Blog i Børsen KarriereLink, 9. november 2018. Af Lene Sheila Gjørup.

Når JA bliver vores værste fjende!

Du kender måske situationen som topleder, mellemleder eller medarbejder, at du har alt for meget at se til, og jo hurtigere du løber, desto mindre føler du, at du når! Det opleves som et konstant kapløb mod tiden. Signaler som søvnløshed, grublerier, manglende ro, utålmodighed og mental fravær har været på din radar længe og så at sige, stjålet og kapret din opmærksomhed. Du er ofte den pligtopfyldende leder eller medarbejder der strækker sig rigtig langt og du vil gerne sige JA til alle opgaver og løse dem til perfektion. Det er her at JA, bliver til vores værste fjende fordi, vi skal også kunne sige fra i tide og søge hjælp!

Jeg har som Erhvervspsykologisk Konsulent gennem 10 år arbejdet strategisk med stressforebyggelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø og set, hvad mistrivsel gør ved ledere og medarbejdere og deres arbejdspladser. Min erfaring er, at ledere i højre grad overhører symptomerne i længere tid. Det kan have meget uheldige konsekvenser for den måde man løser sine ledelsesopgaver på. Den nyeste forskning peger på at stress nu også er relations betinget (Hyper Stress). det vil sige at stress smitter og det er endnu en rigtig god grund til du som leder skal gå forrest. Derfor nytter det heller ikke noget at tysse stress ihjel!

Hvorfor er ledere og medarbejdere der trives, mere produktive?

Ja, ledere og medarbejdere der trives er mere effektive og mindre syge. Og hvorfor så det? Det er fordi de begår færre fejl og takler desuden forandring bedre. De er ovenikøbet bedre til at samarbejde og takle komplekse problemstillinger og søger sjældent andre jobs – derfor giver det så meget mening at investere i trivsel! Ifølge ’Viden Center for Arbejdsmiljø’ er det vigtigt at ansvaret for trivslen på arbejdspladsen ikke falder tilbage på den enkelte leder eller medarbejder. Derfor kan det være en rigtig god ide, at forebygge det psykiske miljø på arbejdspladsen og trivslen på et strategisk niveau.

Det kan ruinere en virksomhed fuldstændig og ikke nok med det, så kommer det dårlige omdømme til at bide sig fast, så man får svært ved at rekruttere – da de kloge unge hoveder i dag godt ved hvad de vil have. Og mere end nogen sinde før, prioriterer de den sociale kapital, trivsel og ’purpose’ i arbejdslivet højt.

Tag hånd om trivsel – det skaber bonus på bundlinjen!

I hovedstaden døjer 173.000 mennesker med mental stress og WHO antager, at vi i 2020 vil se ca. 52 % stå af arbejdsmarkedet, grundet stressrelaterede problemstillinger (stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress). Det ender ofte med sygemeldinger og kan koste virksomheden op til ½ million for én enkel mand – så der er mange gode grunde til at investere i trivsel, for tænk lige over det…hvor meget trivsel kan du ikke få for ½ million kroner?

Det skaber tryghed hos den enkelte leder og medarbejder, hvis de ved hvor de skal gå hen, for at få støtte og hjælp. Det virker betryggende at have et frirum for ledere og medarbejdere, hvis de oplever et stresset arbejdspres eller vanskelige samarbejdsrelationer og svære/komplekse dilemmaer. Her er det min erfaring at de virksomheder der har en forbyggende indsats i forhold til stress og tilbyder ekstern psykologisk bidstand som en ventil og som kan rumme dem og rådgivende til hjælp-til-selvhjælp simpelthen kan se det er SUND FORNUFT.

For en virksomhed er det simpelhen altafgørende at optrevle mistrivsel i tide. Derfor vil jeg gerne her dele lidt om, hvordan man kan søsætte nogle små skridt hen imod bedre trivsel:

5 fase-modellen ved en strategisk trivselsindsats

1.  Sig det højt, og tal om det

VENT IKKE med at tale om det. Det er vigtigt, at I får fortalt den gode historie om, hvad I har gjort, og ikke mindst hvorfor. Fortæl, hvad en mental udluftning for jeres virksomhed har hjulpet på motivationen, arbejdsglæden og effektiviteten. Min erfaring er, at når virksomheden tør tale om det, så smitter det af positivt. Som en ledere fortalte mig forleden: ”For mig ville det have ændret kursen, hvis nogen havde taget fat i mig og sagt noget – eksempelvis at jeg havde en kort lunte og jeg ikke så ud til at have det så godt – men den kultur havde vi ikke på det tidspunkt i virksomhede, at det var noget man snakkede om”.

2. Skab overblik, og kortlæg

Skab overblik over, hvordan det står til med trivslen på jeres arbejdsplads. Det drejer sig om at vælge en metode, lave en strategi og få en ekstern professionel samarbejdspartner, der kan matche jeres behov og give jer den indsigt I har brug for, for at vende skuden og skabe forandring.

3. Bliv den bedste til at spotte stress

HR og ledelsen skal først og fremmest klædes på til at forstå og spotte signalerne ved stress – både hos dem selv og ved andre. Flere virksomheder har stor gavn af at lave interne forløb, så ledelsen indser, hvad der er på spil, og hvordan en sådan samtale skal takles og hvordan personen skal hjælpes på vej i den sammenhæng. Herigennem får virksomhedens ledelse også en fælles forståelse i forhold til, hvad stress er for en størrelse og hvordan en langtidssygemelding kan holdes for døren.

4. Tag processen ved hånden

I må beslutte jer for, hvad I gerne vil opnå, og finder frem til, hvilke aktiviteter og indsatsområder der kan virke for jer. Det kan eksempelvis være gennem oplysning, dialogmøder og/eller implementering af forskellige trivselspolitikker. Her er det min erfaring, at en vigtig del af faserne er, at få de relevante nøglemedarbejdere og ledelsen til at deltage aktivt og helhjertet i processen. Ellers bliver det endnu et halvamputeret forsøg på at gøre en forskel!

5. Evaluering

Her samler I op på, hvilken betydning indsatserne har haft. I ser på, om I har opnået det, som var formålet, og gør status og ikke mindst videndeler. I diskuterer det videre arbejde med at skabe trivsel på jeres arbejdsplads.

Faserne som jeg her har præsenteret skal ses som en guideline. I kan have behov for undervejs at bevæge jer frem og tilbage mellem de forskellige faser. Herefter kan det med garanti aflæses på bundlinjen.

Når det gælder stress skal man udvikle en dobbelt opmærksomhed eller double-loop-forståelse. Du skal have blik for det konkrete og samtidig forholde dig til, hvilke antagelser du tager med dig ind i forståelsen.

Noget alle i dag også skal forholde sig til er, hvad arbejdsmiljøloven forskriver. Her står der blandt andet i §1.: ”Ved loven tilstræbes det et sikkert og sundt arbejdsmiljø…og i §15. står der at: ”Arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsforholdende sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige”

Hvis I har spørgsmål til artiklen og emnet så er du meget velkommen til at skrive til mig her eller ring direkte på telefon: 60 71 02 75

– RIGTIG GOD ARBEJDSLYST MED TRIVSLEN

Se artiklen som pdf her

Læs mere om trivsel på arbejdspladsen her

Gå ikke glip af mit Inspirationsbrev for erhverv!

Her får du flere tips til bedre trivsel, mere overskud og mindre stress

– du kan tilmelde dig her!