Referencer

CopenPsyk har løst opgaver for både det offentlige og private indenfor optimering af det psykiske arbejdsmiljø, højnet samarbejdet og kommunikationen i teams og HR-afdelinger, implementeret forskellige trivselsespolitikker og støttet i processer vedrørende stress-håndtering samt lavet ledelsessparring, supervision af personalegrupper og udformet DISC – profilanalyser af teams, ledere og medarbejdere, for nedenstående udvalgte referencer:

Vi har med Lene haft en god proces om et vanskeligt arbejdsmiljø i en medarbejdergruppe. Undervejs i processen har vi som ledere fået åbnet øjnene for de reelle problemstillinger, hvilket gør det nemmere at agere på det.

Der er desuden i gruppen blevet løsnet en smule fra ellers fikserede positioner, ligesom gruppen har fået et fælles sprog, som vi kan bygge videre på.

Med processen har vi forhåbninger om, at vi rent faktisk kan få gruppen til at fungere sammen igen til gavn for både deres arbejdsmiljø og hele den samlede organisation. Nå det er lykkes, at komme videre fra en ellers låst position, handler det også om Lenes mange gode øvelser og tillidsskabende facon“.

“Jeg kan anbefale Lene både i individuelle og erhvervsmæssige sammenhæng.”

Udtalelser fra personaleudviklingsdag med Lene fra CopenPsyk:

“God blanding af indhold og særligt spændende med kultur i forhold til værdier. Godt med afveksling af oplæg og indholdsrige øvelser. Passende intensitet og relevant indhold. Dagen gjorde at der blev skabt bindeled mellem værdier og APV – der er bundet sløjfe og skabt forståelse ved disse processer.”

“Det var godt med øvelse omhandlende hvad hver især har tænkte og følte omkring de forskellige tiltag der er blevet sat i søen det seneste år og overordnet var oplevelsen, at flere ting var faldet på plads og landet.”

“Jeg kan varmt anbefale Lene Sheila Gjørup. Hun har hjulpet mig med at komme videre i min karriere og få styr på min stress. Hun har givet mig mentalt overskud og lært mig at fokusere i en travl hverdag. Hun har en fantastisk personlighed, arbejder altid målrettet og professionelt og er naturlig i sin tilgang.”

”Lene har været en uvurderlig coach og sparringspartner i min personlige og faglige udvikling. Med bred ekspertise, er Lene dygtig i manøvrering mellem personlig analyse, profilering og udvikling, til mere vidtrækkende virksomhedsniveau spørgsmål. Jeg kan varmt anbefale Lene til enhver leder, virksomhedsejer eller lignende person, der ønsker at udvikle sig til en bedre version af sig selv.”

“Vi har anvendt Lene Sheila Gjørup, fra CopenPsyk, fordi vi havde nogle udfordringer i forhold til kommunikationen i én af vores afdelinger. Der skulle justeres på tilliden til ledelsen og samarbejdet skulle optimeres. Denne proces har Lene hjulpet os med. Her har hun arbejdet både med medarbejdergruppen og med ledelsen i forhold til at løfte arbejdsglæde, motivation og anerkendelse. Heriblandt har vi også arbejdet med Open-Space-processer, for at få renset luften og få en mental udluftning i teamet.

Min oplevelse er at Lene er villig til at dele ud af sin viden og erfaring. Lene er dedikeret og engageret i samarbejde, hele vejen igennem processen. Hun er seriøs i det hun går ind i og er altid velforberedt. I vores samarbejde tænker Lene ud af boksen og kommer altid med flere løsningsmodeller.”

“Vi ville bl.a. gerne løfte trivslen og tale om hvordan man i praksis kunne søsætte en mobbe- og trivselspolitik, og det har Lene hjulpet os med.  Lene er en god formidler og er god til at sætte nogle spændende debatter og processer i gang, som vi som arbejdsmiljøgruppe har kunnet bruge fremadrettet. Som arbejdsmiljørepræsentant kan jeg varmt anbefale at tage fat i Lene fra CopenPsyk og få en snak om jeres trivsel, og hvordan I kan forbedre den.”

