Publiceret i BØRSEN KARRIERElink, september 2017 – af Lene Sheila Gjørup, CopenPsyk

God trivsel og mental sundhed betaler sig

Vi ved, at de fleste advokater og jurister har både passion og stor motivation for deres specialist- og fagområde. Men ofte trumfes den passionerede advokat af mange andre forhold i en travl hverdag. Der har været en tendens til, at sund trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø var ’nice to have’ og ikke ’need to have’, og den holdning har haft store konsekvenser for mange advokater. Den holdning er imidlertid ved at vende, og en del advokathuse som Øens Advokatfirma har indset, at det er på tide at have fokus på stressforebyggelse og trivsel og tale højt om det. Stress, der ikke tages alvorligt i tide, er nemlig ofte forbundet med angst- og depressionssymptomer. Som Hedi beskriver så fint: ”Jeg fandt ikke ud af det, før jeg brød sammen og ikke kunne få vejret og kom på hospitalet og fik at vide, at der intet var galt med mig fysiologisk set, men at jeg havde stress og angst.” Heidi tilføjer: ”Det var i 2014, efter at mange alarmklokker havde ringet, men jeg havde ikke lært at lytte til dem.”

I hovedstaden døjer 173.000 mennesker med mental stress, og WHO antager, at vi i 2020 vil se ca. 52 pct. stå af arbejdsmarkedet grundet stressrelaterede problemstillinger[1]. Den nyeste forskning peger på, at stress er relationsbetinget[2] – dvs. at stress så at sige smitter, og det er endnu en rigtig god grund til, at ledelsen og partnerstaben skal tage fat om problemet og gå forrest. Det nytter ikke noget at tie stress ihjel. Det er nemlig min erfaring som erhvervspsykologisk konsulent og terapeut, at stress smitter negativt, og det kan føre til snak i krogene om det pågældende advokathus og dets ledelse, både internt og eksternt. Det skaber en særdeles dårlig spiral, og udfaldet er i sidste ende et dårligt omdømme, som går ud over rekrutteringsprocessen, da de færreste ønsker at arbejde i et advokatmiljø, der er smittet af stress, dårligt arbejdsmiljø og mistrivsel – og uden dygtige og kompetente advokater og partnere, ingen god forretning. Vi skal huske på, at god forretning bygger på tillid og et godt omdømme!

Sund trivsel kan ses på bundlinjen

Det kan på alle måder betale sig at have blikket rettet mod mental sundhed, forebyggelse og trivsel, viser undersøgelser. For hver krone, jeres advokatfirma investerer i mental trivsels- og sundhedsfremmende initiativer, kan I opnå en besparelse på op imod 12 kr.[3]

Vi mennesker har omkring 50-100 projekter og aktiviteter kørende ad gangen oppe i vores hoveder. Det kræver meget af den enkelte advokat og medarbejder. Der er ikke noget at sige til, at vi oplever os som stressede, og det beretter advokat Heidi for mig på denne måde:

”Jeg manglede tid og ressourcer. Det var svært for mig, fordi jeg elsker jo mit arbejde og har ambitioner. Inden jeg kom i et kognitivt terapiforløb, blev jeg usikker og blev bange for at lave fejl. Jeg manglede overskud, og jeg sov dårligt om natten og havde konstant dårlig samvittighed.”  Vores work-life-balance er truet, og op mod hver fjerde mellemleder har symptomer på stress[4]. Vi er så at sige “på” og tilgængelige 24-7. Advokater tjekker sjældent ud og får koblet af, er min erfaring som terapeut. Heidi beskriver det således:

”Jeg havde brug for nogle redskaber til at få styr på nogle ting. Min stress spændte ben for mig, og jeg manglede nye redskaber og input til sundere strategier og handlemønstre. Man skal ikke være bange for at tale om stress … det er ikke et individs tegn på svaghed, men en reaktion på lang tids overbelastning, og dette mangler anerkendelse.”

