Hvordan kan man bruge Den Motiverende Samtale for socialrådgivere? 

Den Motiverende Samtale, også kaldet Motivational Interviewing (MI), er en metode til at styrke motivation og skabe positiv forandring i menneskers liv gennem professionelle samtaler. MI benyttes i vid udstrækning i socialt arbejde, herunder i misbrugsbehandling, motivationssamtaler, som kontaktperson og i mentorarbejde. Træning i Den Motiverende Samtale hjælper dig med at

 • Styrke borgerens motivation for at skabe positiv forandring i sit eget liv
 • Få redskaber til at tage de svære samtaler
 • Vende modstand og indvendinger til noget konstruktivt i borgerens liv
 • Møde borgeren med empati og nærvær

Hvorfor bruge Den Motiverende Samtale for socialrådgivere?

I socialt arbejde kan man ofte støde på borgere, som står i alvorlige eller særligt udsatte situationer, men har svært ved at håndtere de udfordringer de står med. Som socialrådgiver kan man stå overfor en borger, som har været ledig og sygemeldt, og som ikke har troen på, at han eller hun kan finde tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan også være borgere, der har levet med misbrug eller kriminalitet, og har svært ved at se, hvordan de kan skubbe deres liv i en retning, der er bedre for dem selv. Den Motiverende Samtale giver dig en række konkrete redskaber til at hjælpe borgere til at bevæge sig mod et bedre liv for dem selv og folk omkring dem.

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret metode, som oprindeligt blev udviklet til behandling af alkoholproblemer. Siden er den blevet anvendt i en lang række professionelle sammenhænge, herunder i arbejdet med andre typer af misbrugsproblemer, i arbejdet med indsatte, i beskæftigelsesindsatser og i sundhedssektoren. Den Motiverende Samtale er i dag anbefalet af Sundhedsstyrelsen og Socialtilsynet.

Den Motiverende Samtale er

 • En evidensbaseret metode i socialt arbejde
 • Anbefalet af Socialtilsynet og Sundhedsstyrelsen
 • Anvendt på en lang række forskellige felter
 • En effektiv måde til at hjælpe borgere med at skabe positiv forandring i deres liv

Hvem kan få gavn af Den Motiverende Samtale?

Alle borgere, som kæmper med at skabe vedvarende forandringer i deres liv kan få gavn af den motiverende samtale. Det kan for eksempel være,

 • Borgere med misbrugsproblemer
 • Borgere, der er langtidsledige
 • Familier, med problematiske forhold
 • Kriminalitetstruede borgere
 • Unge i udsatte positioner

Med Den Motiverende Samtale er der fokus på positiv og vedvarende forandring

Den motiverende samtale (MI) hjælper dig som socialrådgiver med at styrke borgerens egen motivation til at skabe og fastholde ændringer i sit liv. Ved at samtale med borgeren om hans eller hendes problem gennem Den Motiverende Samtale bliver I begge klogere på,

 • Hvordan borgeren forstår sit problem
 • Hvad borgeren selv ønsker at gøre ved sit problem
 • Og hvad der holder ham eller hende tilbage fra at gøre, hvad hun ønsker og drømmer om

Borgere der kæmper med problemer og stærke sociale problemstillinger som misbrug eller kriminalitet kan føle sig låst mellem ønsket om forandring og ønsket om at bevare livet, som det er. At forandre sig kan føles uoverskueligt og utrygt, selvom den nuværende situation måske er lige så ubehagelig. At lægge et misbrug fra sig kan eksempelvis betyde, at man skal sige farvel til de venner man omgås og at man skal til at træffe nogle helt andre valg i sit liv. Med den motiverende samtale kan du som socialrådgiver imødekomme ambivalens hos borgeren på en nænsom og produktiv måde. Du kan, med andre ord, hjælpe borgeren til at styrke troen på, at forandring er mulig og overskuelig at tage fat på.

Lær at håndtere borgerens manglende tro på sig selv med Den Motiverende Samtale

Ofte kan man som professionel på det sociale felt møde borgere, som er skeptiske overfor forandringer. De kan sige ting som,

 • ”Det nytter ikke noget”
 • ”Det er for svært at holde op”
 • ”Jeg får aldrig et job”

Denne måde at tale på er udtryk for nogle psykologiske barrierer mod forandring, som borgeren har stillet op for sig selv. Med den motiverende samtale kan du lære at hjælpe borgeren til at komme videre, at tvivle på sine overbevisninger og at finde fornyet tro på at forandring i livssituationen er mulig. Altså lærer du med Den Motiverende Samtale som socialrådgiver at håndtere modstand mod forandring og skabe fornyet tro på forandring hos borgerne.

 Lær at håndtere bekymringer på en konstruktiv måde

Mange borgere, som står overfor at skulle foretage markante livsændringer, vil opleve bekymringer. Måske har eksempelvis stoffer eller alkohol været en fast del af deres tilværelse i mange år, og borgerne kan føle utryghed ved tanken om, at skulle opgive det. Med den motiverende samtale lærer du at

 • Hjælpe borgeren til at forstå sine bekymringer bedre
 • Bruge bekymringerne på en konstruktiv måde, der peger mod forandring
 • Hjælpe borgeren til at opbygge troen på egne evner
 • Genskabe viljen og tænde et fornyet hånd hos borgeren

Når borgeren deler sine bekymringer, er det en mulighed for yderligere at underbygge en tillidsfuld og produktiv relation.  Ved at møde borgeren med forståelse og anerkendelse, bliver det muligt at samtale om borgerens egne muligheder for forandring på en kontruktiv måde.

Få samtaleteknikker, du kan bruge med det samme

Med Den Motiverende Samtale lærer du at lytte efter, når borgeren giver udtryk for, at forandring er mulig. I MI kaldes sådan nogle udtryk for forandringsudsagn. De er tegn på, at borgeren har erkendt, at han eller hun ikke sidder fast, men kan ændre retning.

Forandringsudsagn kommer i forskellige grader – nogle er udtryk for, at borgeren er klar til at prøve noget nyt, andre er udtryk for, at borgeren er begyndt at overveje muligheden for, at der kan ske noget nyt. Med Den Motiverende Samtale lærer du at forstærke borgerens tro på sine egne evner med konkrete værktøjer som spejling og spørgsmål, der fremkalder forandringsudsagn. Du bliver en omsorgsfuld og effektiv guide på vejen mod et bedre liv for borgeren.

Med Den Motiverende Samtale for socialrådgivere, bliver du bedre til at:

 • Lægge mærke til, og underbygge, borgerens eget ønske om forandring
 • Bruge konkrete værktøjer til effektivt at hjælpe borgeren til selv at ændre sit liv
 • Være en stærk dialogpartner, der støtter vedvarende positiv forandring hos borgeren

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del af Den Motiverende Samtale for socialrådgivere bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale eller nysgerrige på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Få din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”