”At gå i et forløb hos Lene og CopenPsyk har betydet at jeg i dag har større overblik som leder, er mere effektiv i min arbejdsplanlægning og ikke mindst, at jeg kan yde hjælp til selvhjælp og passe bedre på mig selv. Hun har været en uvurderlig coach og sparringspartner, i min personlige og faglige udvikling.”

“I mit forløb hos Lene har jeg udviklet mig fra at være ked af det, fortravlet, stresset og usikker på mig selv, til at kunne se værdierne i den person jeg er. I dag prioriterer jeg anderledes og jeg tror mere på mig selv. Jeg har allerede anbefalet Lene til flere bekendte, der kæmpede med nogle af de udfordringer jeg har haft, og jeg anbefaler fortsat CopenPsyk til alle.”

Greve kommune logo

Greve Job center

Opgave: Internt efteruddannelseskurser og undervisning i Kollegial Sparring af konsulenter og coaches.

Formål: lyfte refleksioner over samarbejdet og fagligheden samt understørre hindenden i arbejdet og få en simpel model i en travl hverdag. Sætte videndeling, på tværs af faglighed, teams og opgaver, i system.

nne

NNE – Novo Nordisk

Opgave: Samarbejdspartner hvor CopenPsyk supporterer i forhold til stressforebyggelse og har stress-coachings-forløb med projektledere, projektmedarbejdere og ansatte.

Formålet er i tæt samarbejde med leder og HR at forebygge udbrændthed, lave stressforebyggelse og fremme trivsel og work-life-balance i en stejl vækstkurve og performance-kultur.

Bosted Danmark

Opgave: Ledersupervisions af grupper – løbende og i tæt afstemning med behov, kerneopgave samt de udfordringer ledelsen står med I dagligdagen.

Formål: Løbende proces der understøtter og vedligeholde ledelsesrefleksioner, gribe udfordringer så de ikke bidder sig fast. Opsamling og videndeling på tværs af lederpositioner. En ventil som løfter ledelsesstaben og knytter/udveksler kollegiale bånd. Et rum til at diskutere og udvikle ledernes faglighed og undersøge deres handlerum og orienteringsmuligheder.

Gribskov kommune institutioner

Opgave: Gruppe ledelses supervision på tværs af institutioner, som er en løbende proces. En tværfaglig ledergruppe der ønsker et rum til refleksion over ledelsespraksis og et sted at dele forskellige ledelsesudfordringer.

Formål: Har arbejdet med fælles retning og lederfilosofi. Hensigten har også været at dele viden og udvikle sig som lederteam. Understøtte hinanden og have et fortroligt rum. Sigtet har været at have en ekstern uvildig sparringspartner, men også én at spille bold op ad og få en supervisor der kunne lyse på deres lederskab i praksis.

Djøf

DJØF

Opgave: Undervisning af DJØF-studerende i selvledelse under studiet, stressforebyggelse og give nogle strategier og værktøjer til de studerede til at øge deres trivsel og well-being under studiet.

Formålet for DJØF var at øge de studerendes trivselskompetencer og give dem nogle værktøjer til at gennemføre studiet på en både god og givtig måde, med fokus på glæden ved deres studie og øge den optimale læring.

Star Air logo

Maersk Star Air

Opgave: Undervisningsforløb og procesarbejde for piloter, med fokus på egen udvikling, kommunikation og samarbejde. 

Formålet var at skærpe kaptajnernes og piloternes fokus på sig selv, samarbejdsevner og kommunikationsstil. Endvidere at løfte deres refleksioner og se på deres reaktionsmønstre og samarbejdsevne til fordel for trivsel og et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Svejgaard Galst Advokater

Opgave: Indføring i den Motiverende Samtale gennem internt forløb.

Formålet var bedre dialog med kunder og samarbejdspartnere. At komme klienter i møde og se ressourcer, behov og ønsker og imødekomme disse. Dertil at etablere en anerkendende kultur og få nye redskaber til den svære samtale og udfordrende samtaler.