At have en brækket arm eller et brækket ben er legitimt, fordi det er synligt på en anden måde end stress, og det er på tide, at vi anerkender, at det også er rigtig svært at være ramt af stress. Heidi beskriver, at hun dog er virkelig stolt over at være en del af Øens Advokatfirma, der tager stress og det psykiske arbejdsmiljø alvorligt nu: ”Det betyder, at jeg i dag har værktøjerne og redskaberne til at yde hjælp til selvhjælp og har fået tjek på en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv.”

Vi kan ikke komme uden om, at trivsel og mental sundhed skal på dagsordenen ude i landets advokathuse – jo før jo bedre. Der er kun få som Heidi, som er så modige at stå frem med deres historie, men jeg har mange, der kommer til mig, hvor historien er lig hendes. Heidi beskriver: ”Vi er vokset op med at bruge hovedet og har glemt at lytte til vores krop. Jeg kæmpede ubevidst imod, indtil jeg brød sammen …”

Stress rammer op imod hver fjerde dansker, og ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er op mod 60 pct. arbejdsrelateret stress. Stress opstår typisk, når vi står over for store udfordringer i arbejdslivet og er under hårdt arbejdspres, hvilke ledende advokater og jurister ofte er.

Så det er aldeles nødvendigt, at bestyrelsen og partnerkredsen er med til at bakke op om en forebyggende indsats, da et advokatfirma er dybt afhængigt af at have psykisk sunde og mentalt stærke medarbejdere … også fordi advokater jo bruger sig selv som redskab hele tiden i relation til deres klienter.

Nedenfor har jeg ud fra min erhvervspsykologiske erfaring udformet en 3-fase-model til inspiration om, hvordan jeres advokathus kan nærme sig en mindre stressfyldt hverdag og skabe sund trivsel hos jeres advokatkolleger.

  1. Bliv bedre til at spotte stress, og sæt ind i tide

Langvarig stress øger risikoen for depression og angst, og det er derfor altafgørende at forebygge, da det let kan koste gennemsnitligt en halv million kroner pr. medarbejder på sygefraværskontoen[5].

Jeres HR-afdeling og partnerkreds/ledelse skal derfor rustes til at spotte stress i tide og vide, hvordan den opstår, og hvad man kan gøre. Flere virksomheder, jeg arbejder med, har stor gavn af at være koblet op på min HR-Ambulancen-ordning, som er en fleksibel løsning til at øge den fysiske og mentale trivsel – en fin ordning for et mindre eller mellemstort advokatfirma.

  1. Skab ambassadører for god trivsel

Helt konkret er mit budskab: Nedsæt en arbejdsmiljøkomité, der kan være ambassadører for den gode trivsel, og som kan samarbejde tæt med ledelsen. Når komiteen skal dannes, skal I være på udkig efter særligt tre egenskaber, der skal indgå heri:

  • Ildsjæle med lyst og evner til at øge trivslen
  • Menneskelig indlevelse
  • Reflekterende og rummelig

Disse ambassadører skal brænde for at løfte trivslen. Det er selvfølgelig ikke nogen ønskebrønd, men et sted, hvor nye initiativer kan gro i forhold til trivselsspørgsmål, der kan gavne jeres advokatfirma i en positiv retning.

  1. Styrk planlægning, og forventningsafstem

Cirka hver tredje dansker i arbejde har tabt overblikket og relaterer det til stressudfordringer. Endnu flere har svært ved at arbejde fokuseret og målrettet. Noget af det, som stressramte oftest beretter for mig, er, at deres samarbejdsevne og evne til at fokusere nedbrydes. Her kan I konkret sætte ind med:

  • Træning og kursus i mentalisering og mindfulness
  • Rådgivning og supervision på området samt en løbende dialog om prioritering af opgaver
  • Hjælp til medarbejderne, så de kan afskærme sig fra forstyrrelser

Jeg har i mere end otte år rådgivet virksomheder og organisationer i erhvervspsykologiske spørgsmål, som omhandler håndtering af krydspres og stress, samt hvordan sund trivsel kan gå hånd i hånd med et højt effektivitetsniveau.

