Få bedre trivsel på jobbet

Trivsel på jobbet

Trivsel på jobbet og et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for alle medarbejdere. Vi trives, når vi føler, at vores arbejde er inspirerende, udfordrende, lærerigt og sjovt. Når vi trives på vores arbejde, giver det øget produktivitet, større engagement og mindre sygefravær i virksomhederne. Det er altså en stor gevinst for vores arbejdsgivere, når de investerer i bedre trivsel på jobbet.

Trivsel på jobbet er en fælles indsats

Det kræver en fælles indsats at forbedre trivslen, og det foregår på fire forskellige niveauer: individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Alle fire niveauer har en lige stor rolle at spille for at skabe bedre trivsel på jobbet.

 • Individet: Fortæl om dine behov og vær en god kollega
 • Gruppen: Sørg for et godt samarbejde og lav flere sociale tiltag
 • Ledelsen: Vis engagement og tillid til jeres medarbejdere
 • Organisationen: Indfør gode trivselsprocesser og inddrag jeres medarbejdere

Min mission er at hjælpe virksomheder med at fremme trivsel på jobbet og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg tilbyder derfor fire forskellige ydelser, som på hver sin måde bidrager til at forbedre trivslen i jeres virksomhed. Alle forløb bliver tilpasset til jeres behov, og I får konkrete handlingsorienterede tiltag.

I kan læse mere om trivsel på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Udbytte ved bedre trivsel på jobbet

 • Løfter arbejdsglæden
 • Vækst og høj performance
 • Motivationen
 • Bedre work-life balance
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Mindre sygefravær
 • Glæde, tilfredshed og tryghed

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer med at skabe bedre trivsel.

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

HR-Support

HR-Support hjælper jer til en sundere virksomhedskultur. Det giver jer det bedste grundlag for trivsel, vækst og høj performance hos jeres medarbejdere.

Læs mere

Mental Wellness

En session med Mental Wellness kan mindske stress og forbedre kommunikationen samt trivslen i hverdagen for jeres medarbejdere.

Læs mere

Trivsels-Stafetten

Trivsels-stafetten er et udviklingsspil, som hjælper jer til at tale om alvorlige ting eller løse svære udfordringer på en sjov og uhøjtidelig måde.

Læs mere

Trivsels-Telefonen

Med Trivsels-telefonen kan jeres medarbejdere få hjælp til deres udfordringer på arbejdspladsen i et sikkert og anonymt miljø.

Læs mere