Aeldresagen

ÆldreSagen

Opgave: Undervise arbejdsmiljørepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Formålet var at klæde dem på til at kunne imødekomme kollegaers udfordringer og problematikker i dagligdagen samt give dem værktøjer til selv kan kunne navigere i rollen som arbejdsmiljørepræsentant med alt det, det indebærer, set i et psykosocialt perspektiv.

Nestle

Nestlé

Opgave: Intern undervisning af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med fokus på hjemmearbejdspladser i et psykosocialt perspektiv. 

Formålet var at se på hvilke dilemmaer og udfordringer der ligger i selvledelse, hjemmearbejdspladsen og nye arbejdsformer. Vi behandlede emnet selvledelse, selvmotivation, hvilken betydning fleksibilitet og omskiftelighed har for os i arbejdslivet. Hertil også fordybelse og opmærksomhed knyttet hertil.

Politiet

Politiet

Opgave: Supervision af special politienhed i forhold til forebyggelse, trivsel og case- og sagssupervision i forhold til specifikke svære og udfordrende sager og arbejdsopgaver.

Formålet var fokus på enhedens trivsel, psykisk arbejdsmiljø og faglig udvikling.

maendenes hjem

Mændenes Hjem

Opgave: Supervision af flere personalegrupper med fokus på forebyggelse af trivsel og case- og sagssupervision i forhold til de svære og udfordrende sager og arbejdsopgaver arbejdet indebærer.

Formålet var at få en ventil i hverdagen, videndeling, fokus på personalets trivsel, psykisk arbejdsmiljø og faglige udvikling.

KU

KU – Københavns Universitet

Opgave: Støtte et forskerteam til at have fokus på deres samarbejde internt i forskergruppen, med særligt fokus på trivsel og kommunikation.

Formålet var at få større forståelse for hinandens handling, tanker og reaktionsmønstre samt at fremme kommunikationen imellem parterne i den tværfaglige forskerenhed.

Dansk Folkehjaelp

Dansk Folkehjælp

Opgave: Som en del af et projekt, at undervise i den svære samtale og Den Motiverende Samtale. I den forbindelse lave undervisningsforløb for flere 100 sosu-assistenter og sundhedspersonale med fokus i ældreplejen i forskellige kommuner landet over.

Formålet var at give personalet værktøjer til at tage de svære samtaler med de ældre og håndtere skrøbelighed og svære spørgsmål i hjemmet hos de ældre. Formålet var bare ligeledes at klæde sundhedspersonale på til at tale om spise-problematikker, ensomhed og isolation samt at motivere og støtte den ældre i et bedre og sundere ældreliv.

rekom

REKOM

Opgave: Klippekortsordning hos CopenPsyk i forhold til stressforebyggelse samt støtte personalet i deres trivsel og give dem værktøjer til at håndtere særlig arbejdspres og øget arbejdsopgaver i perioder.

Formål: Forebygge stress og håndtere arbejdspres. Kunne være i en performancekultur hvor ting går stærkt. Ønsket var at have en ventil og en måde at håndtere medarbejdernes work-life-balance. Udbytte var at sætte særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

CFSA

Center for Social Frivillig Arbejde

Opgave: at supportere og støtte frivillige i forskellige sammenhænge og i forskellige roller inden for frivillige arbejde. Herunder undervisningsforløb for ledere. Undervisningsforløb omkring den svære samtale og den motiverende samtale. 

Formål: At klæde de frivillige ledere og frivillige på til at kunne navigere i deres rolle og give dem værktøjer til at håndtere forskellige problematiker, dilemmaer og udfordringer i deres frivillige arbejde og position som leder af frivillige.

Hertil er jeg forfatter til et kapitel inden for dette område i bogen: Socialt frivilligt arbejde, udgivet af Center for Social Frivillig Arbejde.

DANA

Fagforeningen DANA (nu: Frie)

Opgave: Afholdelse af forskellige typer af kurser i DANA-regi for virksomhedsejere og iværksættere. Særligt med fokus på work-life-balance, selvledelse og lederudvikling.