Hvad fortæller dit hjerte dig?

Jeg har i min psykologiske praksis bogstavelig talt set store stærke mænd og kvinder gå helt i opløsning. Ofte er det min erfaring, at karaktertrækkene hos dem, der kommer hos mig, er, at de er yderst ambitiøse, perfektionistiske og meget pligtopfyldende. Torben Haghfelt,professor, dr.med. i kardiologi, underbygger dette og beretter, at nogle af hans patienter har belastet deres system, som han kalder det – altså har arbejdet for hårdt og er psykisk eller fysisk udbrændte. ”Nogle gange er blodtrykket forhøjet, hjertet banker hurtigt eller slår ekstra slag, og de bliver meget urolige. De sover dårligt, bliver let irritable, og deres immunforsvar er svækket,” siger Torben. ”Så snakker jeg med dem og anbefaler, at de skal søge professionel psykologisk støtte for at passe på dem selv og deres stress.” Videre beretter Torben for mig, ”at det er lettere at tage sig af de fysiske symptomer end at tage sig af de psykiske symptomer; de er desværre ofte tabuer.”[6] Denne betragtning er jeg meget enig i, og jeg møder den ofte i min psykologiske praksis. Som Heidi også så fint beskriver det: ”Vi er gode til at passe vores fysiske træning, men ikke vores psykiske træning!”

Styr jeres advokatsager sikkert i havn

Hvis vi vender tilbage til den ærlige fortælling fra Heidi, så er hun ikke enestående på den måde at forstå, at hun ikke er den eneste, der går rundt og har det sådan. Heidi er en modig og meget ambitiøs kvinde, som på mange måder er opmærksom på sig selv og sine signaler. Derfor kender hun også klart i dag sine symptomer og signaler, der er forbundet med stress – og hun ved lige præcis, hvor hun skal sætte ind og hvornår. Jeg ved, at Heidi deler sine erfaringer her, fordi hun gerne vil være med til at nedbryde tabuer. Hun deler sin historie for på den måde at kunne hjælpe andre advokater i branchen til at gøre det samme som Øens Advokatfirma. Og så ønsker hun, at branchen får øjnene op for, hvor vigtigt det er ”at få talt om det, opfordre til at have en holdning hertil og få skabt nogle gode rammer og vilkår sat til rådighed – det er ledelsens ansvar at skabe synlighed, fleksibilitet og den omsorgsfulde dialog”. Noget af det, der skrider først i svinget, når stress sniger sig ind på én, er netop tålmodigheden, evnen til at lytte og samarbejde. En anden bagside ved stress er, at vores evne til at have flere bolde i luften og holde fokus reduceres drastisk, og det er en af de vigtigste evner, advokater har for at styre sagerne vellykket og sikkert i havn for klienterne!

Stress er noget, vi skal se på med stor alvor, og derfor appellerer jeg på det kraftigste til de arbejdsomme og ihærdige advokater, ledelser og bestyrelsesmedlemmer om at sætte ind på trivselsområdet! På et samfundsmæssigt plan kommer jeg også med et kærligt opråb om, at forebyggelse betaler sig, og at det koster rigtig dyrt at lade være. ”Forebyggelse er bedre end akut brandslukning,” som Heidi beskriver det.

Læs mere om Trivsel på jobbet her

Læs også om Den Motiverende Samtale for advokater her

[1] http://www.stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress.

[2] Hyber Stress.

[3] https://www.kolding.dk/erhverv.

[4] Yougov analyseinstitut 2015.

[5] Statens Institut for Folkesundhed.

[6] Interview og dialog mellem Torben Haghfelt,professor, dr.med. & Lene Sheila Gjørup, cand.pæd. i psykologi, 2016.

Gå ikke glip af mit Inspirationsbrev for erhverv!

Her får du flere tips til bedre trivsel, mere overskud og mindre stress

– du kan tilmelde dig her!