Sådan styrker I jeres kompetencer og løser svære problemstillinger

Sagssupervision tager udgangspunkt i konkrete sager og problemstillinger, som giver jer udfordringer i jeres arbejde. Jeg hjælper jer med at få overblik over de komplicerede sager, og I får sparring i forhold til problemstillinger og dilemmaer. Gennem sagssupervision lærer I af jeres eget arbejde og udvikler jer således fagligt.

Hvem er sagssupervision godt for?

Sagssupervision er relevant for jer, der arbejder med komplekse sager dagligt:

 • Den offentlige sektor
 • Bosteder
 • Institutioner
 • Sundhedssektoren
 • Behandlingssektoren
 • Jobcentre
 • Hospicer

Det får I ud af sagssupervision

Sagssupervision er et effektivt udviklingsrum med fokus på, at I udvikler jeres faglige og personlige kompetencer. Vi bruger refleksion til at se sagerne og jer selv udefra, og vi stiller skarpt på, hvad I kunne have gjort anderledes og læringen i den enkelte sag. Sagssupervision kan altså hjælpe jer til at opnå større indsigt i jer selv. Derudover giver det jer nye konkrete værktøjer og metoder, så I kan arbejde på en mere konstruktiv måde fremadrettet.

Vi arbejder med det, som vi kan gøre noget ved og har indflydelse på. Det kan være, at I har behov for at få afdækket, hvad der er vigtigt eller hvad I har overset i sagerne. Det kan også være, at I har brug for sparring i forhold til jeres roller og rollefordeling i sagerne eller et frirum til at få luft for jeres frustrationer, som komplekse sager kan forårsage. Sagssupervision tager altså hånd om de problemer, I støder på i sagerne, og I får fokus på nye og bedre tilgange. Det giver jer således fornyet energi og udvikling.

Sagssupervision

Hvordan foregår sagssupervision?

Jeg tilrettelægger hvert sagssupervisionsforløb til jeres generelle problemstillinger og behov. Det kan både foregå 1:1 eller i en gruppe. Ved gruppebaseret sagssupervision deltager maks. 6-8 personer, og det varer ca. 2,5 timer. Her gennemgår vi sammen jeres udvalgte sager og udfordringerne ved disse. Jeg lægger stor vægt på, at alle deltagere føler sig trygge og kan tale frit.

1:1 sagssupervision tager udgangspunkt i en konkret sag for en medarbejder og varer 1,5 time. Det kan være en konfliktfyldt sag, hvor du efterfølgende har brug for debriefing, så du ikke sidder med eventuelle ubehagelige oplevelser alene. Det kan også være indeklemte følelser eller en sag, der er kommet ’for tæt på’.

Derfor skal I vælge CopenPsyk til sagssupervision

Jeg har arbejdet med sagssupervision i mere end 10 år, så I kan trygt overlade det til mig. Jeg har især arbejdet med tværfaglige personalegrupper og har stor erfaring på behandlingsområdet. Desuden har jeg en overbygning i supervision fra universitet, en efteruddannelse i krisepsykologi og i en årrække har jeg været censor på socialrådgiveruddannelsen.

Sager er komplekse på forskellige niveauer og kræver individuelle løsninger. Jeg superviserer altså forskelligt, afhængigt af hvad I arbejder med, men et sagssupervisionsforløb hos CopenPsyk bygger på en systemisk tilgang, hvor intet kan forstås isoleret, og andre supplerende psykologiske teorier.

Vil I vide mere?

Har I lyst til at høre mere om, hvordan I kan drage nytte af sagssupervision på netop jeres arbejdsplads, så ring til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Udbytte ved sagssupervision

 • Styrker jeres faglige og personlige kompetencer
 • Opnår indsigt i jer selv
 • Får ny energi og bedre fokus
 • Afklarer problemstillinger og dilemmaer
 • Får nye metoder og værktøjer

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk