Hvordan gavner julefrokosten jeres bundlinje?

BØRSEN KARRIERElink
9. dec. 2015 | Af Lene Sheila Gjørup – CopenPsyk

613x317_julefest

Hvorfor er det, at vi glæder os til firmajulefrokosten? Hvilken betydning har den for os som medarbejdere? Og hvad er det lige, julefrokosten gør for os?

De fleste ser frem til årets firmajulefrokost. Julefrokosten er en fasttømret tradition, som nærmest er urokkelig. Her genskaber, reproducerer og vedligeholder vi relationer. Og det er også her, vi opbygger gensidigt forpligtende relationer.

Helt lavpraktisk er det her, vi på en måde føler os som ligeværdige med den øverste chef og kan se praktikanten som en ligeværdig kollega. Vores positionering har så at sige en anden betydning, når vi får nissehuen på og en juleøl i hånden. Det er her, vi ser mennesket bag “uniformen” og lidt slipper slipset og vores roller løs over for hinanden.

Denne lidt løsslupne stil skaber rum for forhandling og kan i nogle sammenhænge også gøre, at vi lægger konflikter bag os. Måske i sådan en grad, at vi når til enighed om uoverensstemmelser og oven i købet måske finder kreative løsninger, der på forskellig vis vedrører virksomhedens værdier. Julefrokosten kan derfor siges at smitte af på bundlinjen indirekte. Vi ved alle, at når der er god stemning, rart at være på jobbet og et minimum af konflikter og uoverensstemmelser, så smitter det positivt af på bundlinjen på den lange bane.

For at underbygge påstanden om positiv bundlinje vil jeg gerne inddrage den “sociale kapital”, som jeg i virksomheder arbejder rigtig meget med at løfte – også fordi det kan måles på flere niveauer. Begrebet virksomhedens sociale kapital giver os hermed en ny forståelsesramme for, hvordan vi kan anskue trivsel og det psykiske arbejdsmiljø og gøre det målbart. Og hvad er så social kapital for en størrelse?

Vi kan betragte den sociale kapital som arbejdspladsens sociale og faglige relationer, som vi udvikler. Det gælder både mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere indbyrdes.

Pierre Bourdieu var manden, der i 1960’erne introducerede social kapital som et teoretisk begreb. Coleman arbejdede videre med begrebet social kapital som en kvalitet, der gavner medlemmer af en gruppe, et samfund eller en virksomhedskultur. Putnam udvidede herefter med begrebet “bonding” – altså de relationsbindinger, der opstår medlemmer imellem i en gruppe.

Og hvis vi lige vender tilbage til julefrokosten, så er det særligt kulturen og traditionen, der vedligeholdes og plejes. Og det, der følger med, er julegaven fra chefen, som kan betragtes som en indirekte symbolsk kapital, som virksomheden på mange måder får igen, ved at chefens medarbejdere får julelys i øjnene, og det rækker ganske givet ind i januar og drysser lidt mere motivation af sig for den enkelte medarbejder. Analyser viser, at netop julegaven er yderst vigtig for medarbejderne – det er nemlig et symbol på at føle sig værdsat.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilken julegaveidé I finder på som virksomhed i år. Og tænk gerne nyt og unikt. Tænk gerne ud af boksen, og gør julegaven til noget personligt og nærværende. Der må gerne være hægtet en historie op herpå, som underbygger betydningsfuldheden bag denne persons indsats i løbet af det år, der er gået.

Jeg kan se tendensen for at give den helt personlige og unikke julegave i stedet for altid at finde den lette, lidt kedelige og upersonlige julegaveløsning, som eksempelvis at give en kurv eller vin, vinde mere og mere indpas år efter år. Jeg har fornøjelsen af at være i Kurbadet by Ilse Jacobsen, hvortil jeg har udviklet konceptet Mental Wellness. Her ser vi i større og større udstrækning, at virksomheder viser interesse for vores forskellige oplevelsesorienterede kombinationspakker, hvor der netop let kan knyttes en personlig historie, hvor medarbejderen kommer i centrum.

Så et godt råd herfra er, at I gør jer umage og giver en julegave med omtanke for den enkelte og investerer tid i at forme en traditionel julefrokost med lidt kant.

Læs mere om mental wellness her.

Og om trivsel på jobbet her.

Gå ikke glip af mit Inspirationsbrev for erhverv!

Her får du flere tips til bedre trivsel, mere overskud og mindre stress

– du kan tilmelde dig her!