 Formålet var at klæde dem på til ledelse, personaleledelse, selvledelse, samarbejde, kommunikation og strategiske indsatser i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Cph business hub

Copenhagen Business HUB

Opgave: Afholde en række workshops i forskellige kommuner omhandlende work-life-balance og trivsel for virksomhedsejere og iværksættere. Opgaven var en del af et projekt som understøtter forskellige indsatsområder for selvstændige nystartede.  

Formålet var klæde dem på og give dem nogle værktøjer og redskaber der kunne hjælpe dem i hverdagen. Nye idéer til at prioritere, rammesætte og planlægge deres arbejde smart og sundt på samme tid.

Kbh kommune

Østerbro – Børn og Unge Center

Opgave: Undervisningsforløb af tværfaglig personalegruppen i Den Motiverende Samtale, med klient og borgerkontakt.

Formålet var indføring i Mi-metoden og få nye samtaleteknikker, fagpersonlig udvikling.

radiocomp

Radiocomp

Opgave: DISC-forløb med fokus på kommunikation, bedre samarbejde i de forskellig teams og fokus på at optimere dialogen med ledelsen og øge forståelsen for hinanden.

Formål for ledelsen var at forbedre kommunikation, optimere samarbejdet og sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø gennem DISC-forløb.

SST Fuelling Services

SST Fuelling Services

Opgave: Arbejde med og supportere ledergruppen i indsigter i kommunikation, personlighedstyper og trivsel.

Formålet var at skærpe forståelse og indsigt om hinanden og øge indlevelse, empati og samarbejde. Endvidere at skabe større forståelse for hinanden i ledergruppen og for de kollegaer de skal lede. Dertil arbejde med tonen, diversitet, attitude og personlighedsforståelse.

Greve gymnasium

Greve Gymnasium

Opgave: Arbejde og støtte ledelse med udredning af konflikter, forståelse af hinanden og indsigt i personligheder, adfærdsmønstre og kommunikation.

Formål at fremme samarbejde, arbejdslyst og trivsel i et specifikt team.

Ea

Ea energianalyse

Opgave: Blev hyret ind af ledelsen til at holde en TALK under Corona om psykisk trivsel, forskellige typer af adfærd og behov, samt inddrage dialog med de ansatte i forhold til udfordringer og ønsker ift. Corona-situationen.

Formålet var at blive klogere på personalets mentale sundhed og trivsel samt lave nogle indsatsområder der ville give mening for alle.

Cph light prod

Copenhagen Light Produktion

Opgave: Arbejde med ledelsens forståelse af hinanden og indlevelse. Vi brugte DISC personlighedsprofil analyse som værktøj til større indsigt i sine egne adfærdsmønstre og reaktioner.

Formålet var her at øge den gode kommunikation og mindske konflikter. Dertil også at styrke samarbejdet.

Go Team

GO-Team

Opgave: Hyret ind til at firmaet fik støtte indsigt i DISC og anvende den som værktøj både internt og eksternt.

Formålet var at sætte fokus på kommunikation, forståelse for personlighedsanalysen DISC og anvende det i teambuildings sammenhæng.

Zeso Architects

Opgave: Lederudvikling.

Formålet var både personlig og faglig lederudvikling over en årrække. Særlig med fokus på trivsel, kommunikation og samarbejde i partnergruppen.

Forsvaret

Opgave: Vejlede og undervise ledergrupper i forhold til forståelse af stresshåndtering og håndtering af, og forståelse for, stresssymptomer samt forebyggelse heraf.

Formålet var at tage stress i opløbet og forebygge sygemeldinger og mistrivsel.

BUPL_Hovedstaden_logo

BUPL

Opgave: Undervise arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i psykisk arbejdsmiljø og sætte trivsel på dagsordenen i deres respektive institutioner og organisationer.

