Hvordan kan man få gavn af Den Motiverende Samtale for Pædagoger?

Den Motiverende Samtale, også kaldet Motivational Interviewing (MI), er en samtalemetode, der giver borgeren mere tro på sig selv. Den tager udgangspunkt i borgerens eget ønske om at få et bedre liv, og hjælper dig til, som pædagog, at forstærke dette ønske gennem empati og nærvær. Den bruges i vid udstrækning i socialt og sundhedsfagligt arbejde, og er anbefalet af både sundhedsstyrelsen og socialtilsynet.

Den Motiverende Samtale giver dig ressourcer til at

 • Styrke borgerens tro på forandring
 • Skabe gode og tillidsfulde relationer
 • Støtte borgeren på en nærværende og empatisk måde
 • Håndtere modstand, bekymringer og indvendinger på en effektiv måde

Hvorfor bruge Den Motiverende Samtale for pædagoger?

Som pædagog kan man ofte stå i den situation, at samtale med en borger, som gerne vil ændre livsstil, men har svært ved at tro på, at det er muligt. Det kan for eksempel være en ung, som er kriminalitetstruet. Det kan også være borgere på bosteder, der ønsker at leve på egen hånd, har svært ved at se det som en mulighed. Den Motiverende Samtale er en samtaleteknik, der hjælper borgeren til at hjælpe sig selv. Den er på mange måder en forlængelse af pædagogiske kernekompetencer som omsorg, nærvær og kvalificeret støtte i mødet med borgere, der har udfordringer. Den Motiverende Samtale er oprindeligt udviklet til behandling af folk med alkoholproblematikker, men kan med fordel bringes i spil med alle borgere, der kæmper med motivationsproblemer.

Få konkrete redskaber som pædagog til at styrke borgerens tro på forandring

Ofte vil man som pædagog støde på borgere, der føler sig fanget mellem to stole. Det kan eksempelvis være en ung, som føler sig draget mod det kriminelle miljø, fordi han eller hun har venner der, men samtidig føler, at det er bedre at holde sig udenfor. Det kan også være, at du som støtte- og kontaktperson arbejder med en borger, som ønsker at stoppe sit stofmisbrug, men ikke kan få sig selv motiveret til det. Som mennesker er vi meget ofte klemt mellem at ville både det ene og det andet. Med Den Motiverende Samtale lærer du som pædagog, hvordan du på en nænsom og omsorgsfuld måde hjælper borgeren med at blive klar over, hvorfor han eller hun er splittet mellem at ville både det ene og det andet.

Med Den Motiverende Samtale hjælper du borgeren med

 • At blive klogere på sit problem
 • At blive klogere på sine ønsker om forandring
 • At blive klogere på, hvad der holder ham eller hende tilbage for at forandre sig

Hvem kan få gavn af Den Motiverende Samtale?

Alle borgere og brugere med udfordringer kan få gavn af Den Motiverende Samtale. Den kan blandt andet anvendes som,

 • Bostøtte
 • Støttekontaktperson
 • Arbejdet med kriminalitetstruede
 • Arbejde med børn og unge
 • Arbejdet med familier
 • Arbejdet med psykisk sårbare og misbrugere
 • Mentor for udsatte borgere og brugere

 Lær at håndtere modstand mod forandring på en nænsom og omsorgsfuld måde

Ofte kan man som pædagog møde borgere, som er skeptiske overfor forandringer. De kan sige ting som for eksempel,

 • ”Det nytter ikke noget”
 • ”Det er for svært at holde op”
 • ”Jeg kan ikke finde ud af noget”

Denne måde at tale på er udtryk for, at borgeren har lært nogle uhensigtsmæssige strategier eller har haft nogle dårlige oplevelser, som blokerer for forandring. Med den motiverende samtale kan du lære at hjælpe borgeren til at komme videre, at sætte spørgsmåltegn ved sine overbevisninger og at finde fornyet tro på at forandring i livssituationen er mulig.

Hjælp borgeren med at håndtere sine bekymringer og angst bedre

Borgere, som står i situationer, der kræver, at han eller hun tager stilling til sit liv, er ofte plaget af bekymringer. Hvis en ung eksempelvis skal sige farvel til den gruppe, som han eller hun har røget hash med, kan det betyde et stort socialt tab for den unge. På samme måde, hvis en borger, der har levet på en institution i lang tid pludselig skal til at flytte, kan det vække stærke bekymringer for hvordan det kommer til at gå. Med Den Motiverende Samtale lærer du hvordan du

 • Kan hjælpe borgeren til at forstå sine bekymringer bedre
 • Bruger bekymringerne konstruktivt til at pege mod forandring

Når borgeren eller brugeren deler sine bekymringer er det en mulighed for at skabe en stærkere relation gennem anerkendelse og tillid. Med Den Motiverende Samtale lærer du at hjælpe borgeren til at finde de indre ressourcer frem han eller hun skal bruge til at skabe vedvarende forandring i sit liv.

