Sådan opnår I kompetenceløft og bedre trivsel

Hvad er Supervision?

Supervision betyder ’oversyn’. Supervision er en proces hvor du sætter udvikling i system og kigger så at sige på din selv ovenfra.

Supervision, som jeg udfører det, er bygget op af systemisk teori og suppleret med andre psykologiske teorier. Der tages altid højde for ’det hele menneske’ og der tages hånd om kompleksiteten mellem professionel performance og privatsfære samt stiller skarpt på de udfordringer der er svære i den faglige praksis og dagligdag i jobbet.

Når du deltager i supervision får du lejlighed til at sparre med dine kollegaer, og kan bringe forskellige emner og problemstillinger op i et fælles forum. I stedet for at gå rundt alene med dine bekymringer og udfordringer får du i supervision mulighed for at dele alt, lige fra personale- og organiseringsspørgsmål til den svære samtale og andre konfliktfyldte situationer du står overfor i dit professionelle virke. Supervision er en ventil og et fortroligt rum hvor du kan udvikle dig sammen med dine kolleger på en anerkendende og professionel måde.

Guiden til den gode supervision

– Sådan skaber du, som leder, de bedste rammer for Supervision

Supervision kan på den gode måde både bidrage til den faglige udvikling, tage brodden af konflikter og øge trivslen hos medarbejderne.

Supervision er en enormt værdifuld indsats for ledere, der styrker medarbejdernes faglighed og trivsel. Her giver jeg dig fem gode råd til, hvordan du skaber rammerne for den gode supervision.

1) Vær helt klar på formålet med supervisionen
Det kan være, du har hørt om supervision og du har ladet dig inspirere. Men før du vælger en supervision så kig dig godt for. En god supervision skal styrke medarbejdernes faglighed og selvindsigt. Men den skal også understøtte jeres værdier, tjene kerneopgavens og din arbejdsplads’ formål.

– Sammenhold derfor supervisors kompetencer og professionelle tilgang med de visioner og ønsker I har.

2) Find en supervisor med høj faglighed så du kan føle dig tryg
Markedet for supervisorer er bredt – uddannelsesbaggrunden kan være meget forskellig og ’supervisor’ er ikke en beskyttet titel. Kompetencerne, forudsætningerne og tilgangene kan derfor være vidt forskellige. Derfor er det afgørende, at du selv føler dig tryg ved den pågældende supervisor, kigger på den faglige titel personen har og om personen er efteruddannet supervisor. Derudover er det smart også at kigge på referencer og anden erfaring med at lede og facilitere personalegrupper i bred forstand. Derudover er det et stort plus hvis supervisor ved noget om ledelse og hvad det indebærer og betyder.

– Afstem klart sammen fra starten, hvad fokus og formålet er med supervisionen.

3) Bed om en løbende dialog i supervisionsprocessen
– Supervision kan være et sårbart rum hvis medarbejderne fx blotter deres udfordringer eller tvivl i særligt faglige situationer. Det er vigtigt at være opmærksom på og derfor skal supervisor være knivskarp og professionel her.

– Derfor kan det være en god ide at få en generel feedback fra supervisor, uden at prikke nogen særlig ud selvfølgelig fordi, så svækkes den gode tillid og det fortrolige rum.

4) Skab en fælles forståelse med medarbejderne om formål og rammer
Kommunikér åbent om rammerne for supervisionen og hvilke emner og tematikker der skal behandles. Juster løbende og vær tydelig så alle kender formålet.

– Derfor kan du med fordel vælge en supervisor der er god til at rammesætte, er tydelig og ikke bange for at henvise og lukke et tema ned og ekspedere det videre ’i systemet’.

5) Giv Supervisor tid til at lande og skabe læring
At være supervisor er en spændende men kan også være en krævende og udfordrende opgave. Det tager tid at vinde tilliden, som du sikkert allerede ved som leder. Så et godt og velment råd er at give supervisor en ordentlig og ærlig chance.

– Så lav en god men kort kontrakt med supervisor og evaluer den f.eks. hver 6. md. Det vil alle parter med sikkerhed sætte pris på, er min erfaring.

Så herfra vil jeg bare ønske dig/jer rigtig god fornøjelse med at finde den rigtige supervisor for jer ?