Formål: At klæde ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på til at kunne tackle svære samtaler og give udfordringer der implicit er i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Fokus var også at sætte spot på mistrivsel, dårlig kommunikation og samarbejdsvanskeligheder.

logo-naviair-ans

NAVIAIR

Opgave: Afdækning af en særlig afdeling med udfordringer inden for kommunikation og samarbejde samt lederudvikling og samarbejde.

Formålet var at understøtte og kigge på deres kommunikationsmønstre og adfærdsmønstre og få samarbejdet på gled. Særligt med fokus på at højne arbejdsglæde og samarbejdet med ledelsen.

Prosa

Fagforeningen PROSA

Opgave: Udforme og afholdte relevante kurser og undervisningsforløb med særlig fokus på trivsel, selvledelse samt stressforebyggelse for ledige.

Formål:

Klæde de ledige på til nye færdighedskompetencer som kunne understøtte deres erhverv og position, rettet mod jobsøgning og fremadrettet ansættelse.

N.A.B.O.-Center Amager

N.A.B.O. – Center, Amager

Opgave: Supervision af personale-gruppen gennem flere år. 

Formål: Løfte deres faglige kompetencer, støtte dem i svære cases og problematikker relateret til specialområdet.

TøjProduktionsLab

TøjProduktionsLab

Opgave: Løbende lederudvikling med særlig fokus på selvudvikling, trivsel og vækst.

Formål: Have konstant fokus på egen ledelse, at være den bedste version af sig selv, i balance og have sin egen trivsel på sinde.

Københavns Erhvervsservice

Københavns Erhvervsservice

Opgave: At supportere, rådgive og vejlede iværksættere – med særligt fokus på mental well-being, work-life-balance og selvledelse fra A-Z. Derudover var det rådgivning i MUS, personaleledelse og partnerskaber.

Formålet var speedrådgivning således at den enkelte virksomhedsejer og iværksætter kunne komme videre og få idéer og redskaber til hvad hun eller han skulle tage fat i.

Lotushuset

Lotus Huset Krisecenter

Opgave: Undervise ledelse og personalegruppen, med klient- og beboerkontakt, i Den Motiverende Samtale samt opfølgende supervisionsforløb.

Formålet for Lotus Huset var vedligeholdelse af metoder, samtaleteknikker, faglig og personlig udvikling.

SH Installation

Opgave:

Har her arbejdet med sammenhængskraften og afdækket virksomhedens behov om medarbejdernes ønsker i forhold til at optimere blandt andet samarbejde, trivsel og kommunikation på flere niveauer.

En processuel skræddersyet opgave og et samarbejde som er løbende i et tæt samspil med virksomhedens ledelse, medarbejdere og værdier.

Formål:

  • Styrke sammenhængskraften
  • Løfte samarbejdet om kerneopgaven
  • Understøtte ledelsesfilosofien
  • Imødekomme kompetenceudvikling
  • Styrke inddragelse og motivation

Alkohol og Samfud logo

Alkohol & Samfund

KURBADET by Ilse Jacobsen

KURBADET by Ilse Jacobsen

Arbejdernes Landsbank

IBIS logo

Oxfam IBIS

Lilly logo

Eli Lilly Danmark

University College

University College Sjælland

Københavns Kommune

Center for Beskæftigelse & Afklaring

KP

Københavns Professionshøjskole (tidl. Professionshøjskolen Metropol)

Strandmøllen

Dansk Sundhedstjeneste

Dansk Sundhedstjeneste

COK

Helsingør Kommune

Helsingør Kommune

trivsel

PUK Healthcare

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune

Gladsaxe Oplysningforbund

Gladsaxe Oplysningsforbund

Innovationsbørsen

InnovationsBørsen

Olivia Danmark logo

Olivia Danmark

IBL Sprogservice

IBL Sprogcenter

ORANGE elevator

Codesealer

 

Personlige beretninger efter endt terapeutisk forløb

“Før var alting gråt og trist — nu er jeg glad og ser lyst på fremtiden. Fra ikke at kunne komme ud af sengen, til at komme op og igang hver dag.”

“Jeg kan rumme flere situationer nu og har større overskud. Jeg føler mig stærkere og er ikke bange for at tage ansvar nu.”