Sådan udvikler I jeres ledelsesstil med ledelsessupervision

Ledelsessupervision tager udgangspunkt i jeres ledelsesmæssige problemstillinger. I får et frirum til at vende jeres udfordringer med mig og reflektere over jeres ledelsesstil. I opnår således større selvindsigt, får ny energi og styrker jeres kompetencer som ledere. Når I hviler bedre i jeres lederroller, skaber I bedre resultater i jeres organisation og virksomhed.

Hvem er ledelsessupervision relevant for?

Ledelsessupervision er både for dig som leder eller jeres ledergruppe. Ledelsessupervision kan hjælpe jer, hvis I for eksempel:

 • står overfor vanskelige beslutninger
 • har en svær medarbejdersamtale
 • har svært ved at håndtere konflikter
 • har et stort arbejdspres
 • har samarbejdsproblemer

Hvad får I ud af ledelsessupervision?

Ledelsessupervision skaber et rum for vidensdeling på tværs af jeres organisation. I får afstand til jeres travle arbejdsliv og får mulighed for at se jer selv og jeres arbejde udefra. Når I deler jeres viden og erfaringer, bliver I mere bevidste om og udvikler jeres ledelsesstil. Det giver jer ny energi, og I oplever bedre trivsel på jeres arbejdsplads.

Som ledere befinder I jer i en position, hvor I konstant er presset på mange fronter. Det er derfor vigtigt, at I har et sted, hvor I kan læsse af og dele jeres udfordringer, så I ikke sidder med dem alene. Gennem ledelsessupervision får I nye handlemuligheder og styrker jeres evne til at samarbejde med andre. Når I får mere ro og større overblik, mindsker I presset fra jeres skuldre og kan således undgå stress, udbrændthed og langtidssygemeldinger.

Hvordan foregår ledelsessupervision?

Jeg målretter ledelsessupervisionen til jeres behov og aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger. Ledelsessupervision kan både være individuel og gruppebaseret. Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt og fortroligt sparringsrum, hvor I har plads til at sige og reagere, hvad I har behov for. Fokus er rettet mod ledersparring, praksisøvelser, cases og temaer, der er vigtige for jer her og nu.

Individuel ledelsessupervision er et forløb af 1,5 times varighed, som foregår 1-2 gange om måneden. Her får du som leder blandt andet mulighed for at dele dine eventuelle frustrationer og sætte ord på det, der er vanskeligt, som er forbundet med dit lederskab

Gruppebaseret ledelsessupervision er et forløb, som består af maks. 4-6 personer af to timers varighed. For at I opnår det optimale udbytte, anbefaler jeg 1 session om måneden. I en gruppe har I som ledere muligheden for at dele og lære på flere planer, blandt andet gennem ledelsesfortællinger og fælles refleksionsprocesser.

Her får I også tilført en samlet referenceramme for jeres ledelseskultur. I får ligeledes en platform til at drøfte værdier og tilgange til ledelse i praksis, samt hvilke reaktioner der opstår herved. Det kan ofte være et både ensomt og ’koldt sted’ at være, da alle beslutninger ikke altid er lige rare at skulle formidle til personalet. Derfor arbejder vi særligt med disse forhold i ledelsessupervisionen.

Hvorfor vælge CopenPsyk til ledelsessupervision

Gennem mere end 10 år har CopenPsyk været med til at rådgive ledere, supervisere ledere og arbejdet med lederudvikling. Jeg har taget en efteruddannelse i supervision og har stor erfaring med at køre udviklingsforløb for ledere gennem gruppesupervision og individuel supervision. Det skaber rigtig stor værdi og gode resultater, som hele virksomheden kan drage nytte af, da det er en ledelsestilgang, der selvsagt spreder sig i organisationen. Den smitter af på medarbejdere og kollegaer positivt gennem en bedre lederhåndtering og ledelseskommunikation.

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe jeres virksomhed med ledelsessupervision, så ring til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Udbytte ved ledelsessupervision

 • Viden og erfaring deles internt
 • Den mindre erfarne leder og den meget erfarne leder lærer af hinanden
 • I får ny energi
 • I bliver skarpere i jeres prioriteringer
 • I udvikler jeres ledelsesstil
 • I får bedre trivsel blandt jeres ledere

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

“Jeg får ledersupervision fordi det er med til at gøre mig skarpere som teamleder.

Jeg føler jeg tager bedre beslutninger og holder rent faktisk også min selvreflektion og nysgerrighed i live på den måde.

Det støtter mig bestemt også i min daglige måde at tage beslutninger på og holde fokus på bolden og kærneopgaven. 

Da jeg først startede mit supervisionsforløb hos Lene tænkte jeg….har jeg ’tid’ til det – I dag tænker jeg det modsatte – jeg har ikke ’tid’ til at lade være!

Det støtter mig helt sikkert i min fagpersonlige lederudvikling – og med Lene og CopenPsyk ved roret som supervisor, føler jeg mig i sikre professionelle hænder og er sikker på, også at have min mentale trivsel top-of-mind”.