PARFORHOLDET EFTER UTROSKAB – SÅDAN FINDER I TILBAGE PÅ SPORET…

Hvad er utroskab?

Utroskab kan være mange ting, og det er individuelt, hvor grænsen for utroskab går.

Typisk vil utroskab være, når den ene partner i et parforhold har et skjult følelsesmæssigt forhold til en anden person.

Utroskab er destruktiv for et forhold. Det kan være usædvanligt hårdt at acceptere og komme videre, uanset om det resulterer i et brud eller et forsøg på at genopbygge forholdet.

Hvad er utroskab

Hvilke tegn er der på utroskab

Utroskab er noget, som alle har en holdning til, og vi kender ofte én eller flere, som har været udsat for utroskab – og måske har du selv været ramt af utroskab, eller har en stærk mistanke om at din partner er dig utro med en anden.

Utroskab er tabu og ikke noget vi deler med alle. Det er dog individuelt, hvor grænsen går, også hvad man definerer som utroskab.

Hvornår er man utro?

Utroskab kan komme i mange afskygninger. For nogle går grænsen ved at holde i hånden eller kysse med en anden, som ikke er ens partner. Andre mener at det først er utroskab, når der er sex involveret.

I princippet er utroskab, at man ikke er ærlig og er sin partner tro. Der kan være mange måder, man ikke er sin partner tro på – eksempelvis ved at have hemmeligheder og lyve for hinanden. De fleste er dog enige om, at der skal en eller anden form for fysisk kontakt til, før man kan sige, at ens partner har været utro.

Typisk opstår utroskab, fordi den ene partner mangler intimitet, passion eller lidenskab i forholdet. Det kan være helt okay at flirte med andre, men det kan også være en glidebane, som starter med en uskyldig flirt, der langsomt udvikler sig til et hemmeligt forhold eller et one night stand.

I de fleste forhold viser det dog sig at de fleste er enige om hvor grænsen går for hvad man vil acceptere, at ens partner gør og ikke gør. Ofte er det også et løftebrud…altså et løfte om i forholdt at være ærlig og transparent – og det er her det bliver rigtig svært for par at komme videre…

Pege fingre ad hinanden

Hvorfor opstår utroskab?

Utroskab opstår som udgangspunkt, fordi forholdet over en længere periode på den ene eller anden måde ikke er blevet plejet.

Hvis man ikke får løst de forskellige udfordringer der opstår i de fleste parforhold, kan det indebære, at det intime- og følelsesmæssige bånd mellem partnere bliver for langt. Der kan også være situationer, begivenheder, værdier eller grænser der er væsentlige forskellige, hvor parterne, uden at vide af det, er gledet fra hinanden og ikke har gødet forholdet.

Når forelskelsen har lagt sig, vil der ofte opstå en slags klarsyn, hvor partnerens fejl ikke længere er usynlige.

Det er derfor centralt at italesætte forskelligheder i jeres parforhold, så I på sigt kan opbygge et fælles sprog omkring det, der kan føles uretfærdigt, meningsløst eller uforeneligt. Jo længere tid der går, før problemerne italesættes, desto sværere vil det være at komme den anden i møde, i forbindelse med de forskellige behov vi kan have og den forskellighed der implicit også er mellem jer.

Der kan eksempelvis opstå en dynamik, hvor du eller din partner føler sig svigtet og savner kontakt, omsorg og følelsesmæssig forbindelse. Hvis du/I, af forskellige årsager, ikke er tydelig fra start, eller hvis du/I oplever, at det bagatelliseres, kan det med tiden blive en længsel.

Omvendt er det også vigtig at sige vi er forskellig og har ikke altid det sammen behov…og hvis vi ikke får afstemt det, bliver det en knude i parforholdet, som kan være svært at italesætte også fordi vi kan føle os forkerte, anderledes eller akavet. Vi kan også både føle os skyldige og skamme os.

Utroskab behøver dog ikke altid at være en relation og et langvarigt forhold til et andet menneske, som giver én opmærksomhed, som man ikke får fra sin partner og i forholdet. Det kan også være et tilfældigt one night stand eller et kys i byen.

Par med ryggen til hinanden

Hvordan spotter jeg utroskab?

Der kan være mange tegn, som indikerer, at der foregår noget, der ikke er, som det burde.

Typisk vil der opstå en række adfærdsmæssige ændringer, som signalerer, at ens partner holder noget hemmeligt. Dog findes der ikke nogen egentlig opskrift på, hvornår og hvordan man kan se, at sin partner er utro.

De fleste har formentlig en fornemmelse af, at der foregår et eller andet bag kulissen. Måske har man allerede opfanget en række signaler som f.eks. vigende interesse, følelsesmæssig distancering eller manglende kærlighed fra sin partner. Det kan også være at man bliver tippet af tredje part om at de har hørt eller set noget.

