DEN MOTIVERENDE SAMTALE ER LEDERENS LØFTESTANG

– FÅ 3 GODE VANER TIL COMPASSION IN ACTION

Når man lige hører det, lyder ’Den Motiverende Samtale’ ikke nødvendigvis særlig sexet – men DET er den rent faktisk! Og hvis du, som også andre ledere lidt gør for tiden, kæmper med at fastholde, løfte energien, arbejdsglæden og engagementet hos dine medarbejdere, så er der godt nyt at hente i den her artikel!

Vi ser en tendens til alt skal gøres hurtigere og bedre, hvilket skaber en stresstilstand både i vores sind, arbejdsliv og samfundet, hvor empatisk indlevelse særligt på den bekostning kommer til at halte… Det jeg gerne vil dele med dig her er, hvordan du som leder kan, med små greb fra Den Motiverende Samtale, tage brodden af hurtigheden. Hvordan du kan bruge Den Motiverende Samtale helt praksisnært i dine daglige samtaler med medarbejdere og andre kollegaer.

’Den Motiverende Samtale’ er en slags strategisk lytning

Strategisk lytning handler om hvordan vi er til stede som ledere. Den motiverende samtale er en samtalemetode som går særlig op i at forstå, anerkende og ’lytte dobbelt’. At lytte dobbelt betyder at vi på strategisk vis både ser på os selv ovenfra og den måde vi som ledere er til stede på, samtidig med at være oprigtig optaget af den anden ståsted og medarbejderens banehalvdel.

Den Motiverende tilgang er båret af forandringsteori, der er designet til, gennem massiv solid forskning, at tage hånd om forandrings- og ændringsprocesser hvor mennesker og grupper indgår.

Den Motiverende Samtale har som teori og metode eksisteret siden 1980 og kan være ekstrem nørdet. Men som udgangspunkt tager den afsæt i at få den anden, altså dine medarbejdere, til selv, at finde vejen til deres egen indre motivation.

Vi kan sjældent gætte os til- eller ’fylde motivation på andre’ som en tankpasser. Men det du kan forsøge som leder er at forstå motivationens væsen og dynamikker. Og hvordan man via strategisk lytning og Den Motiverende Samtale, kan nå medarbejderne på et mere autentisk og hjertevarmt grundlag.

Den Motiverende Samtale handler altså om at du som leder her den andens sind på sinde. Det vi i Den Motiverende Samtale kalder, at være oprigtig nysgerrig på at forstå den andens motiver, tanker, modstand og motivation. Og hertil kræver det et sæt strategiske ører.

Hvorfor giver det mening at tænke strategisk lytning ind som leder?

Noget af det vi skal være særligt opmærksomme på med Den Motiverende Samtale er, vores intentioner. Der ligger et stærkt etisk grundlag bag, når det gælder Den Motiverende Samtale i ledelse. Derfor skal du både være skarp på hvornår du bruger den- og hvordan du bruger den fordi, Den Motiverende Samtale, i sit fulde potentiale, er et ret kraftfuldt redskab, som på ingen måde må misbruges!

Det vi skal bruge Den Motiverende Samtale til i ledelse er at gå på opdagelse i den andens forståelseshorisont og på den måde kan du blive klogere på dine medarbejdere. Fordi når du bliver klogere på din medarbejder, bliver du også en smule klogere på dit eget lederskab og dig selv.

Det hele starter altså med dig, kære leder, som du sikkert allerede ved. Medarbejderne har et superskarpt øje til din gøren og laden – den måde du håndterer, kommunikerer og agerer på som leder. Derfor kan vi også med stor fordel bruge Den Motiverende tilgang som løftestang og påvirke arbejdskulturen positivt.

Man kan oversætte strategisk lytning til empatisk lytning som en intervention og greb mod  lederudmattelse eller handlingstræthed

Du vil altså med tid blive mere væredygtig som leder, når du eller jeres ledergruppe for Den Motiverende Samtale ind under huden – men som alt mulig andet kræver det træning.

Hvordan kan jeg så træne Den Motiverende Samtale i min daglige ledelsespraksis?

Den Motiverende Samtale har vist sig særlig virksom når vi skal samtale om forandringer, adfærdsændringer, holdninger og handlinger og fremme positiv udvikling og forstå hvorfor vores kollegaer og medarbejdere har modstand mod forandring eller omstruktureringer, nedskæringer osv. Det er her det giver allermest mening at praktisere Den Motiverende Samtale.

Jeg har undervist hundredvis af ledere og medarbejdere i Den Motiverende Samtale og har i min egen psykologiske praksis gennem mange år anvendt metoden, og det vil altid være vores samtalepartner, altså dine medarbejdere, der ved hvad der enten gør ondt, hvilken retning han eller hun vil/skal/kan gå og hvor skoen trykker. Så når du som leder tør lytte empatisk ind til det der er svært, hårdt eller opslidende og ikke lade din ordensrefleks få magten og taget i dig, vil du også opleve at få en følelse som leder af ’at blive sat fri’og blive mere væredygtig.

Bare en lille øvelse du kan lave med dig selv kan være at tænke tilbage på en samtale hvor du følte dig mødt, set og forstået…når du har gjort det, så prøv at se om du kan genkalde dig de følelser du sad med der? Hvordan oplevede du den anden? Hvordan sansede og du fornemmede du det lige der?

Den Motiverende Samtale er ikke løsningsorienteret men snarere en udviklings-orienteret og nyskabende indgang til samtalen. På samme tid vil du opleve, med lidt øvelse og træning, at få tilfredse og gladere medarbejdere, der både kan spejle sig i din kommunikationsstil, der ser op til dig og samtidig endda lære af din måde at dirigere samtaler på.

Og en ekstra bonus du får med i købet, er at du indgyder til psykologisk tryghed gennem Den Motiverende Samtale og din strategiske empatiske lytning, og tilmed bliver kulturbærende for din organisation. 

3 gode vaner til dine MUS eller udviklingssamtaler

  • Styr uden om dit fixergen – Det gør hverken noget godt for dig, dine medarbejdere og samtaler
  • Træn din compassion – Det gør dig menneskelig og empatisk
  • Lyt til den indre drivkraft og motivation hos dine medarbejdere – Herigennem løfter du arbejdsglæden for alle

”Somme tider er det den plads du skaber mellem ordene, der gør en forskel og ikke ordene i sig selv”

Hvis du er blevet mere nysgerrig på Den Motiverende Samtale så ræk endelig ud eller skriv en kommentar her, hvis du har en refleksion eller spørgsmål til artiklen her.

1000 tak kære leder fordi du læste med 😊