Trivsels-Stafetten

Trivsels-Stafetten

En sjov og uhøjtidelig måde at tale om alvorlige ting på

Trivsels-stafetten er et udviklingsspil, der hjælper jer med at finde løsninger på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Alle fire niveauer har nemlig en rolle at spille i håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. Spillet er udviklet af CopenPsyk til formål for at komme et spadestik dybere ned i essensen af det psykiske arbejdsmiljø. Det er en sjov og uhøjtidelig måde at tale om alvorlige ting på.

Trivsels-stafetten kan anvendes i processen, når vi skal have implementeret eksempelvis en stress-, trivsels-, eller mobbepolitik. Den kan også anvendes, når vi har udfordringer som kan være svære at tale om – herunder konflikter og samarbejdsproblemer. Trivsels-stafetten er et værktøj til forebyggelse samt en temperaturmåling på trivslen. Vi kommer til at arbejde med jeres egen praksis og med konkrete handlingsorienterede tiltag, som kan bidrage til at fremme trivsel.

Udbytte ved Trivsels-Stafetten

  • Fokus på mistrivsel ud fra en anerkendende metode
  • Det psykiske arbejdsmiljø bliver gjort praksisnært
  • Viden om forholdet mellem værdier og trivsel
  • Konkret forslag til at forbedre arbejdsmiljøet og handlingsforslag

Målgruppe for Trivsels-Stafetten

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentanter samt ledelsesprofiler. Trivsels-stafetten afholdes både som en åben kursusdag og ude privat i jeres egen virksomhed.

Form

Denne temadag vil primær være en procesdag med høj deltageraktivitet. I får rig lejlighed til at udveksle erfaringer og tage fat i praksis og planlægge konkrete tiltag til gavn for arbejdsmiljøet og de ansatte. Vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen og arbejdslivet for jer.

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Få mere at vide om trivsel på jobbet her.

Hvad siger de personer, der har brugt CopenPsyk til Trivsels-Stafetten?

“Lene Sheila Gjørup fra CopenPsyk har for BUPL Hovedstaden undervist ledere, arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og tillidsrepræsentanter (TR) i arbejdsmiljøværksted med emnet psykisk arbejdsmiljø og trivsel. I BUPL Hovedstaden er vi optaget af, at ledere, AMR og TR samarbejder omkring udfordringer i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Lene’s ide med Trivsels-Stafetten som et supplement og et eksempel på den aktive dialog i samarbejdet, hvor man skal tale om de svære emner som konflikter, samarbejde og ledelsesudfordringer syntes vi i BUPL var rigtig interessent og relevant.

Trivsels-Stafetten fungerede rigtig godt til disse temaer og viste en konkret måde at være i dialog på. Metoden kan give perspektiv og struktur i dialogen, således at deltagerne selv kan arbejde videre med deres konkrete udviklingspunkter ude i institutionerne. BUPL har oplevet et fint samarbejde med Lene fra CopenPsyk, som er professionel, seriøs og man føler sig bestemt tryg i samarbejdet. Så jeg kan anbefale at tage fat i Lene hvis man gerne vil have rusket op i det psykiske arbejdsmiljø og få specialistviden indenfor dette område.”