Interview med CopenPsyk, udgivet på finduddannelse.dk, den 13. december 2019 

Ledere kan udvikle hinanden gennem samtale

Udvikling og kontinuerlig læring er grundpillerne i det gode lederskab, og de rigtige rammer er en forudsætning for begge.

Som mennesker lærer vi bedst i fællesskab. Dét at være sammen om faglige problemstillinger gør, at vi får anledning til at videndele og reflektere på et helt andet niveau, der bidrager til vores faglige, såvel som personlige udvikling. Netop derfor giver det god mening for dig – der har ledelsesansvar – at deltage i et gruppebaseret lederudviklingsforløb.

Her får du nemlig lejlighed til at sparre omkring dit ledelsesansvar med dine andre lederkollegaer. Du bliver altså guidet og støttet i dine problemstillinger og bliver tryggere i din rolle. Sådan siger Lene Sheila Gjørup, der – som erhvervspsykologisk konsulent og ejer af CopenPsyk – faciliterer kollegial supervision for lederteams internt i organisationer.

Sparring giver ledere i trivsel

Du sidder i noget af en position som leder. Du skal selvfølgelig være garant for en bæredygtig forretning, mens du samtidig har et ansvar over for dine medarbejdere. Sidstnævnte faktum betyder, at du – fra tid til anden – vil opleve at blive udfordret på dit personlige ståsted, når der skal tages højde for mere personorienterede forhold.

Og det er til drøftelsen af sådanne forhold, at kollegial supervision egner sig særligt godt. Lederudviklingsforløbet adskiller sig nemlig fra andre, da det – som navnet antyder – er metodisk funderet i supervision. Det betyder, at I – som lederteam – bliver superviseret eller vejledt af en facilitator, der sikrer at håndteringen af jeres problemstillinger foregår i et trygt og udviklende rum, fortæller Lene og uddyber:

“Når du deltager i forløbet, får du lejlighed til at sparre med dine kollegaer, og kan bringe forskellige emner og problemstillinger op i et fælles forum. I stedet for at gå alene med dine bekymringer og udfordringer, får du her mulighed for at dele alt lige fra personale- og organiseringsspørgsmål til den svære samtale og andre og andre svære ledelsesdilemmaer.”

Som ledere er I altså med til at udvikle hinanden gennem samtalen. I lytter og udveksler holdninger og erfaringer, hvilket er med til at ruste dig i dit lederskab. Lene gør meget ud af at sammensætte hold, der både består af helt nytiltrådte ledere og dem, der har en lang ledelseskarriere bag sig fra jeres organisation. Det gør hun, fordi der ofte opstår en god dynamik i krydsfeltet af forskellige erfaringsgrader, hvor begge parter lærer af hinanden, siger hun og fortsætter:

“Du vil opleve at få et rigtig godt netværk at trække på, ligesom du kan få lov at vende lidt sværere spørgsmål. Det er med til, at du trives bedre i din ledelsesrolle og kan udvikle dig kontinuerligt.”

Lene har årelang erfaring med at supervisere sådanne forløb, og mener, at denne form for facilitering bidrager til den bedste lederudvikling. Det skyldes især, at læringen sker i fællesskab på baggrund af ledelsesfortællinger og gruppebaserede refleksioner og processer. Læs mere om ledelsessupervision her og her.

Kollegial supervision sætter den enkelte i spil

Som nævnt ovenfor vil du blive nødt til at forholde dig til interpersonelle forhold som dine medarbejders overordnede trivsel og eventuelle konfliktsituationer. Når det gælder sådanne emner, er du nødt til at sætte dig selv i spil. Det at være leder er nemlig et kæmpe relationsarbejde. Du kan ikke bare adskille dit personlige selv fra din professionelle rolle som leder; nej, du må demonstrere, at du faktisk ser dine medarbejdere ud fra et menneskeligt perspektiv.

At kunne lede anerkendende stiller dog store krav til din empati, imødekommenhed og refleksionsevne, hvilket bestemt kræver træning, siger Lene og understreger vigtigheden af, at lederen tør at engagere sig i forløbet:

“Jeg er stor fan af, at man tør sætte sig selv i spil. For at kunne udvikle sig og få gavn af andres erfaring, må du også give noget af dig selv. Det betyder, at du skal gøre dig klart, hvad dine udfordringer er og hvad du gerne vil have ud af forløbet. Når du gør det stiller jeg et rum til rådighed or jeres ledergruppe, hvor samtalen er sat i system af jeres cases, praktiske øvelser og kyndig vejledning ud fra mit erhvervspsykologiske ståsted.”

Når I søsætter et kollegialt supervisionsforløb ved Lene, så foregår det som en proces, der strækker sig over et helt år. I mødes i gruppen mellem 6 – 8 gange i sessioner af to timers varighed. Du får en personlig handlingsplan og får løbende feedback, men den egentlige udvikling og læring finder også sted i samtalen. For bedst at kunne facilitere denne har Lene udviklet en række proceskort, som stiller skarpt på forskellige dele af dit lederskab. Meningen med kortene er, at de skal igangsætte din refleksion omkring din organisering og måde at fungere i rollen på, men også sætte fokus på din trivsel og work-life-balance. HUSK, man skal altid tage iltmasken på, før vi hjælper andre. Så bliver du nemlig en respekteret leder, der er værd at se op til og som går forrest.

Derfor skal I sætte lederudvikling i system med et Kollegialt Supervisionsforløb hos CopenPsyk

Når du deltager i sådan et forløb, får du adgang til et trygt rum, hvor du kan vende dine bekymringer og problemstillinger med dine kollegaer under kyndig vejledning. Dette vil bestemt bidrage til større overskud og mere trivsel i din rolle som leder.

Et forløb hos Lene er med til at give dig mere mentalt overskud, og det er altså en rigtig god investering i din fremtidige ledelseskarriere. Du får simpelthen de nødvendige redskaber til at kunne tackle personlige såvel som faglige udfordringer. Som ledere kan I simpelthen være med til at udvikle hinanden internt i organisationen.

Læs mere om Lene Sheila Gjørup og CopenPsyk her.

Og se nogle af mine referencer her.

Læs den originale artikel her

Læs mere om Supervision her

Gå ikke glip af mit Inspirationsbrev for erhverv!

Her får du flere tips til bedre trivsel, mere overskud og mindre stress

– du kan tilmelde dig her!