vi på det adfærdsmæssige plan kan det være du er irritabel, ubeslutsom og har svært ved at overskue ting. Du er måske ikke særligt nærværende og har svært ved at fokusere på det der er vigtigt. Det kan også være du er mere indesluttet og isolerer dig eller oplever et manglende engagement og/eller nedsat præstationsevne.

LYT EFTER – DET BETALER DIG

Her kan det være virkelig godt med den Metakognitive terapiform. Det er ikke altid vi selv opdager disse forhold, men ofte er det noget vores omgivelser lægger mærke til og påpeger for os. Og nogle gange kan du måske også opleve at du lidt benægter det eller skubber det fra dig. Det er her vi arbejder med de Metakognitive strategier og hvordan du kan få reguleret dette og du selv kan skabe bedre balance og føle overskud, nærvær og glæde igen.

HVORDAN SER EN EFFEKTIV TERAPI OG BEHANDLING UD HOS EN PSYKOLOG ELLER PSYKOTERAPEUT?

En krise eller psykisk mistrivsel der ikke tages alvorligt og ikke bliver behandlet professionelt, kan få store konsekvenser for dig. Det kræver at du investerer i dig selv og får en ordentlig behandling som inkluderer en god plan for dig og som tager højde for lige nøjagtigt dine personlige behov.

Det skal være en behandler eller psykolog der kan hjælpe dig af med lige nøjagtig den krise og det du står i. Du skal se efter anciennitet og erfaring. Du skal tilbydes et seriøst program, der bygger på mange års erfaring i at arbejde med forskellige typer af krisetilstande. Det skal være en person du har tillid til og en seriøs psykologisk praksis. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at læse nogle af de artikler jeg har skrevet igennem årene som måske kan spore dig ind på den rigtige retning – dem finder du under fanen ’Viden’ på copenpsyk.dk

HVAD SKAL JEG GØRE?

Hos mig og CopenPsyk får du behandlet den krise eller det du står overfor ud fra effektive og gennemarbejdede metoder og modeller. Jeg skræddersyer altid forløb efter lige nøjagtig dig og dine behov og ønsker. Men det kræver et aktivt valg fra din side af – nemlig at du engagerer dig og er klar til at gøre noget godt for dig selv og skabe en god og sund forandring. Men det er du selvfølgelig allerede klar over. Fordi der er ingen der er ramt af en krise eller som mistrives, der har lyst til at det varer ved – de fleste handler og vil gerne videre og have den rette støtte og hjælp, så hurtigt som muligt. Men nogle gange kan det alligevel være svært at tage det første skridt, som du sikkert allerede ved…

Hvis du er i tvivl om noget så ring eller skriv gerne til mig direkte, for at få den rette støtte og hjælp – Lene fra CopenPsyk: Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Book din tid til metakognitiv terapi i København her.

HVAD SIGER ANDRE DER HAR VÆRET I ET FORLØB HOS MIG?

”Jeg manglede tid og ressourcer. Inden jeg kom hos Lene, havde jeg tankemylder og konstant uro - min krop var hele tiden i alarmberedskab og jeg sov rigtig dårligt om natten. Det betød også manglende tro på mine egne evner og de begyndte at krakelere. Jeg havde brug for nogle redskaber til at få styr på mine tanker og følelser og det har jeg bestemt fået her hos Lene fra CopenPsyk. Jeg havde brug for lære nogle nye konstruktive handlingsmønstre til at håndtere mit arbejde og mit liv på.”
Mona Larsen
Projektleder, 43 år
”I mit forløb hos Lene har jeg udviklet mig fra at være ked af det, fortravlet, stresset og usikker på mig selv, til at kunne se værdierne i den person jeg er. I dag prioriterer jeg anderledes og jeg tror mere på mig selv. Jeg har allerede anbefalet Lene til flere bekendte, der kæmpede med nogle af de udfordringer jeg har haft, og jeg anbefaler fortsat Copenpsyk til alle”.
Christina
Fuldmægtig
”Lene har været en uvurderlig coach og sparringspartner i min personlige og faglige udvikling. Med bred ekspertise, er Lene dygtig til at manøvrere mellem personlig analyse, profilering og udvikling, til mere vidtrækkende spørgsmål på virksomhedsniveau. Jeg kan varmt anbefale Lene til enhver leder, virksomhedsejer eller lignende person, der ønsker at udvikle sig til en bedre version af sig selv.”
Michael
Leder og ejer, ZEZO
”Jeg har fået sat mine tanker i system ved Lenes hjælp. Jeg har følt mig meget tryg, set og hørt. og Lene har hjulpet mig til at reflektere og træne min hjerne og fundet mine triggerpunkter. Jeg har altid grublet og bekymret mig meget. Nu har jeg fået styr på mine tanker og fået mere ro i hovet. Lene er virkelig professionel og forløbet hos CopenPsyk har gjort mig klogere på mig selv og jeg har følt jeg bestemt ikke har stået alene.”
Signe Kristensen
Studerende
”At gå i et forløb hos Lene og CopenPsyk har betydet at jeg i dag har større overblik som leder, er mere effektiv i min arbejdsplanlægning og ikke mindst, at jeg kan yde hjælp til selvhjælp og passe bedre på mig selv. Hun har været en uvurderlig coach og sparringspartner, i min personlige og faglige udvikling”.
Kasper
CEO og arktiekt

Du er meget velkommen til at kontakte mine referencer, som kan fortælle dig mere om hvordan de er blevet hjulpet videre i deres liv.

