Lederudvikling med DISC-profil

kvinde med telefon

Inspiration til at løfte dit lederskab til et andet niveau

Det kan handle om at fordi du gerne vil have fokus på at sikre psykologisk tryghed og finde ud af hvilke knapper du skal trykke på for at det lykkes, ift. din ledelsesprofil. Altså få opskriften på hvad og hvordan du kan komme i mål med det. Det kan også være du står overfor at skulle køre en opstarts- eller forandringsproces? At du gerne vil vide mere om dine handle- og reaktionsmønstre for at kunne gå forrest på den fede måde?

…Eller du har lyst og behov for at kigge lidt indad som leder. Det kan også handle om din kommunikationsstil og attitude, der trænger til et eftersyn for at styrke tilliden til dig som leder… Der kan være mange gode grunde og gevinster ved sådan en proces som du nok kan se, som også gør du vil få større succes på flere fronter samtidig – Derfor vil jeg gerne introducere dig for dette genialt værktøj der hedder DISC!

En DISC profil ER et analyseredskab som både løfter dig i din performance, dit fokus og udviklings-potentiale.

Teamudvikling med DISC

Hvad kan jeg som leder forvente med en DISC profil?

DISC-analysen er et konkret strategisk værktøj til at få større viden om dine adfærdsmønstre og hvad din kommunikation kan gøre, hvordan den forstås og tolkes.

Med DISC-analysen sikrer du et solidt fundament for at kunne performe optimalt.

DISC analysen er et ledelsesinstrument, hvor du ligeledes får større indsigt i dine styrker, ressourcer, udviklingspunkter og ’skjulte’ potentialer.

Hvad ønskede ledere at styrke og løfte?

De ledere som CopenPsyk har arbejdet med gennem årendes løb, i forbindelse med DISC, har været ledere fra både store og små virksomheder, som har ønsket at sætte lup på sig selv og sin lederudvikling. Som også har set en gevinst i at styrke sin kommunikation og samarbejdes-egenskaber, for på den måde at påvirke produktiviteten og bundlinjen – men også har også brugt DISC analysen som en genvej til at blive bedre til at skabe psykologisk tryghed omkring sig.

kollegaer og DISC profil

Som leder vil du måske gerne et spadestik dybere og vide mere om DISC-profilen?

Extended DISC-profil er et psykologisk velfunderet analyseredskab. Først besvarer du nogle arbejdsrelaterede spørgsmål, som derefter analyseres og videreformidles til dig. CopenPsyk har altid en dialog i forhold til dit formål og ønske, da der er flere løsninger og udbyttemuligheder.

Hvordan kan et DISC-forløb se ud for dig?

Det er meget simpelt, når du først har besluttet dig for at tage en DISC – Du får et simpelt log-in og udfylder analysen, som kun tager ca. 15-20 min. Herefter får du din personlige profil-analyse i form af en rapport som du får til din personlige feedback på 1 ½ times individuel – Denne fortrolige feedback og sparring får du med en certificeret DISC- konsulent, med +8 års erfaring med DISC.

Herefter følger, hvis du, som de fleste andre ledere, vælger, et forløb på 3-5 sessioner hvor vi går i dybden med DISC og dine potentialer og formål. Her arbejder vi på en uhøjtidelig måde med de kærneområder du vælger at have fokus på, højne din selvreflektion med DISC som løftestang og helt lavpraktisk tage fat i dine styrker og løfte dem til et andet niveau.

Få hjælp til lederudvikling

Hvis du tænker det kunne være noget for dig at få en DISC og arbejde med dit lederskab og potentialer, så er du meget velkommen til at ringe til mig direkte her på tlf. 60 71 02 75 eller skriv til mig på info@copenpsyk.dk
DISC billede