Forandringsudsagn og redskaber

Med Den Motiverende Samtale lærer du også at lytte efter, når borgeren giver udtryk for, at han eller hun kan se muligheden for forandring i sit liv. Du lærer også, hvordan du kan styrke troen på forandring ved at spejle hvad han eller hun siger, og hvordan du kan stille spørgsmål, der fremkalder forandringsudsagn.

Med Den Motiverende Samtale lærer du hvordan du kan hjælpe borgeren til at hjælpe sig selv i rejsen mod et bedre liv. Det er et sæt konkrete redskaber, der kan anvendes med det samme med stor effekt.

Med Den Motiverende Samtale for pædagoger, bliver du bedre til at

 • Lægge mærke til, og underbygge, borgerens eget ønske om forandring
 • Bruge konkrete værktøjer til effektivt at hjælpe borgeren til selv at ændre sit liv
 • Være en stærk dialogpartner, der støtter vedvarende positiv forandring hos borgeren

Praktisk gennemførelse af kurset

Undervisningen foregår hovedsageligt over 1-2 dage. Første del handler primært om teorien bag MI, men vi bruger også dialogøvelser undervejs, som er med til at skabe en god forståelse for teorien. I anden del af Den Motiverende Samtale for pædagoger bruger vi den lærte teori i forhold til jeres specifikke arbejdsopgaver, så kurset bliver så relevant som muligt. I får altså rig lejlighed til at arbejde med konkrete og praksisnære eksempler, så I kan højne kvaliteten i jeres arbejde og samtaler lige nu.

Jeg sørger for et fortroligt rum, hvor vi behandler konkrete dilemmaer, der vedrører hverdagen i jeres arbejde. Jeg lægger stor vægt på inddragelse og afveksling i undervisningen.

I kan supplere undervisningen med MI-supervision efterfølgende, så I konstant bliver skarpere og bedre til motivationssamtalen.

Hvorfor vælge CopenPsyk?

Jeg har 10 års erfaring med at praktisere og undervise i Den Motiverende Samtale samt over 1000 praksissamtaler bag mig. I får derfor en kompetent underviser, som kan lære jer at bruge metoden til gavn for hele jeres organisation eller en enkelt afdeling. Herudover er jeg Certificeret TNT (Training New Trainers) og medlem af MINT (foreningen for erfarne undervisere og praktikere i MI og Den Motiverende Samtale)

Vil du vide mere?

Er du blevet inspireret til, hvordan I kan bruge Den Motiverende Samtale eller nysgerrige på at høre mere, så ring gerne til mig nu på 60 71 02 75 eller send mig en mail på info@copenpsyk.dk

Teorien bag

Den Motiverende Samtale er udviklet af de to psykologer William R. Miller og Stephen Rollnick og er inspireret af Carl Rogers’ personcentrerede tilgang. Carl Rogers er psykolog og faderen til psykoterapien.

Metoden har afsæt i positiv psykologi og den kognitive teori, men den har også hentet stor inspiration fra lærings- og motivationsteorier. Anerkendelse, håb, forandring og empati er centrale begreber.

Den Motiverende Samtale

Få din egen MI-Guide – en manual til hvordan du løfter dine forandringssamtaler til et andet niveau. Læs mere HER!

Udbytte ved Den Motiverende Samtale

 • I lærer at kommunikere motiverende
 • I lærer at håndtere modstand, indvendinger og svære dilemmaer
 • I bliver gode til at føre ”de svære samtaler”
 • I lærer at håndtere følelsesmæssige svære barrierer og udfordringer i praksis
 • I lærer om motivationsfaktorer og forandringsprocesser

Ring eller skriv gerne for at få uddybet hvordan jeg helt nøjagtigt kan hjælpe jer på:

Tel: 60 71 02 75 eller e-mail: info@copenpsyk.dk

Hvad siger tidligere kursister om Den Motiverende Samtale?

”Jeg har fået en ny tilgang til samtalerne, så man er mere åben over for deres forklaring og deres input.”

”Jeg har fået større viden og mulighed for at indgå en aftale.”

”Jeg har fået forståelse for flere typer og personligheder.”

”Rigtig fint med meget konkret casearbejde.”

“Jeg har fået gode værktøjer til at passe på mig selv i den svære samtale.”