Kursus i Trivsels-Stafetten

En sjov og uhøjtidelig måde at tale om alvorlige ting på

Kursus i Trivsels-Stafetten

Trivsels-Stafetten er en udviklings- og arbejdsskabelon, der hjælper jer med at finde løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Alle fire niveauer har nemlig en rolle at spille i håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen.

Trivsels-Stafetten har til formål at komme et spadestik dybere ned i essensen af det psykiske arbejdsmiljø og er en uhøjtidelig måde at tale og bearbejde alvorlige emner på.

Et kursus i Trivsels-Stafetten kan anvendes i processen, når I skal have implementeret eksempelvis en stress-, trivsels-, eller mobbepolitik eller når I har udfordringer, som der kan være svære at tale om. Herunder konflikter og samarbejdsproblemer samt mobning og dårlig kommunikation.

Trivsels-Stafetten er et værktøj til forebyggelse og kan anvendes til at tage en temperaturmålingen på jeres trivsel. Vi kommer til at arbejde med jeres udfordringer i forhold til praksis og skabe bud på konkrete handlingsorienterede tiltag, som kan bidrage til at fremme trivslen målrettet, ud fra positiv psykologi og en innovativ tilgang. Det er jer der bestemmer hvilket emne/tema, I vil bringe i spil. Alle deltagere får en grundig introduktion, og I kan sagtens være flere tilmeldt fra samme virksomhed/institution. Det giver KUN rigtig god mening!

Udbytte ved kursus i Trivsels-Stafetten

  • Fokus på mistrivsel ud fra en anerkendende metode
  • Det psykiske arbejdsmiljø bliver gjort praksisnært
  • Ny viden og handletiltag til jeres udfordringer
  • Dialog og sparring på jeres udfordringer

Form

Denne halve- eller hele temadag/workshop vil primært være procesorienteret med høj deltageraktivitet og med afsæt i jeres behov, formål og ønsker. I får rig lejlighed til at udveksle erfaringer og tage fat i praksis og planlægge konkrete tiltag til gavn for arbejdsmiljøet og kollegaer/ansatte. Vi behandler aktuelle dilemmaer, der vedrører hverdagen og arbejdslivet hos jer.

Trivsels-Stafetten afholdes både som en åben kursusdag og ude privat i jeres egen virksomhed.

Få mere at vide

Ring eller skriv gerne direkte for at få uddybet hvordan I kan drage optimal fordel af Trivsels-Stafetten i netop jeres virksomhed eller organisation. Ring til mig nu på 60 71 02 75 eller skriv til mig på info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Trivsels-Stafetten?

“Lene Sheila Gjørup fra CopenPsyk har for BUPL Hovedstaden undervist ledere, arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og tillidsrepræsentanter (TR) i arbejdsmiljøværksted med emnet psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Lene’s ide med Trivsels-Stafetten som et supplement og et eksempel på den aktive dialog i samarbejdet, hvor man skal tale om de svære emner som konflikter, samarbejde og ledelsesudfordringer var rigtig interessant og relevant.

Trivsels-Stafetten fungerede rigtig godt til disse temaer og viste en konkret måde at være i dialog på. Metoden kan give perspektiv og struktur i dialogen, således at deltagerne selv kan arbejde videre med deres konkrete udviklingspunkter ude i institutionerne. BUPL har oplevet et fint samarbejde med Lene fra CopenPsyk, som er professionel, seriøs og man føler sig bestemt tryg i samarbejdet. Så jeg kan anbefale at tage fat i Lene hvis man gerne vil have rusket op i det psykiske arbejdsmiljø og få specialistviden indenfor dette område.”