HR-Support & Mentaltræning

HR-Support

Løft motivationen, forøg effektiviteten og mindsk sygefraværet

HR-Support og HR-ambulancen er genvejen til bedre trivsel og et bedre psykisk arbejdsmiljø. CopenPsyk har specialiseret sig i, hvordan man i virksomhederne skaber bedre trivsel, motivation og social kapital. CopenPsyk hjælper virksomheder med at optimere kommunikationen, nedbryde den dårlige tone og hjælper med at optrevle mistrivsel og stress. Det giver jer en sundere og mere bæredygtig virksomhedskultur. Dermed får I det bedste grundlag for vækst og høj performance hos jeres medarbejdere.

Få et bedre psykisk arbejdsmiljø

Jeres virksomhed får tilknyttet en fast erhvervspsykologisk konsulent på timebasis og får hermed reducerede priser og andre fordele. HR-Ambulancen fungerer som en klippekortsordning til HR-Support, som I kan anvende alt efter behov. Det er en fleksibel løsning til både virksomhedsejere, teamledere og HR-afdelinger.

HR-Support og HR-Ambulancen er bemandet af Lene Sheila Gjørup, erhvervspsykologisk konsulent, og rykker blandt andet ud, når det gælder:

  • Psykologisk bistand
  • Forebyggelse af stress & depression
  • Mindfullness
  • Supervision af leder- og personalegrupper
  • Konflikthåndtering og kommunikation
  • Implementering af trivselspolitikker
  • Karriere og Business coaching
  • Trivsels- og kulturanalyser

Fokus på psykisk og mental sundhed

I takt med at arbejdspresset stiger på mange arbejdspladser, kræver det også, at virksomheden har mere fokus på psykisk og mental sundhed, såfremt man ikke vil tabe ressourcestærke medarbejdere på gulvet. Mange undersøgelser viser, at det koster dyrt at tabe medarbejdere, og det er yderst ressourcekrævende at køre en ny medarbejder i stilling. Derfor giver det god mening at værne om de nuværende. Højt sygefravær kan bestemt også reduceres og nedbringes ved mentale sundhedstiltag. Det er CopenPsyks erfaring, at mental og psykisk sundhed kan måles positivt på bundlinjen.

Psykisk og mentalt sunde medarbejdere har større overskud og gennemslagskraft, som dermed betyder øget produktivitet og omsætning for virksomhederne. Med opmærksomheden rettet mod mentalt sunde medarbejdere, får virksomheden glade og tilfredse medarbejdere, der er mere motiverede og hermed performer bedre.

CopenPsyk skræddersyr ligeledes workshops og kursusforløb til virksomheders og organisationers specifikke behov. Ring og få en uforpligtende snak herom på telefon 60 71 02 75.

TrivselsTelefonen – for bedre trivsel på arbejdspladsen

Få et billede af trivslen hos medarbejderne. ‘Coronaeffekter’, hjemmearbejdspladsen, stress m.m.

Læs mere

Hvad siger de personer, der har brugt CopenPsyk til HR-Support?

“HR-Support står for tryghed hos os. Det betyder at vi sikrer arbejdskraften fremadrettet. Det er et tæt samarbejde og en professionel løsning og på denne måde arbejder vi med forebyggelse og fremtidens udfordringer.”

“Vi har anvendt CopenPsyk — Lene Sheila Gjørup, fordi hun har specialiseret sig i trivsel, kommunikation og psykisk arbejdsmiljø. Vi ville bl.a. gerne løfte trivslen og tale om hvordan man i praksis kunne søsætte en mobbe- og trivselspolitik, og det har Lene hjulpet os med. Derudover har vi i Star Air fået en fælles forståelse af hvad psykisk arbejdsmiljø er for en størrelse, som vi kan bruge til at præge kulturen positivt.

Lene er en god formidler og er god til at sætte nogle spændende debatter og processer i gang, som vi som arbejdsmiljøgruppe har kunnet bruge fremadrettet. Som arbejdsmiljø-repræsentant kan jeg varmt anbefale at tage fat i Lene fra CopenPsyk og få en snak om jeres trivsel, og hvordan I kan forbedre den.”

“Med bred ekspertise, er Lene dygtig i manøvrering mellem personlig analyse, profilering og udvikling, til mere vidtrækkende virksomhedsniveau spørgsmål, såsom organisatoriske og personalemæssige spørgsmål og kultur, herunder hvordan man bedst kan organisere en travl work/life balance.

Lene har været et pust af frisk luft i et travlt forretningsdrevet miljø. Hun har udstyret mig med metoder, værktøjer og arbejdsgange, således at jeg er i stand til at reagere på en tankevækkende måde, og kontrollere, hvordan jeg reagerer på udfordringer på en struktureret måde.”