Priser og samarbejdsbetingelser

For privatpersoner:

Normal pris for 1 time privatkonsultation er 975 kr.
Medlemmer af Forbrugsforeningen optjener 10 % bonus.

Studerende, pensionister eller ledige: 845 kr.

For erhverv:

Priser for erhvervskonsultation 1.600 kr. pr. time.
Du kan også købe et forudbetalt klippekort for erhverv á 10 konsultationer til 14.000 kr. og dermed spare 2.000 kr.

Andre ydelser og opgaver for erhverv efter aftale.

Hvor- og hvordan forgår en konsultation og terapeutisk session i disse coronatider?

Jeg guider dig igennem utryghed og giver dig nogle valgmuligheder. For mit mål er at give dig/jer nogle alternativer:

1. Vi kan være i CopenPsyks privatkonsultation til alle samtaler og konsultationer, hvor der er god plads og rum til os

2. Vi kan tage sessionen som en walk-and-talk ude i det fri og den friske luft

3. Vi kan lave det som en video-session og online

…du vælger selv :-)

Aflysnings- og ændringsregler:

Afbud til konsultationer og terapeutiske sessioner skal ske senest 24 timer før den aftalte session. Afbud under 24 timer, eller udeblivelse, afregnes til fuld pris.

Aflysning af skræddersyede kurser, workshops og andre opgaver end konsultationer og terapeutiske sessioner, som foroven, skal ske skriftligt senest 30 dage inden den planlagte afholdelse. Ved aflysning 14 – 29 dage før planlagt afholdelse faktureres 75 % af det først aftalte honorar. Ved aflysning under 14 dage faktureres 100 % af det først aftalte honorar.  Vi accepterer dog udsættelse uden beregning, men ikke en aflysning, op til 14 dage før afholdelse.

RETTIGHEDER

CopnePsyk har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Dette gælder også i forhold i et samarbejdsforhold med CopenPsyk og Lene Sheila Gjørup.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt – hertil må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med CopenPsyk som virksomhed. CopenPsyk og /eller Lene Sheila Gjørup navnet må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

SPØRGSMÅL:
Ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål til ydelserne eller andet. Telefon: 6071 0275. Mail: info@copenpsyk.dk