Få nye værktøjer til at blive en motiverende leder

Motivational Management

Motivational Management gør dig og dit lederteam i stand til at skabe en ny ledelseskultur med afsæt i anerkendelse. Metoden har altså fokus på at gøre jer til mere motiverende ledere. Jeg lærer jer at bruge Motivational Management til at øge jeres medarbejderes engagement, kompetencer og produktivitet. Metoden fremmer refleksionen hos de ansatte og jer selv og giver en fælles retning, som gør det lettere at nå jeres virksomheds mål.

Hvem er målgruppe for Motivational Management?

Kurset er for alle med en ledende funktion, hvor kommunikation har en høj prioritet i lederskabet. Det kan være, at I:

  • er fra en virksomhed, hvor performancekrav og forandringer er en del af hverdagen
  • er projektledere eller ledere af selvkørende teams
  • er fra en faglig organisation, hvor mægling og mediering er en del af jeres virke
  • er fra en social organisation, hvor der er en del ledere af frivillige

Sådan bruger I Motivational Management til at motivere jeres ansatte

Et kursus i Motivational Management giver jer ledelsesværktøjer til, hvordan I kan støtte de ansatte samt rumme deres frustrationer og udfordringer bedre i en travl hverdag. I lærer også, hvordan I leder bedst i forandringstider, og hvordan kultur og værdier hænger sammen med jeres ledelseskultur. Motivational Management er en metode til at forstå og motivere jeres ansatte, men også en ledelsesånd der blandt andet bygger på forpligtelse, tillid og troværdighed.

Jeg tilpasser kurset til netop jeres virksomhed og organisation. Vi kigger på forskellige ledelsesstile, og hvilke der matcher bedst til jeres position og virksomhed. Vi ser også nærmere på, hvordan Motivational Management er særligt egnet i forhold til jeres lederskab. På kurset bliver I også indviet i, hvor ledelse er på vej hen i fremtiden. En del af fremtidens ledelseskultur er forandringsledelse, og Motivational Management kan hjælpe jer med at gennemføre produktive forandringer i jeres virksomhed.

Hvordan foregår kurset?

Kurset i Motivational Management er praksisnært, så det bliver skræddersyet specifikt til jeres behov og i forhold til jeres arbejdsroller og indsatsområder. Alle får rig lejlighed til at udveksle erfaringer. Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete cases og dilemmaer fra jeres ledelsespraksis. Kurset lægger stor vægt på inddragelse og øvelser. Forløbet foregår hovedsageligt over 1-2 dage med mulighed for opfølgning efter et ½ år.

Hvad siger kursisterne?


Tania Buss, leder

Pris for kurset

Jeg skræddersyr kurset helt specifikt til jer, og prisen vil være inklusive forberedelse, planlægning og koordinering med nøglepersoner fra jeres virksomhed. Prisen afhænger af deltagerantal og er inklusive transporttid til og fra kursusafholdelsesstedet.

Vil I vide mere om Motivational Management?

Er I blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Motivational Management til jeres ledelseskultur eller nysgerrige på at høre mere, så ring til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag Motivational Management

Motivational Management bygger på Motivational Interviewing, som er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick i starten af 1980’erne. Den er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse og empati er centrale begreber, og I bliver indført i, hvordan I praktiserer dette effektivt og strategisk i jeres ledelsespraksis.

Få din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Motivational Management

  • I får nye værktøjer til motiverende ledelse
  • Motivation letter jeres travle lederjob
  • I bliver bedre til at lede og støtte jeres medarbejdere
  • I lærer, hvordan I kommunikerer i konstant forandring
  • I får en samtalemodel og motivationsskabelon

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger andre ledere om kurset?

“Kære Lene
Tak for nogle gode og inspirerende dage. Jeg fik rigtig meget godt med mig hjem derfra. Især teknikkerne og principperne omkring den motiverende samtale fangede mig. Jeg har også gjort mig mange refleksioner siden i forhold til den motiverende samtale og jeg kunne sagtens forestille mig at tage den motiverende samle op igen – netop for at kunne udbygge mine færdigheder i at mestre den. 
Tak til dig – og god energi.
De bedste hilsner” 

”Jeg har fået teoretisk viden om konflikter og MI.”

”Det er godt at kunne have MI-metoden foran sig og en fælles tilgang.”

”Godt niveau og god vekselvirkning og variation.”

”Lene er en passioneret og erfaren underviser.”