Kursus i Kollegial Supervision

Få et fagligt og seriøst refleksionsrum, skab bedre trivsel og få et kompetenceløft i dit team.

CopenPsyk kursus i kollegial supervision

Få et skræddersyet kursus i Kollegial Supervision

Undersøgelser viser, at mennesker udvikler sig bedst i fællesskaber. Det er i samspillet mellem fælles interesser og erfaringsudveksling, at optimal læring blandt medarbejderne opstår. Derfor er Kollegial Supervision for et professionelt team, der har med komplekse problemstillinger og dilemmaer at gøre, et fremragende valg.

Kollegial Supervision er et rigtig godt valg til intern udvikling, hvis I:

  • vil forebygge stress eller udbrændthed
  • har behov for at tænke kompetenceudvikling for jeres medarbejdere ud fra et økonomisk sundt budget
  • skal opkvalificere eller lave et kompetenceløft for jeres medarbejdergruppe
  • har medarbejdere med særligt udfordrede borger-, klient- og patientgrupper

Formål & Form

Ud fra socialpsykologisk erfaring skaber Supervision et professionelt rammesat udviklingsrum. I Kollegial Supervision bearbejder vi fagpersonlige relevante spørgsmål for personalegruppen. Der vil være fokus på sparring, praksisøvelser, cases og temaer, ligesom forløbet vil være tilpasset konkret til jeres behov.  Vi arbejder også med metoder som reflekterende team og MI (Motivational Interviewing). Her får den enkelte også luft for sine frustrationer og får sat ord på det, der er fagpersonligt vanskeligt forbundet med sine arbejdsopgaver.

Der er både en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst ved at tilbyde Kollegial Supervision. I får konstant sat lup på jeres faglighed og får sparring og værktøjer til at udføre jeres arbejde som personalegruppe, om I er sygeplejersker, pædagoger, sagsbehandlere eller en lærergruppe. Kollegial Supervision virker også rigtig godt til en tværfaglig gruppe eller en ledergruppe. Her får I et professionelt rum til vidensdeling og skaber udviklingsmæssig gevinst for jeres institution og organisation.

Målgruppe for Kollegial Supervision

Institutioner og organisationer hvor I har svære opgaver og udfordrende patient- eller borgergrupper. Og I tænker kompetenceudviklingen ind som en naturlig del af jeres arbejde og profession.

Teori

Et kursus i Kollegial Supervision gennem CopenPsyk bygger på en systemisk tilgang og supplerende psykologiske teorier. Kollegial Supervision sætter fagligheden i centrum i kontekst med ‘det hele menneske’. Kollegial Supervision inddrager også læringsteoretiske perspektiver og reflekterende teams som metodisk afsæt.

Forløb

Jeres personalegruppe undervises i selv at udføre Kollegial Supervision. Forløbet tilrettelægges efter jeres behov.

Der er også mulighed for at få indføring i Kollegial Supervision som en halv eller hel temadag, ligesom det kan tilbydes som teambuilding.

Vil I vide mere?

Ring eller skriv gerne direkte for at få uddybet hvordan I kan drage optimal fordel af Kollegial Supervision i netop jeres organisation eller institution. Ring til mig nu på 60 71 02 75 eller skriv til mig på info@copenpsyk.dk

Udbytte ved kursus i Kollegial Supervision

  • Forebygger stress og mindsker sygemeldinger
  • I får et mere motiverende team
  • Udvikler og holder fagligheden på et højt niveau
  • Løfter trivslen og øger engagementet
  • Fastholder fokus på jeres metoder og skaber rum for vidensdeling

Ring eller skriv gerne til mig nu for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Læs også:

Supervision

Hvad siger tidligere kursister om Kollegial Supervision?

”Inspirerende og dygtig fremlæggelse i en rigtig god og afslappende tone.”

”God ramme, godt ’tillidsrum’.”

”Det kan i høj grad bruges til at skabe et fælles sprog og skabe rum for refleksion over egen og andres praksis.”

”Det kan bruges til at afklare og forebygge konflikter internt i teamet.”

”Jeg har fået konkrete værktøjer til at arbejde videre med i hverdagen. Vi kan udvikle teknikkerne til noget vi kan bruge i den fælles kultur.”

”Det kan bruges til at løsne op for fastkørte situationer eller relationer både internt, men også i forhold til elever og forældre.”

”Det kan bruges til at få arbejdet med problemer inden de bliver for store. At gå videre med tingene inden det er for sent.”

”Dejligt at få læsset af, tid til at blive hørt, finde nye veje.”

”God overførelsesværdi og spejling af egne oplevelser ved at lytte til andre.”