Kognitiv Terapi – Få bedre livskvalitet og mere psykisk overskud

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi hjælper med at skærpe din opmærksomhed mellem den måde du tænker og føler på. Teorien bag er gennemtestet på alle mulige måder og har vist fantastiske resultater for folk, der gerne vil ændre deres livsstil, handle anderledes eller bryde vaner af den ene eller anden slags.

Kognitiv Terapi er for dig, der gerne vil have et optimalt og seriøst udviklingsforløb, hvor du med sikkerhed får nye værktøjer og redskaber til at forbedre dit liv og skabe mere glæde i dit liv.

Formål & Form

Kognitiv terapi er effektiv hjælp til selvhjælp. Kognitiv terapi er et samtaleforløb om psykiske problemer. Det kan for eksempel være stress, angst, depression, sorg, tab eller andre former for problemstillinger såsom lavt selvværd, spiseforstyrrelser eller cutting og misbrug.

Målgruppe

I et kognitiv terapiforløb arbejder vi med dig som enkeltperson. Metoden bruges til at hjælpe dig med de vanskeligheder, som du konkret står overfor nu og her.

Teori

Kognitiv terapi er baseret på videnskaben om psykologiske processer. Forskning viser, at netop kognitiv terapi er særlig virksom i forhold til forskellige typer af psykiske sygdomme og problemer.

Forløb

Vi arbejder sammen om at identificere og forstå problemerne med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd.

Tilgangen fokuserer som regel på vanskeligheder, der er til stede her og nu. Vi arbejder med at udvikle en fælles opfattelse af dine problemer. Du får værktøjer til at ændre det, du synes er vanskeligt. Dette leder efterfølgende til identificeringen af personlige strategier og er et tidsafgrænset mål for terapien.

Ring eller skriv gerne direkte for at få uddybet hvordan jeg kan hjælpe dig helt nøjagtigt, og hvordan du kan drage nytte af kognitiv terapi.

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Fakta

Stress er et stigende problem i samfundet og har store omkostninger for den stressramte. Travlhed i perioder kan være positivt, men konstant ubalance mellem krav og ressourcer medfølger stress. Nogle mennesker er mere disponeret for stress og nyeste tal viser, at op imod hver 4. dansker rammes af stress. Gennem kognitiv terapi bliver du indført i, hvordan stress kan angribes, hvilke signaler du skal være opmærksom på samt får værktøjer til at håndtere og forebygge stress i din hverdag.

Depressioner medfører en væsentlig forringelse af livskvaliteten og er ofte årsag til nedsat arbejdsevne. Med de rette redskaber kan langt de fleste deprimerede genvinde deres livsglæde, arbejdsevne og engagement. Du vil, i et kognitivt behandlingsforløb få værktøjer til, hvordan du kan håndtere tristhed og håbløshed, få dybere indsigt og viden om hvad der kendetegner en depression. Således kan du komme depressionen til livs og genfinde livslysten.

Udbytte ved kognitiv terapi

  • Det øger din livskvalitet
  • Du bryder med destruktive mønstre
  • Det løfter din trivsel og psykiske sundhed
  • Du får sunde og gode vaner

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe dig:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger de personer, der har været i kognitiv terapi hos CopenPsyk?

“I min jobsøgning har jeg fået konkrete værktøjer og set nye muligheder i forhold til min jobsøgningsproces, gennem et coaching-forløb hos Lene. Jeg har følt mig hørt og forstået, ligesom jeg er blevet klædt bedre på til mine kommende jobsamtaler og er mere motiveret end tidligere.”

TaniaJobsøgende

“I forhold til hele terapiforløbet hos Lene og CopenPsyk, kan jeg tydeligt mærke, at jeg er kommet mere i kontakt med mig selv og mine følelser. Jeg er blevet meget mere bevidst om hvad jeg vil påtage mig i hverdagen og blevet bedre til at mærke når jeg går for langt og over stregen i forhold til arbejdspres. Jeg er begyndt at værdsætte et andet tempo og en mere tilstedeværende livsstil, både i mit arbejds- og privatliv.

Dette skyldes uden tvivl en lang helingsprocess, hvor jeg har haft tid til at komme helt ned i gear og vende mine til at bruge nye strategier i mit liv og lært mere konstruktive tanker- og handlingsmønstre, der helt sikkert påvirker min livskvalitet og mit stressniveau positivt. Jeg er blevet helt vildt god til at være opmærksom på mine symptomer og forbygge som så betyder, at jeg nu kan udøve hjælp-til-selvhjælp.”

KasperArkitekt og ph.d. studerende