Møde & Event magasinet, oktober 2015, Lene Sheila Gjørup

Pas på den farlige stress i projektarbejdet

Oplever du ofte at stå med flere bolde i luften, end du magter. Har du svært ved at håndtere opgavepresset som mødeplanlægger, og har du til tider en kort lunte? Sådan var det også for projektansvarlig Mona Helleman. Læs, hvordan hun kom ud af stresscirklen, og hvordan du kan skaber bedre trivsel og mindre stress.

farlig stress

Forskning viser at vi mennesker har omkring 50-100 projekter eller aktiviteter kørende ad gangen. Det kræver meget af den enkelte møde- og projektplanlægger. Det oplevede Mona som er projektleder:

Jeg manglede tid og ressourcer. Jeg havde tankemylder og min krop var hele tiden i alarmberedskab og jeg sov dårligt om natten. Det betød også manglende tro på mine egne evner”. 

Vores work-life-balance vakler og op mod hver fjerde mellemleder har symptomer på stress[1]. Vores deadlines som mødeplanlæggere er skærpet. Vi skal så at sige være på 24-7. Vi checker sjældent ud og får koblet af. Mona beretter:

Jeg havde brug for nogle redskaber til at få styr på mine tanker og følelser. Jeg havde brug for at komme ud af hamsterhjulet og lære nogle nye konstruktive handlingsmønstre til at håndtere mit arbejde og mit liv på”.

”Man skal ikke være bange for at sige, at man har tabt overblikket”, fortsætter Mona. ”

Det der hjalp mig var da én i mit netværk anbefalede et kognitivt sparringsforløb hos Lene. Det betyder at jeg i dag har større overblik, er bedre i min planlægning og ikke mindst, at jeg kan yde hjælp til selvhjælp og passe på mig selv”.?

Læs også: har du moderat eller alvorlig stress?

Vi kan ikke komme udenom at trivsel og mental sundhed skal på dagsordenen – Jo før des bedre. Stress rammer op imod hver fjerde dansker og ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er op mod 60 procent arbejdsrelateret stress. Stress opstår typisk, når vi står overfor større udfordringer i arbejdslivet eller er i et særligt hårdt arbejdspres, som mødeplanlæggere og projektkoordinatorer ofte er underlagt.

Her nedenfor se du nogle af de områder Mona og jeg arbejdede med. Jeg har beskrevet 5 vejledende råd til, hvordan du kan komme nærmere en mindre stressfyldt hverdag:

   1. Bliv bedre til at spotte stress

Langvarig stress øger risikoen for depression og angst og det er derfor altafgørende at forbygge.

Du skal være særlig opmærksom på om du har svært ved at koncentrere dig, er mere glemsom end normalt og om du har indre uro, søvnbesvær, eller sover mere end sædvanligt. Oplever du måske hukommelsessvigt, er irritabel, indadvendt, sårbar, har hjertebanken, ondt i maven eller tristhed og/eller er mere syg end sædvanligt – Så er der særlig grund til bekymring!

Disse symptomer påvirker nemlig både din arbejdsevne, arbejdsglæden og din generelle livskvaliteten markant. Så min vejledning er, at du søge professionel hjælp i tide.

   1. Sig det højt og tal om det

Vent IKKE med at tale om det. Det er vigtigt at du får sat ord på og deler det med dine kollegaer og leder – også så HR og ledelsen får øjnene op og bliver klædt på til at spotte signalerne ved stress, så der kan forbygges. Min erfaring er, at det hjælper at sætte tidligt ind i processen og få hjælper til en mental udluftning.

   1. Anerkend dig selv

Husk at anerkend de ting du når i løbet af en dag og tænk positivt herom. Forsøg at være omsorgsfuld over for dig selv og gør noget godt for dig selv og din mentale sundhed. Når du ender din er min anbefaling at du hver dag find 1-3 ting som du syntes lykkedes for dig – det skaber selvtillid og har indvirkning på måde du tænker om dig selv som så kan smitte af på dit stressniveau.

   1. Styrk din planlægning  

Hver tredje dansker i arbejde har tabt overblikket og relaterer det til stress og ringere kvalitet i arbejdet. Det viser en befolkningsundersøgelse foretaget af planlægningstræner Søren Krogsgaard fra Nye Visioner. Endnu flere har svært ved at arbejde fokuseret og motiveret. Her kan du konkret sætte ind:

   • Få værktøjer til at træne din personlige planlægning og dit fokus
   • Ha fokus på prioritering af arbejdsopgaver
   • Afskærm dig fra forstyrrelser
   1. Skab rum

Skab et rum for dig selv hvor du får koblet af 10 minutter om dagen. Mindfulness er et blændende redskab til at skabe mere nærvær og fokus. Sørg for at rette opmærksomheden mod din krop og dit sind et par gange om dagen – det hjælper dig til at rette blikket indad og have øje for det mentale. 

Stress er noget der berører os alle og derfor appellerer jeg på det kraftigste til, at både medarbejdere, ledelser og bestyrelser tager action på dette område. Forebyggelse betaler sig og det koster dyrt at lade være.

[1] Kilde: Yougov analyseinstituttet 2015

Originale udgivelse kan ses her

Læs mere om håndtering af stress i privat-og erhvervs øjemed.