HVAD FÅR DU UD AF ET METAKOGNITIVT FORLØB?

Formålet er at du bliver fri af din krise hurtigt og at du er i gode professionelle hænder. Du får en masse værktøjer og praksisøvelser som konkret er tilpasset til dig og dine behov. Du får en gratis styrke- og ressourcetest i forløbet og vi afdækker dine forskellige symptomer som du er berørt af. Vi stræber efter at få dig tilbage på sporet og genfinde din gode energi og få livskvalitet ind i dit liv igen.

Det er vigtigt at du får mulighed for at dele dine frustrationer og sætte ord på det der er svært og vanskeligt for dig – om det er arbejdslivet der har ramt dig hårdt eller om du er presset på andre fronter, så sørger jeg for at du kommer over på den anden side og få livsglæden tilbage. Tillid, tryghed og samarbejde er kodeordet. Det er også vigtigt at du er i gode hænder hvor du er 100 % anonym og du med sikkerhed kommer et bedre sted hen end hvor du er nu!

Book din tid til metakognitiv terapi i København her.

HVILKEN ERFARING HAR JEG I AT ARBEJDE MED DEN METAKOGNITIVE TILGANG OG COACHING?

En krise og psykisk mistrivsel af den ene eller anden art kan ramme alle. Det er en del af live så derfor er det vigtig at du får den bedste behandling og omsorg. Jeg har mere end 15 års erfaring med dette arbejde. Min baggrund er at jeg har en kandidat i psykologi og psykolograd fra Århus universitet og har hjulpet lige fra almindelige mennesker med forskellige typer af livskriser, ligesom jeg har hjulpet topledere og mellemledere og deres medarbejdere i forskellige sammenhænge indenfor Psykisk Arbejdsmiljø og Trivsel, der er mit speciale.

Jeg har derudover en Master i HR & Ledelse som løftestang og er godkendt i psyksociale forhold af Arbejdstilsynet. Jeg er efteruddannet Supervisor og MI-træner og elsker at motivere mennesker og arbejde med at knække koden til svære problemstillinger, at arbejde med trivsel, psykisk sundhed og forandringsprocesser.

Gennem årene har jeg også haft en del studerende og unge mennesker i min psykologiske praksis. Så har du stresssymptomer og søger én med massiv erfaring og én person, der virkelig ved noget om forskellige emner, kriser og hvordan du kan skabe vedvarende forandring, så ring trygt til mig, så kan vi få en snak på telefonnummer 60 71 02 75 om hvor du gerne vil hen og hvad du søger.

Copenpsyk byder velkommen til supervision, DISC, ledelsesudvikling og Motivational interviewing

HVOR LANG TID VARER ET METAKOGNITIVT FORLØB TYPISK?

En Metakognitiv Terapi i København eller Coachingforløb kan variere, men her hos mig varer det som regel 6-12 gange, er min erfaring. Det handler ofte om hvor længe du har båret rundt på det du slås med. Hvor du gerne vil hen og hvad du gerne vil opnå. Det kan også være en pludselig opstået krise du oplever, såsom et dødsfald eller en skilsmisse eller noget helt tredje. Det er meget svært at sammenligne de forskellige livskriser vi blive ramt af og hvordan vi reagerer. Men en ting er sikkert, at hos mig får du nogle gode værktøjer med dig som du kan bruge hele livet.

Ligesom når vi får en influenza så kan der gå lang tid for nogle at komme på benene igen og kortere tid for andre. Hvis det handler om stress, depression eller angst, så har vi også forskellige healingperioder for at komme ovenpå igen. Så det varierer altså fra person til person og situation til situation, ligesom så meget andet.

HVOR KAN JEG FÅ METAKOGNITIV TERAPI OG COACHING HOS DIG?

Det forgår hos mig i trygge og hyggelige rammer i København på Østerbro, hvor min psykologiske praksis ligger. Hvis du ønsker online-forløb er dette selvfølgelig også en mulighed.

 • Du får her redskaber til at hvile bedre i dig selv.
 • Forstå dig selv på nye måder.
 • Du kommer også til at få et helt nyt mindset og måde at tænke på.
 • Du vil får en bedre livskvalitet og slippe af med mistrivsel
 • Får mere ro og balance ind i dit liv.

…Så hvis du har lyst til det, så vil jeg glæde mig til at høre fra dig på tlf: 60 71 02 75

Du kan også selv i ro og mag vælge at booke din tid direkte her:

Hjernetraening

Forebyg demens

Hjernetræningsprogrammet som hjælper dig at forebygge demens - samtidig med at du får en bedre hukommelse og livskvalitet!