Herunder følger et par eksempler på, hvilke tegn du bør være opmærksom på:

  • Din partner har mere overarbejde
  • Din partner går oftere i byen
  • Din partner bliver mere tilbagetrukken
  • Din partner holder sin telefon hemmelig
  • Du oplever manglende interesse fra din partner

Det er dog ofte en god idé at tage en snak med sin partner, hvis man mistænker, at vedkommende er utro. Ofte er det bedre at tale om parforholdet, og hvordan man har det, samt hvordan man oplever situationen, frem for at tolke, fantasere eller konkludere på sin partnerens adfærd.

Manglen på kommunikation i parforholdet er ofte en del af problematikken.

Derfor er parterapi også godt på mange niveauer – også til at finde tilbage til ærlighed, tillid, tryghed og åbenhed. Her er det min erfaring gennem mange års arbejde med par, parterapi og parsamtaler at parrene rykker sig tættere på hinanden.

Det er altid bedre at fange problemerne i opløbet.

Trist kvinde

Ofte kommer det som et chok

Utroskab er en kompleks størrelse, og det er individuelt, hvordan man agerer, efter utroskab er blevet opdaget.

Ofte ser jeg at den forurettede part oplever partnerens utroskab som et chok. Det er en traumatisk oplevelse som man ofte føler sig meget alene med – Dog er det altid vigtigt, at man forsøger at komme videre efter utroskab.

Det gælder, uanset om man beslutter sig for at forsøge at genetablere forholdet og den manglende tillid, som utroskaben har medført, eller parforholdet afsluttes. Selvom det kan virke svært i situationen, er det muligt at komme videre.

Hvordan kommer jeg/vi videre?

Man kan enten afslutte eller forsøge at genopbygge et forhold, hvor der har været utroskab involveret.

Det er derfor vigtigt at overveje, om man ønsker at reparere forholdet og finde ind til kernen af problemet. På den måde kan I komme videre, eller om man ikke kan se en anden udvej end at afslutte forholdet.

Vælger man at afslutte forholdet, er det vigtigt, at man taler om det. Ikke bare med hinanden, men at den uskyldige part har nogen at tale med.

Det er voldsomt trist og sårbart at være offer for utroskab – hele verden bliver vendt op og ned for én. De følelser, som opstår i kølvandet på utroskab, kan være super svært at bearbejde på egen hånd. Derfor bør du/I sørge for at have en neutral part at tale med om det.

I mange tilfælde kan det være et vendepunkt at have en professionel med på sidelinjen.

Vælger man at forsøge at genopbygge forholdet, er det vigtigt, at begge parter er interesseret i det. Ofte handler utroskab om, at længsler og behov gennem længere tid måske hænger i laser – Og sidespring hjælper på ingen måde med på vejen

For nogle ender utroskab i et brud, mens det for andre bliver starten på et nyt og stærkere parforhold. Hvis forholdet skal genopbygges, kræver det tålmodighed, fordi det vil tage tid for jer som par at bearbejde det enorme tillidsbrud, som utroskab nu engang er.

Parterapi kan i den forbindelse hjælpe jer med at skabe et trygt og sikkert rum igen, hvor I begge kan sætte ord på jeres følelser, så der på sigt kan opstå en fælles forståelse af situationen.

Par hånd i hånd

Hvordan arbejder vi med utroskab?

Selvom det kan virke som en umulig opgave, så er det faktisk muligt at tilgive sin partner for utroskab.

Tilgivelse kan i visse tilfælde være den bedste løsning, både for sig selv og sin partner. Det gælder isærhvis der er børn involveret, uanset om man vælger at forsøge at genopbygge eller afslutte forholdet. Hvis utroskab skal tilgives, er det dog essentielt, at de rette forudsætninger er til stede. Også at man får noget støtte til processen måske.

Tilgivelse er ikke mulig, medmindre der foreligger et oprigtigt ønske om at tilgive partneren og få forholdet til at fungere igen. Man skal inderst inde tro på, at både forholdet og partneren er værd at satse på, selvom tilliden har været brudt i meget alvorlig grad.

Alle begår fejltrin, og utroskab er blandt de største, men omvendt er det vigtigt, at man er i stand til at modtage undskyldningen med ægte tilgivelse.

Man skal beslutte sig for, at man oprigtigt vil finde tilbage på sporet…og her er min erfaring, fra mit arbejde med parsamtaler, at der er håb.

Lad være med at komme med hentydninger og bemærkninger. Tal åbent om utroskaben, hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at man begge har energien og troen på at kunne genopbygge forholdet og der, kan parterapi eller parsamtaler gøre en stor forskel for jeg, så I ikke kommer til at gå i tomgang…så det at bryde tabuet og gribe ud efter den rette parterapeut kan være et vendepunkt for jer og jeres parforhold – Jeg har set mange par i min praksis som er lykkedes med at finde tilbage til hinanden og komme styrket ud af utroskab.

Hvis du tænker det er noget for jer er du meget velkommen til at give mig et kald direkte på telefon 60 71 02 75 og hvis jeg ikke lige er ved telefonen så læg meget gerne en besked så Jeg kan ringe tilbage med det samme til jer.

Og hvis du vil læse mere om parforhold, så klik her