Hvad er Psykologisk Debriefing?

Psykologisk Debriefing er en metode til at hjælpe mennesker i forbindelse med alvorlige krisehændelser. Personale som står i frontlinjen i udsatte positioner og andre der arbejder med mennesker der har oplevet pludselige, dramatiske hændelser.

Det er en struktureret samtale og veldokumenteret i forhold til aflastning og tage brodden af krisesituationen eller hændelsen.

psykologisk debriefing

Hvad kan I bruge Psykologisk Debriefing til?

Metoden anvendes når en personalegruppe eller en person er udsat for svære hændelser i forbindelse med tjeneste eller i faglig og professionelle sammenhænge.

Hvad er udbyttet?

 • Det er en ventil og en måde at hjælpe og støtte de ansatte i en krisesituation
 • Det er en måde at forhindre unødvendige eftervirkninger
 • Det er med til at styrke korpsånden og skærpe sammenholdet
 • Det sikrer at ingen går hjem med ondt i maven
 • Det forbygger PTSD, mistrivsel og stress

Hvem bruger det?

Der er mange typer af faggrupper der har stor gavn af Psykologisk Debriefing. Det kan være ambulancefolk, politi eller brandfolk.

Det kan også være forskellige faggrupper indenfor sundhedsområdet. Det kan være Røde Korsmedarbejdere eller andre NGO-organisationer der har ansatte der kommer hjem fra kriseramte steder i verden.

Det kan være både af civil eller militær, efter katastrofer eller andre voldsomme hændelser som en epidemi eller svære trusler på livet eller hvis man har været vidne til usædvanlige hændelser af anden art.

Hvornår bruger man Psykologisk Debriefing?

Psykologisk Debriefing bliver anvendt når en personalegruppe i sit arbejde bliver udsat for en svær hændelse. Det kan f.eks. være:

 • Når man bliver stærkt berørt af en uventet hændelse
 • Ved et overfald eller anden krisesituation
 • I situationer hvor personalet udsættes for trusler, fysisk eller psykisk vold
 • Det kan være i forbindelse med et færdselsuheld hvor flere er involveret
 • Det personale der deltager i demonstrationer der går voldsomt for sig
 • Man anvender det som krisehjælp ved dramatiske og traumatiske situationer

Hvem skal man vælge?

Psykologisk debriefing er en praktisk arbejdsmetode og tilgang der skal faciliteres af en uddannet supervisor, der helt har massiv erfaring indenfor det psykologiske felt.

Ring gerne hvis du har spørgsmål til Psykologisk Debriefing og hvis du vil vide mere på tlf. 60 71 02 75

Hvis du er ude efter supervision og vil se hvordan man kan gøre den proces på bedste vis, så se mere her