Kursus i Positiv Psykologi og Styrker

Få en styrketest og sæt spot på jeres bedste evner på jobbet

Kursus i positiv psykologi

Hvad får I?

Har I lyst til at få jeres egen personlige styrketest? Vil I som team og afdeling vide hvordan jeres styrker hænger sammen med jeres arbejdsglæde, motivation og trivsel? Vil I vide hvordan I helt konkret kan sætte disse unikke evner og ressourcer i spil i jeres job og arbejdsrolle? Og ønsker du/I et kursus der både giver mening, selvindsigt og refleksion, så er sådan en kursusdag helt sikkert noget for jer.

Udbytte og formål

  • I får fokus på hvordan jeres styrker og ressourcer kan påvirke jeres tanker og handlinger
  • I får 6 gode råd til at styrke jeres arbejdsrolle og måden I går til jeres arbejde på i jeres team eller afdeling
  • I får indsigt i hvordan styrker kan påvirke arbejdsindsats og motivation
  • I får inspiration til hvordan I kan udnytte jeres styrker og spotte dem, som både medarbejder og team

Hvad kan I forvente af en kursusdag med fokus på jeres styrker?

På dette kursus ser vi på hvad forskning fortæller om styrker og får en indsigt i hvad positiv psykologi er for en størrelse og hvordan vi kan bruge det aktivt. Vi ser på hvad det betyder at have fokus på sine styrker, og hvordan det smitter af på vores rolle som enten leder eller medarbejder.

Vi arbejder med hvilken kvalitet det har at have en positiv indstilling og mind-set og hvordan vi kan optimere dette via styrketesten, så det smitter positivt af på jeres arbejdsglæde og indsats. Vi vil lave refleksions-øvelser og sparre med hinanden og sætte spot på vores egne tankemønstre og måde at handle/være på. Vi ser på centrale begreber indenfor styrkeforskning og de potentialer der ligger heri og hvordan, vi kan anvende dem mere konkret i både vores samarbejde og i de opgaver vi går til på jobbet.

Hvordan forgår det?

Kurser kan afholdes i hele landet som et internt kursus eller som et internatkursus. Inden afholdelse får hver deltager en mail med link til styrketesten som tager 15 min. at udfylde og på dagen skal alle have et print med af sin styrketest. Kursusdagen er en vekselvirkning mellem øvelser, samtalesaloner og refleksions-øvelser. Dagen vil være et mix af oplæg, quiz, dialog og praksisøvelser der gør, at den enkelte medarbejder/leder får helt konkrete input til hvordan de kan udnytte deres fulde potentiale og dermed styrke sin arbejdsglæde, gejst og gnist i jobbet.

Lidt om underviser og facilitator

Lene har undervist og faciliteret processer i mere end 10 år indenfor ledelse og medarbejderudvikling. Lene har en Cand. pæd. i psykologi fra Århus Universitet og en Merkonom i HR og Ledelse fra CPH-Business. Hun har specialiseret sig indenfor erhvervspsykolog, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Lene har egen psykologisk praksis i både København og Nordsjælland.

Ringe direkte til Lene/underviser i CopenPsyk for høre at høre mere om kurset. Tlf.  60 71 02 75 eller skriv til mig på info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister?

“Rigtig godt, spændende og brugbart emne! Super god underviser.”

“Dejligt med et emne som gi’r mulighed for refleksion!”

“Spændende emne. Rigtig godt med afveksling i undervisningen. Fint med redskaber til at kunne arbejde videre med sine styrker.”

“Levende og engageret undervisning med stof til eftertanke.”

“Det var et godt og relevant kursus. God underviser, der forstod at få os alle med.”

Læs mere om Positiv Psykologi i Wikipedia her