De kærligste hilsener

Supervisor, Lene Sheila Gjørup fra CopenPsyk

Download guiden gratis her

Supervision skaber vidensdeling

Supervision skaber vidensdeling på tværs, hvor I drager nytte af hinandens potentialer og deler viden til gavn for jeres faglige fællesskab. Supervision optimerer altså jeres faglige kommunikation og giver jer løsnings- og handlemuligheder i svære situationer. Det giver også bedre trivsel og skaber tryghed i jeres personalegruppe.

Hvem er supervision for?

Supervision er for jer, der arbejder med mennesker dagligt:

  • Sundhedsbranchen, hvor I tænker kompetenceudvikling i forlængelse af jeres faglige arbejde, og hvor I ønsker kontinuerlig sparring og vejledning på det fagpersonlige niveau
  • Organisationer, institutioner, produktions- og erhvervsskoler, hvor I tænker innovation og læring ind som en naturlig del af kompetenceudviklingen for jeres leder- og personalegrupper
  • Ledelsesgrupper eller en enkelt leder, hvor supervision kan styre jeres organisation mod det ønskede mål hurtigere og mere effektivt end ellers.

Det får I ud af supervision

Supervision betyder oversyn. Det er en metode til at se jer selv og jeres arbejde oppe fra eller ude fra. Gennem dialog med supervisionsgruppens medlemmer og mig som jeres supervisor reflekterer I over jeres egen indsats og faglighed. Vi stiller skarpt på de udfordringer, der er svære for jer, så I kan blive dygtigere til at takle og bearbejde de svære situationer. Det kan være situationer, hvor I bliver mødt med provokation, går i konflikt med en person eller oplever det bliver svært for jer at sætte jeres faglighed i spil. Det drejer sig altså ofte om situationer, hvor I efterfølgende overvejer, hvad I kunne have gjort anderledes.

Formålet med supervision er at støtte jer i jeres arbejdsdag og skabe det optimale udviklingsrum i jeres personalegruppe. Vi tager også hånd om kompleksiteten mellem arbejds- og privatliv, så I ikke går hjem med en byrde alene. I kan således forebygge stress og udbrændthed ved at modtage supervision, og det giver både en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst.

Supervision

Hvordan foregår supervision?

Supervision foregår i grupper af maks. 6-8 personer og har en varighed på ca. 2 timer pr. gang. Det kan for eksempel finde sted 1-2 gange om måneden. Supervisionsprocessen bliver skræddersyet til jeres behov ud fra det faglige udbytte, I konkret ønsker at få ud af det. Der er fokus på praksisøvelser, cases og emner, der er aktuelle for jer. Der bliver altid skabt plads til at arbejde med jeres arbejdsrelaterede frustrationer, som kan være vanskelige i det daglige med jeres borger- eller klientelgruppe.

I kan også bruge supervision til en personale- eller temadag, hvor der er fokus på et emne eller tema, der er særligt vigtigt for jer at arbejde med.

Jeg underviser også i metoden til personalegrupper, der selv vil stå for den faglige sparring internt.

Hvorfor vælge CopenPsyk til supervision?

Jeg er uddannet supervisor og har mere end 10 års erfaring med supervision af forskellige faggrupper, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, sundhedspersonale, jobkonsulenter, lærere og ledere. I får derfor en kompetent supervisor, der har stor erfaring med både individuel, ledelses-, sags- og gruppesupervision samt undervisning i metoden.

Vil I vide mere?

Er I blevet inspireret til, hvordan I kan få gavn af supervision eller ønsker at få uddybet, hvordan jeg kan hjælpe jer helt nøjagtigt, så ring til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Udbytte ved supervision

  • Øger motivationen for jeres fag
  • Udvikler jer fagligt og personligt
  • Løfter trivsel og skaber tryghed
  • Forebygger stress og udbrændthed
  • Skaber et fagligt refleksionsrum

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger de personer der har brugt CopenPsyk til supervision?

“Det er godt at høre andres dilemmaer, få god feedback samt få nogle gode redskaber som man kan gøre brug af når man står ude på vagt.”

“Lene har været rigtig god til at spørge ind til emnerne, så jeg har reflekteret over hvordan jeg har det og hvordan jeg handler. Rigtig god dialog mellem os i rummet.”

“Jeg har fået redskaber til kommunikation – og handlinger til at opnå nye muligheder og resultater, dermed større faglighed. Jeg har kunnet bruge det konkret hos borgerne.”

“Jeg får altid lidt ekstra med hjem fra supervision.”

“Det er altid en god blanding af reflektion, fagligt fokus og god afveksling mellem løs og fast struktur.”

“Lene er meget nærværende, griber altid bolden og er fleksibel.”