Den Motiverende Samtale for misbrugsbehandlere og konsulenter 

Misbrugsbehandler

Den Motiverende Samtale, også kaldet Motivational Interviewing (MI), er en samtalemetode først udviklet til behandling af personer med alkoholproblemer. I dag er den udbrændt til hele misbrugsområdet. Den har afsæt i den personcentrerede terapi og vægter særligt empati, nærvær og aktiv lytning i samtaler. Det er en evidensbaseret metode som har vist sig, at være særlig effektiv til en række forskellige problematikker og kontekster.  Motivationssamtalen er yderlige anbefalet af både Sundhedsstyrelsen og Socialtilsynet.

MI hjælper dig som misbrugsbehandler med at:

 • Styrke borgerens egne motiver og motivation
 • Skabe nærvær og tillid i samtalen
 • Bearbejde bekymringer, indvendinger og modstand mod forandring
 • Være en nænsom og omsorgsfuld guide i rejsen ud af rusmidlerne

Hvorfor skal du som misbrugsbehandler og konsulent bruge motivationssamtalen?

Den Motiverende Samtale har veldokumenteret effekt i misbrugsbehandling. Det er en metode, som hjælper rigtig mange behandlere med at tænde borgerens egen motivation og fastholde sin behandling og i sidste ende blive rus- eller stoffri. Metoden forstærke troen på egne evner om at forandring er mulig. Som misbrugsbehandler og misbrugskonsulent møder du altid borgere med store udfordringer og ambivalens – de har på den ene side lyst til at skære ned, men samtidig har de svært ved at bevare troen og motivere. Den Motiverende Samtale for misbrugsbehandlere hjælper dig  med at gøre borgeren klogere på sig selv og hvorfor han eller hun bruger rusmidler. Den Motiverende Samtale er en fantastisk samtaleteknik, der understøtter brugeren og borgerens egen-motivation og er med til at skabe håb.

Med metoden kan du:

 • Hjælpe borgeren til at blive klogere på sine problemer
 • Hjælpe borgeren til at blive klar over hvad han eller hun ønsker
 • Hjælpe borgeren til se og forstå hvad der skal til for at lykkes med at stoppe

Du lærer at håndtere ambivalens

Borgere med misbrugsproblemer er som oftest fanget mellem to stole. På den ene side har misbruget bragt mange problemer med sig – ofte både relationelle, familiemæssige, økonomiske og arbejdsmæssige problematikker. På den anden side har borgeren påbegyndt et overforbrug af stoffer eller alkohol fordi det giver ham eller hende noget. Noget, som borgeren ikke hidtil har kunnet få på andre måde eller andre alternativer til dette. Rusmidlerne bruges måske til selvmedicinering for et psykologisk eller psykiatrisk problem. Måske bruges det til at få fred fra stress og ubehag eller til at glemme sociale problemer eller ensomhed på. Fordi rusmidlerne har en vigtig funktion i borgerens liv, er det ofte en stor udfordring at lægge rusmidlerne fra sig.

Med Den Motiverende Samtale for misbrugsbehandlere lærer du som professionel hvordan du håndterer borgerens ambivalens i forhold til at skære ned på- eller stoppe sit rusmiddelforbrug. Du lærer med andre ord hvordan du som behandler gennem den professionelle samtale at styrke borgerens tro på en bedre fremtid med færre eller ingen rusmidler.

Du lærer også at:

 • Takle ambivalens og borgerens frustrationer på en konstruktiv måde
 • Motivere borgeren til at tro på sig selv og muligheden for et liv bedre liv uden rusmidler
 • Indfange og skærpe borgerens egen motivation og lyst til forandring

Lær at håndtere modstand i samtalen, så det ikke bliver til en kamp

Borgere, som har haft store problemer med rusmidler i mange år, kan mangle troen på at forandring er mulig. Måske har de mange mislykkede forsøg bag sig. Du har måske også oplevet, som professionel behandler, at de har følt sig fastlåste og frustreret. Og dine borgere eller brugere ikke har kunnet se nogen vej ud af deres misbrug. Med Den Motiverende Samtale lærer du at håndtere den modstand og manglende tro på forandring. Du lærer spørgeteknikker der fremme den indre motiverer og initiativ til forandring. Du lære at håndret den svære samtale og får spørgeteknikker der kan bearbejde borgerens indvendinger og ’dårlig undskyldninger’. Du får en værktøjskasse hvor du som professionel misbrugskonsulent og behandler kan arbejde med borgerens uhensigtsmæssige begrænsende overbevisninger som så, åbner op for nye handlemuligheder.

Som professionel behandler lærer du at:

 • Identificere og håndtere modstand mod forandring
 • Hjælpe borgeren til at sætte spørgsmålstegn ved sine egne negative tankemønstre
 • Håndtere den svære samtale
 • Bearbejde de ’dårlig undskyldninger ‘og skabe nye handlemuligheder

Få værktøjer til at håndtere borgerens frustrationer og bekymringer

Borgere, som har problemer med rusmidler, kan ofte have mange bekymringer forbundet med at skære ned eller stoppe. Hvis en del af borgerens netværk også bruger rusmidler, kan det måske betyde, at borgeren er nødt til at sige farvel til venner og bekendte. Ofte er livet uden rusmidler forbander med tab og usikkerhed om fremtiden. Det kan, som du sikkert allerede ved, vække både utryghed og mangel på kontrol. Om det har været et overforbrug af alkohol, stoffer, spil, cigaretter eller noget helt femte, så har det bor borgeren på en måde være deres ’bedste ven’ i mange år.

Med Den Motiverende Samtale lærer du som behandler at håndtere borgerens bekymringer på en konstruktiv måde. Når borgeren deler sine bekymringer, kan det være anledning til yderligere at stadfæste tillid og kontakt i behandlingen. Og bekymringer er altid et tegn på, at borgeren er begyndt at overveje noget andet end misbruget. Den Motiverende Samtale er også en samarbejdsmodel du nemt kan bruge til at motivere borgeren yderligere og fastholde de gode og positive tanker.

Du lærer også at:

 • Gøre borgeren klogere på sine bekymringer
 • Få borgeren til selv at finde nøglen og tage action på sine problemer
 • Bruge bekymringerne som en aktiv del i samtalen og vende det til noget positivt
 • Tænde gløden og håbet i borgerne, så samtalen ikke bliver en kamp for dig

Styrk borgerens tro på forandring med Den Motiverende Samtale

Når borgeren begynder at overveje forandring, vil det vise sig i måden han eller hun taler på. Hvis borgeren er begyndt at tro på at han eller hun kan skære ned eller stoppe med rusmidlerne, vil det komme til udtryk i forandringsudsagn. Med Den Motiverende Samtale lærer du at stille spørgsmål, der fremkalder forandringsudsagn, og du lærer hermed at forstærke disse. Du lære også konkrete teknikker som spejling og eskaleringsspørgsmål. Når du har lært denne spørgeramme og samtaleteknik er det let at arbejde med selve interventionerne og de forandringer der skal til og lave i samarbejde med borgerne en konkret handleplan for udtapning og behandling.

Som behandler kan du med Den Motiverende Samtale

 • Blive bedre til at stille de gode spørgsmål, der skaber forandring
 • Forstærke borgerens egen tro, lyst og styrke til forandring
 • Være en stærk dialogpartner, der er skarp på at stille de helt rigtigt spørgsmål der understøtter autonomi

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale for misbrugsbehandlere, eller nysgerrig på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Køb din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”